Getuienisbediening

Die Getuienisbediening ondersteun ons gemeentelike visie van Jesus vir ons, vir almal. Ons eie visie is gerig op die opdrag soos opgeteken in Matteus 28:19 en 20: “Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.”

Die volgende verwysing in Markus 16:15 & 16 rig en lei ook ons aktiwiteite: “Hy het vir hulle gesê: Gaan uit, die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word; wie nie glo nie, sal veroordeel word.”

As bediening het ons ‘n kort-, medium- en langtermyn beleidsdokument opgestel waarop ons ses bedieningsareas gaan fokus, naamlik: