Erediensbediening

Erediensbediening

Die doelwit van die Erediensbediening is om doeltreffend toesig te hou en begeleiding te verskaf oor alle sake rondom die erediens wat deur Woordbediening, sang en koinonia uitgeleef word.