Kategese – Die Wapenrusting van God

Kategese - Wapenrusting

Ons eerste termyn het goed afgeskop. Lokale 3, 4 en 5 is Sondae vanaf 09h00 beskikbaar vir Junior Kategete. Seniors is in die bovertrekke bokant saal. Kinderkerk sal op volumes hanteer word.
Belydenisklas is by Ds Danie
Navrae kan aan my(Pauline) gerig word by +27 79 557 8591

Tema vir die Jaar
Ons tema vir die jaar is die wapenrusting. Ons het reeds dit so aan die kinders verduidelik en elke groep hanteer dan hul hulpmiddels.

Modelle
Ouers kan gerus die kinders motiveer om by die huis met die modelle wat ons uitgedeel het, aan te gaan elke dag.

Kategese Datums
Die kerkkalender dui die datums vir kategese aan vir ouers om maklik in te skakel.

Dink Jeug
Dink Jeug is ook n app wat die ouers op die web kan aflaai vir tuisonderrig en ook om seniors se dagstukkies te bespreek. Die sinode bied dit aan en is baie gebruikersvriendelik.

DinkJeug Familie App
Laai die app af op Google Play of Apple iStore.


Blikkie Projek
Ons het n blikkie projek by die kategese en word elke kind gemotiveer om elke Sondag soos hul kan n blikkie onbederfbare kos na lokaal 5 te bring. Ons omgeebediening vind baat daarby en gee dit uit aan minderbevoorregte gesinne in ons omgewing.

Hartlike Groete

Pauline

Belydenis van geloof 2021

Belydenis van geloof 2021

‘n Hartlike woord van welkom aan ons nuwe belydendelidmate.

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle* met die mond bely wat
julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ‘n belofte wat
julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou
deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te
volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en
daad te verheerlik.
Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit
julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin
te groei.

Lees meer “Belydenis van geloof 2021”