Die Ekumeniese Pinksterdiens 2024

Op Pinkster Sondag, 19 Mei 2024, was daar ‘n interkerklike afsluitingsdiens by die VGK Kerk van Grootbrak. Die geleentheid was luisterryk en is in goeie getalle bygewoon deur al die kerke teenwoordig.

Die Program, saamgestel deur Ds Bennie Roelofse, is deur al die predikante van Groot-Brakrivier bygewoon, en almal het aan die verrigtinge deelgeneem op verskillende wyses. Die Kerke teenwoordig, het ingesluit die Nuwe en Ou AGS kerke, Searle Memorial Kerk, NG Kerk Groot-Brakrivier, NG Kerk Outeniqua en die VG Kerk Groot-Brakrivier.

Die preek is gelewer deur Ds. Charne Viljoen. Die tema van ‘Wees waar jy is’, is toegelig uit Eseg. 3: 1-15. Die preek was kort, maar kragtig. Ds. Viljoen het ons daarop gewys dat ons Christen moet wees en uitleef, daar waar ons lewe, en dat God ons kan gebruik, al is ons dikwels hardkoppig. Christus het ons kom wys hoe ons moet leef, en as ons die Bybel opneem, inneem en uitleef onder leiding van die Heilige Gees, sal ons ‘n verskil maak hier in Groot-Brakrivier, in ons alledaagse lewe. Dit sal God se lig uitdra, hier waar ons woon.

Die Program het verder ingesluit die optree van verskeie kerkkore, naamlik die Groot-Brakrivier Gesamentlike Koor, die Nuwe Apostoliese Kerkkoor en die Volwasse en Jeug kore van die Ou Apostoliese Kerk. Daar was ook ‘n dans item, deur een van die VGK se jeug lidmate, wat dramaties die stryd van ‘n jongeling uitgelig het. Die Groot-Brakrivier se Blaasorkes het ook met entoesiasme die afsluiting van Pinkster aangekondig.

Die Geleentheid was waarlik ‘n stap vorentoe om gelowiges., ten spyte van verskille, bymekaar uit te bring.

Erediens tye vir Hemelvaart en Pinkster 2024

Hiermee die erediens tye vir Hemelvaart, Pinkster en Mei maand. Ons nooi u hartlik uit om die Pinkster saam met ons by te woon. Sop en brood tydens die Pinkster dienste. Ons sien uit daarna om u almal daar te sien.

Erediens tye vir Mei maand 2024