Dankbaarheid vir bydrae

Die getuienisbediening wil graag ‘n woord van dank gee aan die gemeentelid wat in die hart gedring was om die splinternuwe baba-stootwaentjie te skenk, waar die behoefte groot was.

Dit is met dankbaarheid ontvang.

DRINGENDE GEBED NODIG VIR CHRISTENE IN PAKISTAN

Ons familie in Pakistan is in pyn gedompel na die geweld van bende-aanvalle op minstens 20 kerke en 93 huise wat aan Christene behoort.


Sondag, 20 Augustus, het groepe Christene in Jaranwala, Pakistan, buite bymekaargekom vir hul kerkdiens. In plaas daarvan om in banke of op stoele te sit, het hulle langs gebrande mure gesit. In stede van aanbidding in ʼn kerk met sierglas vensters en pragtige argitektuur, het hulle bymekaar gekom tussen gebreekte glas en hope rommel. En in stede daarvan om terug te keer huis toe vir ʼn familie-ete, kon talle gelowiges nie huis toe gaan nie – hulle huise lê in puin.


Hulle almal is nog in skok na die aanvalle.


Vra asseblief vir jul ondersteuners en gemeentelede om saam te bid.

Dankie vir julle gebede!


Verenig in Christus


Geopende Deure Suider-Afrika

Botswana: 9de Tsabong Missionale-konferensie – ds. TC du Toit

Die 9de Tsabong Missionale-konferensie het plaasgevind op Saterdag, 12 Augustus 2023, in Tsabong. Hierdie jaarlikse konferensie, waarmee ‘n aangevang gemaak is in 2013, is ‘n jaarliksegeleentheid, met uitsonderings in 2020 en 2021 weens die uitdagings wat deur die Covid-pandemic en sy nasleep veroorsaak is.

Dr. Frans Hancke, die Uitvoerende Direkteur van DiePLAN Assosiasie, het vir die 8ste keer as die spreker opgetree. Hy was reeds, nog voor die aanvang van hierdie jaarlikse byeenkomste, sedert 2010 betrokke by die DRCB (Dutch Reformed Church in Botswana) Gemeente in Tsabong. Sy verbintenis met Tsabong het vinnig daartoe gelei om ook werkswinkels regdeur die Kgalagadi aan te bied, en een keer selfs ook in Gaborone. Vanaf 2015 tot 2022 het hy die Ring van Lobatse, die gemeentes van Lobatse, Kgalagadi, Ghanzi, Tlokweng en Maun, gefasiliteer in die ontdekking van hul spesifieke roeping binne die Kerk as geheel, maar ook binne gemeente-verband. Daarbenewens het hy verskeie jaarlikse retraites vir die predikante van die Ringgelei, en het hy ‘n geestelike mentor geword binne die Kerk in Botswana, veral in die Kgalagadi Gemeente. Ons is dankbaar teenoor die Here wat ons geseën het met sy nederige, kundige en toegewyde dienskneg.

Oor die jare heen het die Tsabong Missionale-konferensie deelnemers vanuit diverse plekke soos Gaborone, Mochudi, Lobatse, en selfs Suid-Afrikaanse stede/dorpe soos Kaapstad, Winburg, Kuruman, Hartswater, Johannesburg, Pretoria, Upington, en ander, aangetrek. Hierdie byeenkomste het nuwe perspektiewe aan talle kerkleiers en -lede gebied, en het diep impakte gehad op hul begrip van die Kerk se wesensdoel. Die konferensies het sinoniem geword met getuienisse van lewensverandering, wat die transformerende krag van God beklemtoon het. Alle erkenning gaan aan die Koning van die Kerk, aangesien slegs Hy nuwe lewenskrag en duidelike rigting in sy kerk kan inblaas.

Hierdie jaar se konferensie is deur 38 persone bygewoon, afkomstig van verskeie plekke insluitend Tsabong, Bokspits, Lobatse, Mmathubudukwane (naby Mochudi), en Kimberley. Gegewe die beperkte kennisgewingstyd, was ons diep dankbaar vir die opkoms. Veral merkwaardig en bemoedigend was die aansienlike verteenwoordiging van jongmense wat aktief betrokke was in die kleingroep-sessies. Ons gebed is dat hulle deur God se genade die boodskappe en insigte wat hulle ontvang het, in hul toekomstige reise as lede van sy kerk, sal koester en toepas.

