Kerssangdiens 2023: In Klank en Beeld

Sondagaand 26 November 2023 het ons die jaarlikse Kerssangdiens beleef. Watter wonderlike geestelike ervaring waar ons weer die koms van Jesus Christus in herinnering kon bring.

Die program het begin met die opening deur Ds. Danie Goosen, waarna hy en vier jongmense, Adriaan de Villiers, anneke Erasmus, Ewan de Villiers en Ruben Erasmus met afwisseling en voorlesings die wit Christus kers en die vier groen advent kerse aangesteek het. Die vier groen kerse versinnebeeld Hoop (Volvoering van Christus se koms soos deur Jesaja voorspel), Vreugde (oor die koms van die Verlosser), Vrede (want Christus is die Vredevors) en Liefde (want Christus het vir ons kom wys hoe ons mekaar moet lief hê).

Die Gemeentesang is afgewissel met voorlesings, solo sang en kerkkoor liedere wat die verhaal van die koms van Christus vertel, tot die nag van Sy geboorte. Die voorlesings is gedoen deur Cornie en Corrie Pieters, Ds. Danie Goosen en Nadia Marais, Johan en Philene Smit, Johan Miller en Charlotte Eicker.

Die Solosang en kerkkoor bydraes was heerlik om te beleef en het mens in die gees van die kersgety ingelei. DIe aand is op gepaste wyse afgesluit met Stille Nag in ‘n donker kersverligte kerkgebou en die Gees van die feesgety het mens bygebly. Na die diens kon almal feestelik verkeer om die tafels in die kerksaal, wat keurig deur die Gasvryheidsbediening voorberei is.

Ons wil almal wat bygedra het om van hierdie aand so ‘n groot sukses te maak bedank. Die Erediensbediening en klank (Bles en Mona de Wet), program koordineerder (Marida Bridges), blomranskikking (Una Varster), die kantoor personeel (Carmi Kriel, Alfreda Stander en Linda Grobler) en die Gasvryheidsbediening, wat alles so keurig voorberei het. Dit was ‘n onvergeetlike ervaring. ‘n Kort video is van die musiek bydraes gemaak en is beskikbaar op die webtuiste.