Fondsinsamelingsbediening

Fondsinsamelingsbediening:

Die doelstellings van hierdie aksie is om die geldelike posisie van ons gemeente te bevorder en om samehorigheid uit te bou.

Verskeie aksies word jaarliks aangepak om hierdie doelstellings na te streef. Benewens die gemeente se twee feeste is die jaarlikse gholfdag ‘n suksesvolle fondswerwingsgeleentheid.

Debietorders word aanbeveel en bemakings aan die gemeente word aangemoedig.

As u graag by hierdie bediening betrokke wil raak, kontak asseblief die kerkkantoor.