Die sentrale tema van hierdie jaar se Tsabong Missionale-konferensie was “Geroep, Bemagtig, en Uitgestuur.” Oor die verloop van vier sessies het deelnemers begryp, sommige selfs vir die eerste keer volgens hul getuienisse, en ander by herhaling en met bemoediging, dat elkeen van ons deur God met ‘n unieke doel gevorm is. Hiérdie doel was reeds deel van sy plan vir ons, die oomblik van ons geboorte. 

Sessie 1: Die ontdekking van hierdie unieke doel vra’n persoonlike ontmoeting en verhouding met die lewende Christus. Uit so ‘n ontmoeting word ons roeping gevorm en neem dit gestalte aan. Die essensie lê egter in die omskakeling van hierdie roeping na werklikheid. Sonder hierdie omskakeling mag ons bestaan leeg, doelloos en onvervuld wees, wat uiteindelik kan lei tot ‘n terugblik op ons lewe met die woorde van verwyt, “Ek het my lewensdoel nie benut nie, en dus was my lewe sonder ware sin.”

Sessie 2: Die struikelblok wat die naspeuring van ons God-gegewe doel kan hinder, kan ‘n gebrek aan vertroue in Hom wees. Ons mag in die kategorie van “AS-mense” val, individue wat wag op ‘n vorm van Goddelike bevestiging, soortgelyk aan Gideon wat die velletjie vir ‘n teken neerlê voordat hy sy roeping deur God uitvoer. ‘n Vaste vertroue in God se getrouheid en sy Woord bemagtig ons om “WANNEER-mense” te word, soos Abram, wat sonder huiwering en vasberade reageer op God se roeping. Langs die weg van gehoorsaamheid, kry ons lewens ‘n nuwe betekenis.

Sessie 3: ‘n Lewe geleef met doelbewuste getrouheid aan God se roep, waarborg nie ‘n ongekompliseerde lewenspad nie. Die reis van gehoorsaamheid is vol struikelblokke en beproewings. Om hierdie uitdagende pad te bewandel is alleen moontlik deur naby aan God te bly, sy leiding te volg, en sy doel met ons lewe te omhels. Hierdie noue verhouding plaas ons binne God se ‘trekstroom’ (slipstream) en lei tot ons gehoorsaamheid aan sy roepstem, en dus tot uitleef van sy plan vir ons lewens en die wêreld.

Sessie 4: Die laaste sessie was ‘n besinning oor die lewe van die profeet Jona – ‘n self-Ondersoek ende ervaring, ‘n konfrontasie wat die meeste deelnemers aan die konferensie geraak het. Dit het ons uitgedaag om introspeksie van ons eie geestelike reis te doen, deur vrae soos:

• Het ons al ons unieke roeping ontdek?

• Weerstaan ons God se roeping, en draai ons ‘n blinde oog na die dringende behoefte van mense wat verlore gaan en in duisternis gehul is?

• Bid en getuig ons toegewyd, gehoorsaam aan ons Goddelike roeping?

• Weerstaan ons die taak om die alomvattende liefde van God uit te straal? Waag ons dit om ons willens en wetens sy roeping na te laat in die strewe na ons eie begeertes en drome? Die laasgenoemde pad vernietig onvermydelik ons lewensdoel en lei tot ‘n innerlike leegheid en ‘n gevoel van doelloosheid.

Die getuienisse wat na afloop van die konferensie ontvang is, het ons met ‘n opregte gevoel van dankbaarheid vervul teenoor ‘n getroue God wat sy Woord in die lewens van sy kinders gebruik. Ons is oortuig dat die gebede van so baie gelowiges in die aanloop na die geleentheid ‘n wesenlike rol hierin gespeel het.

Ds TC du Toit

Uganda: Maandelikse nuusbrief vanaf Timon Berrington (YWAM)

TIMON BERRINGTON
JULY 2023
THANK YOU FOR ALL THAT YOU DOThank you for your partnership and engagement. You have truly blessed me
the last year and a half.
”I do not cease to give thanks for you, remembering you in my prayers, that the
God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give you the Spirit of
wisdom and of revelation in the knowledge of him…”
Ephesians (1:16-17)

UGANDA FULL NETS CONFERENCE
From 19 to 25 June, I was part of a team going to the Full Nets conference in
Uganda, hosted by YWAM Frontier Missions. The conference was all about the
unreached and strategies that have worked to see movements of people
coming to Jesus and making disciples. My parents were also there, it was
wonderful to spend some time with them. In addition, we got to spend time
with people that have been beaten and imprisoned for the gospel. We also
received discipleship training which I will be implementing in Potchefstroom.


DISCIPLESHIP
Me and a friend run a bible study with two
men. We are doing various bible stories with
them that is aimed at applying the word and
sharing the stories immediately. We have been
able to speak about the value of husband and
wife as well as the equal value of different
races. After reading the creation story one of
the men, Jack, decided to make breakfast in
bed for his wife. He also shared the story with
his shoe maker. His friend Simon got baptized.


OLD AGE HOME MINISTRY

The Old Age Home Ministry has been amazing the last few months. We visit
Huis Anna Viljoen weekly and spend time with the old people. We build
friendships, encourage them and ask about their relationship with Jesus. We
pray for them and lead them to the Lord if necessary. One of the elderly ladies,
Tannie Joey and her daughter are organizing a day of hymns out of their own
initiative. They hope that the singing will bring people back to Jesus.
We go to 3 high schools in

HIGH SCHOOL MINISTRY
Potchefstroom on a weekly basis. I go
to Potchefstroom Gymnasium. We get
the chance to minister to the children
and share messages with them. We
meet with them Wednesdays during
break time.
Some of the boys asked to have
another time for only boys. I met with
them for the first time right before
their holiday.


NIGHT MINISTRY
Every Thursday evening we go out to the streets to serve the ladies of the night
in Potchefstroom. Our sowing project, which we use to help the ladies of the
street to get a stable income. We also encounter many men, especially
foreigners. We started engaging with Muslims too. That led to the birth of our
Muslim Evangelism Ministry. We are hoping to see many people come to Jesus
and become part of Bible discipleship groups.


PRAYER REQUESTS

Pray for Muslims to get to know Jesus in Potchefstroom
University students to be activated and share their faith
For me to continue to grow in intimacy with Jesus
Increase in monthly support


CONTACT AND BANKING DETAILS

Timon Berrington
FNB Acc. No. 62645145617
Savings Account
Branch No. 210536
Ref: Your Email Address
Contact Number: (+27) 072 829 7346
Email Address: timon.berri@gmail.com

Radio Feba – Gebedsfokus vir Augustus 2023

Feba Gebedsgids
AUGUSTUS 2023“Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want, Here, U alleen laat my veilig woon.” – Psalm 4:9
 Dinsdag 1 Augustus: “KanuYah FM Sollo is ongetwyfeld ‘n bron van wysheid en seën vir almal. Dis so gewild dat selfs ongelowiges van die Christelike liedjies, stories en dramas hou. Bowenal troos dit die gebroke harte van talle gesinne wat treur oor geliefdes wat in die stryd vermoor is.” – Fatamba, FEBA Mali luisteraar
 
Woensdag 2 Augustus: “U regeer in vrede oor ons, Here, U doen alles vir ons.” – Jesaja 26:12 AFR83

Donderdag 3 Augustus: Bid vir Mianmar. Hierdie land met sy 55 miljoen inwoners, is na raming een van die armstes ter wêreld, en sy mense ly nog meer as gevolg van die voortdurende militêre konflik. Bid dat mense God se vrede en hoop deur FEBA Mianmar sal vind.
 
Vrydag 4 Augustus: Bid vir FEBA Indonesië. Meer as 80% van Indonesië se bevolking beoefen Islam en meer as 190 miljoen mense is steeds onbereik. Bid dat God FEBA Indonesië se span sal lei wanneer hulle die Goeie Nuus met luisteraars deel.
 
