Wolwedans boodskap, sop en brood bediening

Dit is ons plaaslike bediening wat al langer as vyftien jaar suksesvol bedryf word. Dit het klein begin met die fokus om die behoeftiges, oues van dae en weduwees iets te ete te gee en met die Evangelie te bedien.. Dit het oor die jare gegroei en met die samewerking van ons gemeentelede word die diens tans aan 76 gesinne gelewer. Daar word baie klem geplaas op die bou van verhoudings, daaglikse stiltetyd, identifisering van talente en vaardighede,

Tydens die pandemie het ons aangepas om die diens nog steeds veilig aan te bied aangesien die behoefte baie groter is as wat die aanbod is. Ons gemeente het baie goed reageer om aan die groter behoefte te voldoen en ons is baie dankbaar daarvoor. Ons werk saam met Greenhaven VGK en ‘n NWO in George waar ons maandeliks 200 pakkies droë sopbestanddele kry wat genoeg is om vir ‘n gesin van 6 ‘n gebalanseerde ete te gee.

Ons het hierdie jaar ook ‘n kombersprojek geloods om vir al 76 gesinne elkeen ‘n kombers te gee – die reaksie weereens vanaf die gemeente was oorweldigend. Ons kon vir 116 mense van komberse voorsien (76 in Wolwedans en 40 aan Rosemoor Home for the Aged in George). Ons het jaarliks ook ‘n Kerspakkieprojek om vir elke gesin ‘n kerspakkie vir die Kersseisoen te gee. Hierdie jaar het ons die projek saam met SPAR en Pick-‘N-Pay aangepak. Dit gaan op 1 Desember tydens ons afsluiting vir die jaar met die lewering van ‘n Kersboodskap oorhandig word.

Die droom is om uiteindelik ‘n sopkombuis op ‘n daaglikse basis te bedryf deur die bemagtiging van geïdentifiseerde gemeenskapslede wat die sopkombuis i.t.v. hulpbronne en die fisiese uitdeel van die sop bestuur. Die doel is die verskuiwing van “Relief” tot “Development” as leidende beginsel.