Kategese afsluiting 2023

Die Kategese afsluiting is op luisteryke wyse tydens die diens van Sondag 12 November 2023 gevier. Die jongmense van verskillende ouderdoms groepe het hul getrouheid-sertifikate vir die jaar ontvang, en die jaar met ‘n lekker kuier om die braaivleisvure en op die springkasteel op die kerkterrein afgesluit.

Daar is ook op gepaste wyse afskeid geneem van Pauline wat vir vele jare die Jeugbediening gelei het. Sy word opgevolg deur Vicky wat van volgende jaar die leiding by die Jeugbediening sal oorneem.

Mag julle almal ‘n geseende Kerstyd saam met familie en vriende beleef.

Belydenis van geloof 2023

Die NG Kerk Groot-Brakrivier se gemeente verwelkom die nuwe lidmate wat vandag hulle geloof by die erediens bely het. Hulle is elkeen ondersteun deur hulle familie.

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle bely wat julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ‘n belofte wat julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk deel te neem, en bowenal om te volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en daad te verheerlik. Dit beteken dus dat deur die openbare belydenis van geloof, julle verklaar dat dit julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin
te groei. Verbly julle in die hoop; wees standvastig wanneer julle swaarkry; volhard in die gebed.

Verbly julle in die hoop; wees standvastig wanneer julle swaarkry; volhard in die gebed.

Rom. 12: 12

Kategese bydrae: Begin van die Lydenstyd

Die Lydenstyd begin met As-Sondag. Die kinders het kruise gemaak met al die kleure wat verteenwoordigend is van die Lydenstyd. Die grys kleur op die kruise herinner ons aan ons tydelike en verganklike lewens. Wat maak ons met hierdie kosbare lewens wat God ons geskenk het? Die pers kleur versinnebeeld die Koninklikheid van Christus. Die groen kleur is ‘n herinnering aan die palmtakke van Christus se intog in Jerusalem. Swart dui op die kruisiging; rooi op die bloed wat Christus vir ons laat vloei het. Die heel belangrikste kleur, wit, wys op die opstandiging en die oorwinning van die dood. Ons kan weet dat Christus die spesiaal vir elkeen van ons gedoen het.

Kategese opening 2023

Kategese Opening - NGK Groot-Brakrivier

Die jaar skop weg vir ons kategese met ‘n heerlike braai en kenmekaar geleentheid vir ons ouers, kinders en kategete. Ds. Danie Goosen het ‘n kort, treffende boodskap vir die Jeug gegee oor groei en hoe ons as Christene ook water nodig het, soos die plante, waarsonder niks kan groei nie. Daarna het Isabella Wolmarans, wat hard geywer het in die kerk se tuin die afgelope jaar, die kinders geneem om oor die plante in die tuin te gesels en hoe ons ook soos plante groei in God se tuin.

Ons Kategete vir die jaar is:

Mona de Wet
Tanya Heath
Susan Smith
Carmi Kriel
Ben Erasmus
Vickt Barnard
Sune Barnard
Stefan Barnard
Ds Danie Goosen
Pauline Richards
Heidie Erasmus

Kategese – Die Wapenrusting van God

Kategese - Wapenrusting

Ons eerste termyn het goed afgeskop. Lokale 3, 4 en 5 is Sondae vanaf 09h00 beskikbaar vir Junior Kategete. Seniors is in die bovertrekke bokant saal. Kinderkerk sal op volumes hanteer word.
Belydenisklas is by Ds Danie
Navrae kan aan my(Pauline) gerig word by +27 79 557 8591

Tema vir die Jaar
Ons tema vir die jaar is die wapenrusting. Ons het reeds dit so aan die kinders verduidelik en elke groep hanteer dan hul hulpmiddels.

Modelle
Ouers kan gerus die kinders motiveer om by die huis met die modelle wat ons uitgedeel het, aan te gaan elke dag.

Kategese Datums
Die kerkkalender dui die datums vir kategese aan vir ouers om maklik in te skakel.

Dink Jeug
Dink Jeug is ook n app wat die ouers op die web kan aflaai vir tuisonderrig en ook om seniors se dagstukkies te bespreek. Die sinode bied dit aan en is baie gebruikersvriendelik.

DinkJeug Familie App
Laai die app af op Google Play of Apple iStore.


Blikkie Projek
Ons het n blikkie projek by die kategese en word elke kind gemotiveer om elke Sondag soos hul kan n blikkie onbederfbare kos na lokaal 5 te bring. Ons omgeebediening vind baat daarby en gee dit uit aan minderbevoorregte gesinne in ons omgewing.

Hartlike Groete

Pauline

Belydenis van geloof 2021

Belydenis van geloof 2021

‘n Hartlike woord van welkom aan ons nuwe belydendelidmate.

Om belydenis van geloof af te lê, beteken dat julle* met die mond bely wat
julle ook met die hart glo, naamlik dat Jesus die Here is. Dit is ‘n belofte wat
julle maak om alleen op Hom te vertrou, om te lewe volgens sy Woord, getrou
deel te neem aan die erediens en aan alle aktiwiteite van sy kerk, om te
volhard in die gebed en om God op alle terreine van die lewe deur woord en
daad te verheerlik.
Voorts beteken die openbare belydenis van geloof dat julle verklaar dat dit
julle opregte voorneme is om in hierdie belydenis te volhard en steeds daarin
te groei.

Lees meer “Belydenis van geloof 2021”