PORTUGAL SENDING

Gerrie en Arlene Coetzee

Nuusbrief Januarie 2019

Graag wil ons julle groet met hierdie teksvers in Hebreërs 4:16 “Laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry en genade vind om op die regte tyd gehelp te word.” Dit is voorwaar ‘n wonderlike wyse om 2019 in te gaan.  ‘n Wonderlike troos dat ons met vrymoedigheid tot God kan nader en dat ook die wete dat HY op die regte tyd ons sal help.  Onthou God se tyd en nie ons tyd nie!

`n Bietjie slegte nuus van ons kant af: Die Igreja Reformada Evangélica, waarvan ons projek in Forte da Casa deel is, is in Desember meegedeel dat die bankrekeninge van die kerk deur ´n hofbevel gevries is. Die oorsaak daarvan is tot op hede nog nie totaal duidelik nie maar dit spruit uit die verkoop van die kerk se gebou in die stad Porto ´n hele aantal jare gelede met die sluit van die gemeente daar.  Die gevolge daarvan is dat geen rekeninge betaal kan word nie en ons in Forte da Casa kan nie ons maandelikse huur van die gebou betaal nie. (Die moederkerkie besit die gebou waarin hulle is.) Ons moes noodgedwonge die huurkontrak van die kerkgebou in Forte da Casa opsê en sal dit teen die einde van Januarie moet ontruim. ´n Groot deel van ons bediening hier in Forte da Casa is gebaseer op die gebruik van die gebou maar ons sal intussen voortgaan met die hou van Bybelstudies en kerkdienste aan huis en ook met straatevangelisasie en die verspreiding van traktaatjies. Dit is baie hartseer dat so iets ons hier getref het alhoewel ons twee hier in Forte da Casa  absoluut niks met die aanvanklike transaksie of iets dergeliks te doen gehad het nie – ons was toe nog nie eers in Portugal gewees nie!!  

OGebedsversoeke:

  • Bid asb vir ons vir baie duidelike leiding vir die toekoms – met ons bediening hier in Forte da Casa en of  God vir ons dalk in ‘n ander rigting wil stuur.
  • Bid dat ons God se stem duidelik sal hoor en dat ons altyd in Sy wil sal leef.
  • Bid asb vir ons persoonlik en al die uitdagings wat ons huidig beleef.

Baie dankie aan elkeen vir julle getroue gebede en ondersteuning, mag God julle ryklik seën.

Liefdegroete

Gerrie en Arlene

“Niks is vir God onmoontlik nie!” Luk1:37

Whatsapp: +351 910 167 461