Saterdag & Sondag 5-6 Augustus: Die vervolging van Christene word dikwels deur vrees en misverstand aangespoor. Mense sien Christenskap as ’n Westerse geloof wat ’n negatiewe uitwerking op hul kultuur en gemeenskap kan hê. FEBA se programme is daarop gemik om luisteraars in te lig en hulle te wys dat die Goeie Nuus werklik goed is. Bid dat FEBA-spanne reg oor die wêreld ingrypende verandering in hul lande sal meebring.
   Maandag 7 Augustus: Bid vir Noord-Korea. Die mense daar ly aan fisiese en geestelike hongersnood. Die FEBA Korea-span neem Noord-Koreaanse oorlopers in diens om vir hulle inhoud te help skep wat die Goeie Nuus op ’n manier kan deel sodat dit tot Noord-Koreane spreek. Bid dat hul harde werk baie vrug sal dra.
 
Dinsdag 8 Augustus: In Rusland en die Oekraïne het die oorlog sover baie huwelike gekos. Ná ’n mislukte selfmoordpoging, toe sy vrou hom gelos het, het een man saam met FEBA se beraders gebid. “Die gebed was die beste deel van die hele konsultasie,” sê hy. “Ek kan vreugde in my hart voel. Ek glimlag selfs!”
 
Woensdag 9 Augustus: “Nou sal ek onbesorg gaan lê en dadelik aan die slaap raak, want, Here, U alleen laat my veilig woon.” – Psalm 4:9 AFR83
 
Donderdag 10 Augustus: Wanneer mense met ’n Moslem-agtergrond besluit om Christus te volg, word hulle gewoonlik onteien – en soms fisies mishandel – deur hul families en gemeenskap. FEBA bedien Moslems in talle lande. Bid dat God FEBA sal gebruik om sy luisteraars moed te gee en vertroosting te bied.
 
Vrydag 11 Augustus: Prys God vir die aanstelling van Sumet Techarukpong as Nasionale Direkteur van FEBA Thailand. Bid dat God hom die wysheid sal gee om die span in hul lewensveranderende bediening te lei, en die krag om elke uitdaging op sy pad te oorkom.
 
Saterdag & Sondag 12-13 Augustus: Bid dat die oorlog tussen Rusland en die Oekraïne tot ‘n einde sal kom. Vier van FEBA Oekraïne se span dien tans in die weermag – twee as kapelane en twee as soldate. Bid dat die Here hulle veilig aan hul gesinne sal terugbesorg, en dat Hy mense sal bewaar teen die toenemende geweld. Mag die vier lede van ons FEBA-familie ‘n kragtige impak hê op dié wat hulle ontmoet, dat hulle beide vriende en teenstanders na Christus toe sal lei.
   Maandag 14 Augustus: FEBA werk saam met plaaslike kerke, waar moontlik. Wanneer mense tot bekering kom deur FEBA se uitsendings, dien kerke in hul omgewing as plekke waar hulle van dissipelskap en geestelike samesyn kan leer. Bid dat FEBA sterk verhoudings met kerke sal bou om God se liefde met meer mense te deel.
 
Dinsdag 15 Augustus: “As ek nie jul programme gehad het om na te luister nie, het ek teen dié tyd al my lewe geneem. Ek het die Here deur FEBA leer ken en nou is my lewe baie anders.” – Luisteraar uit Laos
 
Woensdag 16 Augustus: “Kom na My toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en Ek sal julle rus gee.” – Matteus 11:28 AFR83
 
Donderdag 17 Augustus: FEBA Kasakstan werk aan ‘n videoreeks oor Jesus se lewe. Bid dat die reeks baie kykers sal lok en hulle na Christus sal lei. Bid dat FEBA Kasakstan ‘n bron van troos en hoop vir mense sal wees te midde van die voortdurende politieke onrus.
 
Vrydag 18 Augustus: Bid vir FEBA China en FEBA Hong Kong, wat programme moet vervaardig ten spyte van inperkings wat al hoe erger raak. Bid dat die regerings hierdie inperkings sal verlig en dat God mense se harte sal oopmaak om die Goeie Nuus te ontvang.
 
