Kontak

Kontak Ons

Leraars

Danie Goosen
Telefoon: 044 620 2736
Selfoon: 079 525 3624
e-pos: danie7goosen@gmail.com

Skriba/kassier
Alfreda Stander
Telefoon: 044 620 2205
Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525

Administratiewe Beampte
Tillie Botma
Telefoon: 044 620 2205

Orreliste
Kontak kerkkantoor
Telefoon: 044 620 2205

Koster
Vakant

Kerkkantoor
Telefoon: 044 620 2205
Faks: 044 050 1532
e-pos: ngkgbr@mweb.co.za
webblad: www.nggrootbrak.co,za
Kantoorure: Maandag, Woensdag en Vrydag vanaf 08h00 tot 13h00

Algemene Inligting
Eredienste:

Sondae: 10:00

Kategese 09:00

Blokbyeenkomste
Soos op die kalender aangedui

Doop
Elke eerste Sondag van die maand
Reël asseblief een maand vooraf met die leraar

Kategese
Sondae tydens skoolkwartale om 09h00

Huwelike
Reël met die leraar en die Skriba-kassier

Adres
Nederduitse Gereformeerde Kerk –
Groot-Brakrivier, Langstraat, Groot-Brakrivier, 6525

Bankbesonderhede

Rekening Naam: NG Kerk Groot-Brakrivier
Bank: Eerste Nasionale Bank
Tak: Mosselbaai
Takkode: 210314
Rekening nommer: 530 831 865 11
Tipe Rekening: Tjekrekening