Gebedsgids vir Julie 2022

Gebed Vroue

Vrydag, 1 Julie Bejaardes en minderbevoorregtes
In ons gemeente is baie bejaardes wat alleen woon. Here, dek asseblief ons bejaardes en ook almal wat swaarkry, met U liefdes hand. “U is ‘n toevlug vir die armes, ‘n toevlug vir die behoeftiges in hulle nood ” (Jes 25:4)
Saterdag, 2 Julie Leraars / Hulppredikers
Ons bid vir ds Danie Goosen en alle hulp predikers asook vir die kerkraad,kantoorpersoneel, orrelis, die koster en haar hulp.
Sondag, 3 Julie Instandhouding van ons Gemeente
Baie dankie aan elke gemeentelid wat betrokke is by die instandhouding van ons gemeente: die Kerkraad, Bybelstudie-groepe, omgee- en getuienisbediening. Ons dank die Here vir elkeen se bydrae.
Maandag, 4 Julie NG Kerk
Ons bid vir ons NG Kerk, oral in ons land, in hierdie dae van groot onenigheid oor selfde-geslag verhoudinge. Here, gee asseblief U leiding aan elkeen wat in ons NG Kerke moet leiding neem.
Dinsdag, 5 Julie Polisiemag
Bid vir ons polisiemag wat heeltemal oorweldig word deur die groeiende misdaadgolf in ons land. Dank die Here dat daar baie polisielede is wat God ken en wat hulle kant ten volle bring.
Woensdag, 6 Julie Ekonomie
Met onlangse prysverhogings kry baie mense swaar om elke dag brood op die tafel te sit. Kom ons bid dat ons ons afhanklikheid van God sal besef en ons inkomste met oorleg tot Sy eer sal gebruik. Here, ons bid vir gesinne wat finansieel swaarkry. Bewaar ons van selfsug, korrupsie en diefstal.
Donderdag, 7 Julie Rusland / Oekraïne
Ons dra weereens die oorlog in die Oekraïne aan die Vader op. Bid vir wysheid en besinning vir almal wat daarby betrokke is. Bid ook vir hulp en vertroosting vir almal wat eiendom en veral ook dierbares verloor het.
Vrydag, 8 Julie Besoedeling
Ons aarde, die see en die lugruim is besig om oorweldig te word deur afval. Kom ons bid dat die Vader elkeen van ons verantwoordelik sal maak om ons deel te doen om dit beter te maak. “Daar is ook niks in die skepping wat vir God onsigbaar is nie en aan Hom moet ons rekenskap gee.” (Heb 4:13)
Saterdag, 9 Julie Godsdiensvryheid
Dank die Here dat ons nog in ons kerke en huise in vryheid kan aanbid, sonder die vrees vir vervolging. Ons bid vir so baie lande wat nie daardie voorreg het nie. “Christus het ons vry gemaak om werklik vry te wees. Staan dan vas in hierdie vryheid.” (Gal 5:1)
Sondag, 10 Julie Versorgingsoorde
In ons omgewing is baie versorgingsoorde wat omsien na ons bejaardes en hulpeloses. Ons bid vir elke oord en sorgeenheid dat hulle waarlik sal voldoen aan die eise wat aan hulle gestel word.
Maandag, 11 Julie Munisipaliteite
Ons dank die Here vir amptenare wat pligsgetrou hul werk doen en na ons dorp omsien. In baie stede en dorpe kry belastingbetalers swaar as gevolg van korrupsie en ondoeltreffendheid van munisipaliteite. Dankie, Here, dat ons munisipale amptenare het wat vir U ken.
Dinsdag, 12 Julie Tegnologie
Dank die Here vir tegnologie wat die uitdra van Sy Woord vergemaklik en dit moontlik maak om meer mense op vroeër onbereikbare plekke te bereik.
Woensdag, 13 Julie Regering
Dit is hartseer om soms kennis te neem hoe onbeholpe leiers in die regering is om hul werk te doen. Bid dat parlementslede en ander leiers nie net vir die besoldiging aangestel word nie, maar dat hulle sal plek maak vir mense wat die werk kan doen en die verantwoordelikheid kan dra.
Donderdag, 14 Julie SAAWE
Bid vandag vir die Suid-Afrikaanse Aksie vir Wêreld-Evangelisasie. Hulle het ‘n tekort aan finansies en soek mense wat teen geringe vergoeding die Evangelie oor die wêreld sal uitdra.
Vrydag, 15 Julie Bendegeweld
Baie woonbuurtes word oorheers deur bendes. Bid die Vader dat daar ‘n einde sal kom aan bendegeweld.
Saterdag, 16 Julie Bekommernis
“Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend.” (Fil 4:6) Kom ons bid dat die Here ons oë sal oopmaak om positief na ons omstandighede te kyk en getuienis-geleenthede raak te sien.
Sondag, 17 Julie Sendelinge
Kom ons bid vir ons sendelinge wat hul land en dikwels hul familie verlaat om God se woord in ‘n ver land te gaan verkondig. Ons bid spesifiek vir die Van der Watt-gesin in Japan, wat deur ons ondersteun word.
Maandag, 18 Julie Omgeebediening
Het u al gesien hoe dit lyk wanneer die Omgeebediening kospakkies maak om vir honger mense te gaan wegbring? Bid vir daardie vroue wat dit getrou doen en dat ons lidmate hulle met bydraes sal help. Laat U seën rus op hulle werk.
Dinsdag, 19 Julie Skole heropen
Dank die Here vir elke skool waar Sy Woord nog vir leerders rigting kan gee.Kom ons bid vir leerders wat onder geweldige sosiale druk skoolgaan en dat hulle vir die eindeksamen met erns voorberei. Lukas 17:2 waarsku ons “om nie een van hierdie kleintjies te laat struikel nie.”
Woensdag, 20 Julie Televisie-uitsendings
Bid dat ouers sal kennis neem van die televisie-programme waarna hul kinders kyk. Vroeg aand word stories uitgesaai waar die huwelik iets van die verlede is en saamwoon as die normale aanvaar word. ”Vertel dit (Woord van die Here) aan julle kinders, en laat hulle dit weer aan hulle kinders vertel.” (Joël 1:3)
Donderdag, 21 Julie Sport
Uitsending van sportbyeenkomste hou baie van ons voor ons televisies. Bid dat deelnemers wat God ken, vir Hom ‘n getuie sal wees en dat die groot somme geld wat daarby betrokke is, nie hulle sin vir waardes sal beïnvloed nie.
Vrydag, 22 Julie Sê “dankie”
Elke Sondag, of watter dag ons ook al pas, kan ons die eredienste op televisie kyk of oor die radio daarna luister. Kom ons sê vir die Here dankie vir hulle wat so onselfsugtig ure spandeer om dit vir ons moontlik te maak.
Saterdag, 23 Julie Familie-omstandighede
Baie van ons gemeentelede het kinders of ander familie wat baie ver van hulle woon. Dank die Here vir moderne kommunikasie-middele en bid dat ons kinders, veral in die buiteland, hulle geloof sal uitlewe.
Sondag, 24 Julie Kategese
Dank die Here vir elkeen wat met ons kinders se kategese help. Laat dit vir ons kinders en die leiers ‘n vreugde wees om na die vakansie weer met hul kategese te begin.
Maandag, 25 Julie Studente-bearbeiding
Baie van ons gemeente se kinders is met studies besig. Ons neem kennis van betogings en rasse-probleme by baie universiteite. Here, maak asseblief ons kinders doelgerig in hul studies en om vir U ‘n getuie te wees.
Dinsdag, 26 Julie Getuienisbediening
Ons Getuienisbediening vergader vandag. Bid dat God aan hulle getuienis- geleenthede sal openbaar. “Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en dié lewe is deur sy Seun.” (1 Joh 5:10,11)
Woensdag, 27 Julie Waterskaarste
Dank die Here dat ons in die grootste deel van die Wes-Kaap nie waterskaarste ondervind nie. Here, dankie vir al U seëninge. Ons bid vir areas waar mense daagliks kanne by watertenks moet vul. Gee asseblief U leiding aan owerhede wat waterbeplanning doen.
Donderdag, 28 Julie Covid
‘n Sendingwerker in Egipte vra dat ons bid vir Covid-gevalle. Baie bekerings vind plaas wanneer mense besef hulle is ernstig siek. Dan sê die sendeling ook by: Dank die Here vir Covid!! Dit het baie mense na God gedryf!
Vrydag, 29 Julie Bid
Baie dankie Here vir elke getroue bidder in ons gemeente. Leer ons hoe omte bid. Ons wil U loof en prys, ons diepe afhanklikheid van U bely.
Saterdag, 30 Julie Woordverkondiging
Here, seën en lei asseblief elkeen wat DV môre U Woord gaan verkondig.
Sondag, 31 Julie Belydenis en Geloof
“Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God, my Redder.” (Habakuk 3:17,18)