Saterdag & Sondag 19-20 Augustus: Het jy geweet? Daar is 300,000 sprekers van die Karakalpak- taal. Die Karakalpak-mensegroep, in noordwes-Oesbekistan, is deel van die Isa (Jesus) Resurrection projek se teikengehoor. Hierdie projek reik uit na Moslems waar openbare evangelisasie onwettig is. FEBA-spanne vervaardig radioprogramme oor die daaglikse lewe, sowel as video-getuienisse, Bybelgeskiedenis en Bybelstories vir sosiale media. Elke getuienis-video word gemiddeld 50,000 keer gekyk. Bid dat God die spanne sal seën in hul pogings om die Goeie Nuus reg oor Sentraal Asië te verkondig.  Maandag 21 Augustus: Bid vir FEBA Kirgisië. Hulle bedien luisteraars wat in liefdelose huwelike vasgevang is en soms mishandel word, en wat sukkel om gesinne groot te maak in ‘n slegte
ekonomiese klimaat. Bid dat God vir FEBA Kirgisië sal gebruik om hul luisteraars te troos en na Hom toe te lei.
 
Dinsdag 22 Augustus: “My vrees is weg nadat ek hierdie konferensie bygewoon het…Jesus Christus se wonderbaarlike leringe in die Bybel het my hart diep geraak. Ek gaan dit met my gesin deel sodra ek by die huis kom.” – Bywoner van die FEBA Pakistan Nasionale Leierskonferensie, vir luisteraars wat meer oor Christenskap wou weet.
 
Woensdag 23 Augustus: “Dit sê Ek vir julle, sodat julle vrede kan vind in My. In die wêreld sal julle dit moeilik hê; maar hou moed: Ek het die wêreld klaar oorwin.” – Johannes 16:33 AFR83
 
Donderdag 24 Augustus: Inna, ‘n aanbieder by FEBA Oekraïne, lei ‘n weeklikse byeenkoms vir vroue waar hulle Bybel lees, bid en oor God gesels. “Sommige van die vroue gaan nou vir die eerste keer kerk toe,” sê Inna. Bid dat hierdie vroue oorvloedige vrede, hoop en liefde in God sal vind.
 
Vrydag 25 Augustus: Bid vir FEBA Mali. Die land loop swaar deur onder Islamitiese ekstremiste, politieke onstabiliteit en armoede. Tog, hoewel die bevolking merendeels Moslem is, bou KanuYah  FM Sollo (FEBA Mali) ‘n reputasie vir sulke uitstekende inhoud, dat selfs nie-Christene dit geniet! Bid dat God elke luisteraar se hart sal aanraak.
 
Saterdag & Sondag 26-27 Augustus: FEBA gebruik allerhande kanale en tegnologie om die Boodskap te versprei, of dit nou sonkrag-radio’s of sosiale media is. Gospel Speaker Boxes is sover besonder effektief onder etniese groepe in Suidoos-Asië. Elke toestel bevat meer as 130 uur se vooraf-gelaaide programme sodat mense daarna kan luister wanneer hulle wil. Bid dat God genoeg klanktoestelle sal voorsien om elke siel in Suidoos-Asië te bereik, en dat siele gered sal word deur wat hulle hoor.
 
Maandag 28 Augustus: Bid vir FEBA Korea, wat na Noord- en Suid-Korea uitsaai. Alhoewel Suid- Korea op papier welvarend is, is die selfmoordsyfer besonder hoog en baie mense sukkel met hul geestesgesondheid. Bid dat FEBA Korea hul luisteraars na die Bron van troos sal lei.
 
Dinsdag 29 Augustus: “Terwyl ek in my hospitaalbed lê, het ek begin draai na die God waarvan jul programme praat. Ek het God gevra om my sondes te vergewe. Julle was heeltyd met my, al weet julle dit nie! Julle was die grootste hulp in my herstel. Julle is werklik van God af!” – FEBA Rusland luisteraar
 
Woensdag 30 Augustus: “As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense.”  – Romeine 12:18 AFR83
 
Donderdag 31 Augustus: Bid vir FEBA Oekraïne. Een van die span, Evgeny, bedien tans soldate in die ooste van Oekraïne. Bid vir sy veiligheid en dat God hom krag sal gee om diegene rondom hom te help. Bid dat God FEBA Oekraïne se uitsendings sal gebruik om wonde wat deur die oorlog veroorsaak is, te genees.

