Truitjies vir die Kindertjies

Vrouens in die NG Kerk Groot-Brakrivier gemeente het so 3jaar gelede begin om truitjies te brei vir kleuterskoolkinders, toe ‘n vriendin eendag ‘n tas vol truitjies by Tannie Stienie Smit afgelaai het. Haar motto in die lewe is “Gee dat ek elke dag vir iemand iets kan beteken”. Sy en haar suster Kitty Rossouw, brei nou gereeld. Hulle brei truitijies met enige afval wol wat hulle kry. Daar is reeds truitjies in Friemersheim omgewing versprei; asook deur Maria Smart, wat by die VGK, Groot-Brakrivier betrokke is. Sy weet waar daar groot behoefte is vir truitjies in die omgewing.

Veral nou, met die winter op hande, is die behoefte groot, en hulle het tans reeds so ongeveer 30 truitjies beskikbaar vir verspreiding. Indien u graag vir hulle saak wil bydrae, kan u help deur oortollige wol te skenk, te help brei, of finasieël by te dra. Enige bydraes kan u by die Kerkkantoor af gee met verwysing Carina Smit of Rene Voster, wat by die Omgeebediening betrokke is. U kan ook direk met Carina Smit kontak (082 802 0314) indien u betrokke wil raak en saam brei. Kom ons maak ‘n verskil waar dit nodig is!

Omgeebediening: Kospakkieprojek

Die NG Kerk Groot-Brakrivier voorsien al vir meer as 20jaar maandelikse kospakkies aan gisinne; tans bykans veertig gesinne. Die gesinne sluit beide mense in die Gemeente asook in die groter Groot-Brakrivier gemeenskap in. Vir die projek is daar beide finansieële skenkings asook skenking vanaf gemeentelede. Die verdere maandelikse behoefte vir die pakkies word aangevul uit die begroting van die Omgeebediening van die gemeente deur aankope by plaaslike besighede.

Daar is tans mense betrokke by die kospakkie projek, nog vrywilligers is altyd welkom. Ons wil elke persoon wat hom/haar-self aangebied het om te help met die projek, hetsy deur skenkings of deur hulp by die verpakking, bedank vir hulle bydrae. Die voordurende beskikbarheid van helpers maak dat die kospakkies projek maklik en glad verloop. Indien u betrokke wil raak by die projek kan u gerus deur die kerkkantoor die omgeebediening se voorsitter kontak.

Omgeebediening: Groente-pakkies

Tydens die grendeltyd van 2000 tot 2022 het ‘n weldoener in die NG Kerk Groot-Brakrivier begin om by 20 punte in die gemeenskap, waar daar behoefte was, groentepakkies te voorsien. Tydens April het die weldoener ‘n versoek aan die omgeebediening gerig om voort te gaan tydens die vyf maande wat die persoon uitstedig sou wees.

Nadat die omgeebediening die behoefte vir helpers oopgegooi het in die gemeente, was daar ongeveer twee-en-veertig mense wat bereid was om te help. Dit het behels dat daar ‘n voertuig, bestuurder en groente aankoper gevind moes word, wat weekliks op Maandae die groente kon aankoop in beide George, asook op sommige plaase in die omgewing. Die groente is dan verpak op Dinsdae in die kerksaal, waar daar verskeie mense elke week betrokke was. Die groente is dan versprei na waar die behoefte was.

Ons is dankbaar om te noem dat daar uit die hoeveelheid mense wat aangebied het om te help, basies 7 spanne saamgestel kon word om te help met die taak. Die twintig punte van verspreiding is ook in hierdie tyd verander na veertig verspreidings punte. Twintig punte was in Groot-Brakrivier se gemeenskap, en twintig buite die Groot-Brakrivier area.

Ons wil elke persoon wat hom/haar-self aangebied het bedank vir hulle bydrae. Dit het die werk so vergemaklik en glad laat verloop. Dit was ook ‘n lekker geleentheid om mekaar beter leer ken.