Gebedsgids vir Junie 2022

Gebed

“Waar 2 of 3 bymekaar is, daar is U.”
Woensdag, 1 Junie – Pinksterbiduur (vervolg)
Ons bid vandag vir volgehoue opkoms by die pinksterbiduur en dat hulle sommer nog mense na die biduur toe nooi.
Donderdag, 2 Junie – Pinksterbiduur (vervolg)
“Here, mag u vandag die vlam in die harte van die mense wat die biduur bywoon, aanvuur om die wil van U uit te dra.”
Vrydag, 3 Junie – Prys God
Kom ons sing ‘n nuwe lied vir God vir al sy seӫninge en ons dank Hom spesiaal vir ‘n wêreld so mooi waarin ons mildelik uit Sy Hand ontvang.
Saterdag, 4 Junie – Leraars
Met die oog op die Pinksterfees in gemeentes bid ons vir ons Leraars om die boodskap wat God wil oordra aan die gemeente aan hulle sal openbaar en om hulle getrou te maak om die boodskap uit te dra soos God dit wil.
Sondag, 5 Junie – Pinksterfees
Ons hou vandag fees oor die feit dat Jesus vir ons sondes gesterf het, maar nou opgestaan het en sit aan die Regterhand van God en vir ons plek in die hemel regmaak.
Maandag, 6 Junie – Jeugwerk
Gister was die Sinodale Kollekte vir Jeugwerk en ons bid dat die offer op die regte plekke aangewend word.
Dinsdag, 7 Junie – Gevangenes
Mag ons vandag bid vir alle gevangenes dat hulle deur die sendingwerk van ons gemeentelede ook die Gees van God sal aanvaar en God sal leer ken en Hom sal aanvaar as hul Heer en Meester.
Woensdag, 8 Junie – Skoliere
Kom ons raak stil en tree in vir al ons skoliere dat hulle hul kant sal bring en sal besef dat hulle nie leer vir hulself nie, maar om God se Naam te verheerlik.
Donderdag, 9 Junie– God se Liefde
God het die mens so lief gehad dat Hy sy Enigste Seun vir ons sondes gegee het. Bid en dank God dat Hy ons so lief het en dat Hy sal gee dat ons dit ook aan ander sal vertel.
Vrydag, 10 Junie – God se sorg
Ons bid vandag dat ons vir God sal vertrou vir Sy sorg vir al ons behoeftes en dat ons sal onthou Hy sorg vir die veld en so sal Hy ook vir die mens voorsien.
Saterdag, 11 Junie – Beskerming
In Heb. 13:5 sê die Here dat Hy ons nooit sal verlaat en nooit in die steek sal laat nie. Bid dat ons na Hom toe sal gaan vir skuiling en beskerming en dat ons nie bedreig sal voel nie.
Sondag, 12 Junie – Standvastigheid
Bid vandag dat ons God se standvastigheid in ‘n wankelrige wêreld sal raaksien en Hom sal dank en eer daarvoor.
Maandag, 13 Junie – Onsekerheid
Wag jy vir ‘n antwoord van God en is onseker? Bid en lê jou probleem aan God voor en wag dan getrou vir Sy antwoord. God het Sy eie tyd, maar wees gerus dat God sal antwoord. 1 Pet. 5:7.
Dinsdag, 14 Junie – Covid gevolge
Kom ons vat vandag hande en vra dat die Here vir ons wys waar is hartseer, hoop verlore mense wat net ‘n skouer nodig het of hulp om weer hoop te kry om aan te gaan met besighede wat nie inkomste deur die Covid tyd gehad het nie en wat net weer ‘n bietjie selfvertroue benodig.