Atlete vir Christus 2023 – afsluiting by NG Kerk Groot-Brakrivier

Atlete vir Christus is ’n uitreikaksie van Kruiskerk/Moederkerk, Stellenbosch. Die span bestaan uit ’n groep Maties wat met entoesiasme en liefde Jesus se Naam verkondig, onder meer by ouetehuise en in gevangenisse. Hulle leuse is “Ons hardloop, sing en gesels Christus”. Elke jaar samel hulle fondse in vir die getuienis- en toerustingswerk wat Bybel-Media in Suid-Afrikaanse tronke doen.

Lees meer “Atlete vir Christus 2023 – afsluiting by NG Kerk Groot-Brakrivier”

Sending aan die Melaatse: 67 Minute vir Sending

Mandela Dag
18 Julie 2023

Hello Vriende

Suid-Afrikaners word uitgenooi om 67 minute opsy te sit vir Mandela Dag op Dinsdag, 18 Julie.
Hier is ‘n voorstel hoe u daardie 67 minute kan gebruik om die Sending aan die Melaatse te help – ek noem dit 67 Minute vir Sending:
Die Sending aan die Melaatse is ‘n begunstigde van die My Village Card program.  Telkens wanneer die kaart by deelnemende handelaars gebruik word, ontvang die benoemde begunstigde ‘n deel van die koste van die transaksie.
Daar is geen koste vir die gebruiker nie.  Die kaart is gratis en die waarde van die transaksie word nie geraak nie.
Gebruik asseblief u 67 minute om hierdie boodskap aan u familie en vriende te stuur, en nooi hulle gerus uit om by My Village aan te sluit. 
Sodra hulle op die webtuiste aangeteken het, kan hulle die Sending aan die Melaatse (Leprosy Mission) as begunstigde benoem.
Hier is die skakel om aan te sluit: https://www.myschool.co.za/portal/register
My doelwit is om ons My Village familie met 2 000 mense te laat groei.Sal u my help tydens u 67 Minute vir Sending om ‘n stap nader aan daardie teiken te kom?

Met opregte dank, 
Pieter Laubscher
Uitvoerende Direkteur

Sending aan die Melaatse Suidelike Afrika
073 470 3185 Bankbesonderhede:
Eerste Nasionale Bank, Balfour Park, Takkode: 212217,
Rekeningnommer: 51471056974
Kopiereg © 2023 Sending aan die Melaatse. Alle regte voorbehou.  