Woensdag, 15 Junie – Jeugdag
More is dit Jeugdag en bid ons vir die jeug en dat hul Jesus sal ontmoet maar ook vir leiers, ouers, onderwysers en ander in die jeug se lewe om hulle op die regte pad te lei.
Donderdag, 16 Junie – Fasiliteringsgeleentheid
Bid vandag vir Dr Frans Hancke wat die geleentheid lei en vra die Here se leiding, sodat hy ook vir ons gemeente die pad wat Hy wil hê ons moet volg, sal uitwys.
Vrydag, 17 Junie – Polisiemag
Jesus, ons wil vandag kom intree vir elke polisiebeampte en bid dat U hulle sal beskerm waar hulle elke dag in gevaar hul werk onverskrokke moet verrig en ons landsburgers beskerm.
Saterdag, 18 Junie – Prostitusie
Bid asseblief sonder ophou dat diegene wat in hierdie web vasgevang is, bevry sal word en bid dat huisgesinne nie deur hierdie optredes onherstelbaar vernietig word nie.
Sondag, 19 Junie – Vadersdag
“Vader, U is groot Vader wat vir ons sorg. U sorg ook vir ons vaders en wil ons vandag hulle aan U opdra sodat hulle die koningskap van hul huishouding sal opneem.”
Maandag, 20 Junie – Verpleegsters
Verpleegsters werk onbaatsugtig en wil ons vandag aan hulle harde werk dink en vra dat hulle die krag en lus sal hê om pasiënte te behandel.
Dinsdag, 21 Junie – Kerkraad
Ons dra die kerkraad en hul besluite aan die Here op en glo die fasiliteringsbesluite sal nou toegepas sal word en dat almal eensgesind sal wees oor hulle besluite.
Woensdag, 22 Junie – Eensames
Kom ons bid vandag aan alle mense wat alleen is en iemand aan die dood afgestaan het. Ons bid dat hulle God se teenwoordigheid en liefde sal aanvoel deur die optrede van ons ander lidmate.
Donderdag, 23 Junie – Gesondheid
God is ons Geneser. Sy helende Hand salf ons wonde, dra ons laste en droog ons trane af. Bid vir goeie gesondheid uit God se wonderwerkende Hand en glo en dank Hom vir Sy genesing onbeperk.
Vrydag, 24 Junie – Geloof
Bid sonder ophou vir onwankelbare geloof in Jesus en dat die ongelowiges tot Jesus gelei sal word en sal glo dat Hy ons enigste Redder is.
Saterdag, 25 Junie – Roeping
Sal jy vandag jou drome net so los en Jesus volg? Bid vandag dat jy jou roeping van Jesus ontvang, sal uitleef en jou drome sal los vir Jesus se groot droom en roeping vir jou lewe.
Sondag, 26 Junie – Toegewyd
Buig jul knieӫ en bid dat die mensdom weer toegewyd aan God sal wees en so sal besef dat hulle niks is sonder Hom nie en dat hul getrou elke dag Sy Woord sal opsoek en oordink.
Maandag, 27 Junie – Covid
Daar is weer opnuut ‘n opvlam van Covid gevalle en met die naderende winter en koues bid ons dat almal sal gesond word en versigtig met omgaan van ander sal wees.
Dinsdag, 28 Junie – Sending
Kom ons vou ons hande saam en dra al ons sendelinge aan die Here op. Ons vra dat Jesus hulle sal lei maar ook versorgers sal stuur sodat hulle nie moed verloor nie, maar die roeping moedig sal voortleef en die Woord van God versprei aan die ongelowiges.
Woensdag, 29 Junie – Politici
“Here, ons wil vandag ons leiers van die land aan U opdra en vra dat hulle Suid-Afrika weer sal opbou tot ‘n wêreldleier en dat hulle sal kyk na ons bronne en dit uitbou tot die beste in die wêreld.
Donderdag, 30 Junie – Kinders
“Jesus, U was baie lief vir kinders. Beskerm asseblief hierdie vakansie ons kinders en omarm hulle met U liefde en gee dat U Gees elke dag met elkeen van ons geliefde kinders is”.

Gebedsgids Mei 2022

Gebed Vroue

Ef. 6 : 18.  Doen dit alles biddend en smeek God by elke geleentheid deur die Gees.

Wees waaksaam en bid gedurig vir al die gelowiges.

Sondag 1 Mei                                                Arbeidsondag.

Dis arbeidsondag. Kom ons bid vir die werkloosheidskrisis waarin ons land verkeer. Dat
Ons owerhede met wysheid besluite sal neem wat werkskepping tot gevolg sal hê.
Ons offers gaan vandag  vir die Magdalena Huis; bid dat hul werk geseënd en tot heil van die Koninkryk van God sal wees. 

Lees meer “Gebedsgids Mei 2022”

Gebedsgids Maart 2022

Gebed

U wat al die seisoene van die aarde vasgestel het; somer en winter is die werk van U hand. (Psalm 74:17)

Geniet die natuur se kleureprag – dis herfs.

Dinsdag, 1 Maart Blokbyeenkomste
Dit is alweer 2022 se derde maand! Ons blokbyeenkomste word elke Woensdag gehou. Bid asseblief weekliks vir hierdie byeenkomste. Dankie, Here, dat dit weer moontlik is om so om U woord saam te kom en saam te bid.

Lees meer “Gebedsgids Maart 2022”

Gebedsgids – Desember 2021

Gebed

Waar is die Koning wat gebore is? Want ons het Sy ster in die Ooste gesien

en gekom om Hom hulde te bewys.

NG GEMEENTE GROOT BRAKRIVIER

Woensdag, 1 Desember: Vakansiemaand.

Dit is vakansiemaand in Suid Afrika. Almal is in ‘n vrolike gees en dit is so maklik om van ons Skepper te vergeet. Kom ons bid vir die veiligheid van elke akansieganger en dat die Heilige Gees met elke persoon sal wees en sodoende ‘n verantwoordelikheid in elke persoon sal vaslê.

Lees meer “Gebedsgids – Desember 2021”