Gerrie & Arlene Coetzee deel met ons hul Sendingnuus

Gerrie en Arlene

Liewe vriende en ondersteuners, ons groet julle opnuut in die wonderlke naam van ons Here, Jesus Christus – die Naam bo alle name!
Ons word telkens herinner aan die volgende teksvers wat die belangrikheid van wêreldsending so duidelik uitspel:
“En hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot ‘n getuienis vir al die nasies; en dan sal die einde kom.” Matt 24:14. Ons is oortuig daarvan dat ons betrokkenheid by opleiding bydra tot die beskikbaarheid van toegeruste sendelinge om die sendingveld te betree.
Die eerste EMT (Opleidings kursus van ETHNOS) van die jaar wat in Februarie afgeskop het, en waarvan ons in ons vorige nuusbrief berig het, het wonderlik afgeloop en aan die einde van Maart het die meeste studente teruggekeer na hulle onderskeie tuistes. `n Paar jonges het gelei gevoel om agter te bly en het ingeskakel by ETHNOS se internskap-program en hulle sal vir minstens die res van die jaar gedurigdeur opleiding en mentorskap ontvang. ´n Meer ervare egpaar met ervaring in transkulturele sendingwerk het ook vanuit die EMT by ETHNOS aangesluit en sal voortaan verantwoordelik wees vir die organisering van ETHNOS uitreike waarvan die volgende een voor einde Mei sal afskop met deelname van besoekende buitelandse uitreikers.
Middel-April het die eerste EMT-plus plaasgevind met die fokus op toerusting van “Katalis-spanne” wat in onbereikte areas in Afrika gevestig sal wees met die oog daarop om mense van dieselfde kultuur te mobiliseer en op te lei om daardìe mensegroepe effektief met die Evangelie te bereik. Die besoekende, deelnemende sendelinge en andere met spesiale vaardighede, en kennis van die spesifieke fokus-mensegroepe, het vir drie weke hulle kennis en vaardighede met ons andere gedeel en het werklik ´n groot indruk op almal gelaat. Die EMT-plus sal in die toekoms ´n verlenging wees van die bestaande EMT kursus en sal verder gebruik word om katalis-spanne en ander sendelinge op te lei en toe te rus om díegene te bereik wat nog nooit die Evangelie gehoor het nie. Die Alpha kursus waarby Arlene inskakel het reeds die eerste program van 2023 by George Gevangenis voltooi en die volgende een sal binnekort afskop. Dit is telkens duidelik hoe die Here ook hierdie kursus gebruik om diegene in die gevangenis bereik met die Evangelie van Jesus Christus en ons vertrou dat die Heilige Gees sal voortgaan om die wat gehoor het verder te bedien.
Mat 24:42 “Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie.”
Gebedspunte: Bid asb:

Dat die studente/kursusgangers die Heilige Gees se werking sal ervaar

  • Dat ons as mentors ook die Heilige Gees se leiding sal volg in gesprekke met studente
  • Vir al ETHNOS se verskillende bedieninge in George en verder.
  • Vir al die aanbieders van opleiding om Woordgetrou die boodskap oor te dra.
  • Vir ons gesondheid en finansies om diensbaar te kan bly
    Ons wil vir elkeen wat hier lees van harte bedank vir julle omgee, bemoediging, gebede en getroue ondersteuning.
    Dankie dat julle ons venote is in die deel van die Goeie Nuus!
    Liefdegroete

Gerrie en Arlene
SA vir WÊRELDSENDING
Sel en WhatsApp nrs. Gerrie 067 084 7256
(Ook op Signal) Arlene 076 446 1407
Bankbesonderhede:
Naam van rekening: NG KERK BERGSIG – SAAWE
Tipe en nommer: ABSA Besigheids spaarrekening nr. 93 5202 1094
Takkode: 632005

Jan Kriel Paasbrief

Liewe Vriende Verwysings nr: 107949
“Easter is meant to be a symbol of hope, renewal and new life.”
Janine di Giovanni
Oraloor vier Christene die HOOP wat Paasfees bring. In ʼn wêreld met soveel sigbare hartseer, pyn en teleurstelling, word elkeen herinner aan God se liefde en die nuwe lewe wat Hy gee.
Hier by Jan Kriel kry die Paasverhaal ook nuwe betekenis. Vanuit die hartseer van leef met ʼn (leer-) gestremdheid, kry kinders ʼn kans om te vernuwe, aan te pas, struikelblokke te oorkom en die (nuwe) lewe voluit aan te gryp. En vir meer as 85 jaar maak die liefde van donateursvriende soos jy dit moontlik!
Dankie vir die hoop en bemoediging wat jy vir hierdie kinders bring. Ingeslote is ‘n belastingsertifikaat met ‘n opsomming van al jou bydraes vir 2022/2023. Bied dit gerus vir SARS aan vir korting op jou belasting.
Ontvang en gebruik asb die volgende elektroniese geskenke om die Paasboodskap te versprei.
Laai ‘n VIDEO af om te deel op Whatsapp of sosiale media (Download/ Save to device)en/of
Laai ‘n PRENTJIE af om te deel op Whatsapp of sosiale media (Download/ Save image)en/of
Laai ʼn AGTERGROND af vir jou slimfoon (Save image as/Set as background).
Paasgroete
Ds André Van Wyk
Direkteur: Jan Kriel Instituut
Oorweeg asb om in hierdie Paastyd Jan Kriel se kinders te ondersteun
DONASIE