Program vir Getuienisnaweek 12 -14 Julie 2024

Program

Programleier: Dr Frans Hancke
Vrydag 12 Julie 2024

17h00 – 18h00: Besigtiging van uitstallings in kerksaal
18h00 – 18h10: Verwelkoming deur Ds Charné Viljoen in kerkgebou
18h15 – 18h40: Eugene Pienaar van die Gideons in kerkgebou
18h45 – 19h30: Ds Hendrik Saayman van NGK Houtbaai in kerkgebou
19h30: Kuier rondom sop en broodjies in kerksaal
Saterdag 13 Julie 2024
09h00 – 09h30: Besigtiging en toeligting van uitstallings in kerksaal
09h30 – 10h00: Opening en Pietman Davids in kerkgebou
10h00 – 10h40: Marina Louw van Frontiers SA in kerkgebou
10h45 – 11h15: Dr Jurie Vermeulen van Radio FEBA in kerkgebou
11h20 – 11h50: Dr Johan Louw van MegaVoice International in kerkgebou
11h50 – 12h10: Pouse : Besoek 1 uitstallingstasie van jou eie keuse
12h15 – 12h45: Fred en Paula Berrington van YWAM in kerkgebou
12h50 – 13h30: Suria Scholtz van Ethnos International in kerkgebou
13h30: Verversings en besig ging/gesprekvoering met gassprekers en uitstallers
Sondag 14 Julie
10h00 – 10h40: Afsluiting van Getuienisnaweek deur Ds Hendrik Saayman in kerkgebou
10h40 – 11h00: Nagmaal deur Ds Charné Viljoen in kerkgebou
11h00: Tee/koffie en verversings in kerksaal
Sondag na die kuiergeleentheid kan die uitstallings, wat Vrydag opgestel was, verwyder word
Enige donasies is welkom en kan by NGK Groot-Brakrivier inbetaal word.
(FNB rekening nr 53083186511, tak: 210314).Verwysing: Getuienisnaweek.

Die Sprekers.

Eugene Pienaar – GideonsTema: “Bybelse beginsels vir effektiewe sending.”
Eugene is getroud, het 3 volwasse kinders en was vir 26 jaar deel van hul familie boerdery besigheid. In 1992 by Gideons aangesluit en in verskeie portfolios en ampte gedien. Hy was ook bevoorreg om vanaf 2017 tot 2022 as Streeks Veld Offisier te dien vir die Gideons Internasionaal in Belize, Bahamas, Cayman Eilande, Jamaica, Mauritius, Reunion, Rodriques Eiland, Angola en Senekal.
Tema: “Is 100 miljoen genoeg?”

Ds Hendrik Saayman – NGK Houtbaai
Ds Hendrik is getroud, het 3 volwasse kinders en is voltydse leraar sedert 1984 en tans by NGK Houtbaai. Is ook sedert 2011 by Die_PLAN, ‘n organisasie wat geloofsgemeenskappe bewus maak van hulle Goddelike roeping om die Koninkryk van God te dien in hulle plaaslike gemeenskappe en die wêreld.
Tema Vrydagaand: “’n Geesdriftige Gemeente” Hand. 19
Sondag preek: “Wie weet wat?” Skrif: Luk. 1:1-4

Dr Jurie Vermeulen Radio FEBA
Dr Jurie is getroud, het 2 volwasse seuns en het sy PhD in Christelike Leierskap aan die Universiteit van Pretoria behaal. Hy het ‘n passie vir opleiding, begeleiding, sending en uitdra van die Evangelie. Hy is tans die Hoof Uitvoerende Beampte van Radio FEBA.
Dr Johan is getroud, het 3 volwasse kinders en was 26 jaar in die onderwys waar hy gedien het as onderwyser, Departementshoof, Dosent, Opvoedkundige Sielkundige, Inspekteur van Onderwys en Skoolhoof. Hy leef tans sy roeping en passie uit naamlik: Die skepping van fisiese, psigiese en geestelike welvaart aan mense wat Hoop nodig het.
Tema: “Dissipelmaking in ‘n wêreld wat nie lees nie.”

Dr Johan Louw MegaVoice International Africa
Dr Johan is getroud, het 3 volwasse kinders en was 26 jaar in die onderwys waar hy gedien het as onderwyser, Departementshoof, Dosent, Opvoedkundige Sielkundige, Inspekteur van Onderwys en Skoolhoof. Hy leef tans sy
Tema: “Dissipelmaking in ‘n wêreld wat nie lees nie.”


Fred en Paula Berrington – YWAM
Fred en Paula is getroud met twee volwasse seuns en sedert die seuns uit die huis is, doen hulle baie uitreike en opleiding nasionaal en internasionaal. Fred is tans Internasionale leier van Frontier Missions by YWAM nadat hy die laaste 4 jaar in hulle leierskapspan gedien het. Hy het ‘n passie vir sending en dissipelskap opleiding.
Tema: “Stories vanuit die sendingveld.”

Marina Louw – Frontiers SA
Marina het twee volwasse kinders, een kleindogter en het 7 jaar saam met haar oorlede man, as diplomate in Suid-Amerika diens gedoen. Sy het 26 jaar lank onderwys gegee, en het ‘n groot liefde vir die skepping, natuur en verskillende kulture. Sy is reeds dekades by sending betrokke en is sedert 2017 die voltydse mobiliseerder by Frontiers SA, Jesus vir Moslems.Coen en Suria Scholtz lei die sendingorganisasie, Ethnos Movement International vanaf George in die Suid-Kaap en is al vir amper dertig jaar voltyds betrokke by sending. Hulle het vir baie jare in Zambië gewoon en gewerk en het 11 kinders waarvan 2 biologies is. Suria se bediening sluit in radiogleuwe, motiveringspraatjies, vrouekonferensies en skryfwerk.
Tema: “Tot aan die uithoeke van die wêreld.”

Suria Scholtz Ethnos Movement International
Coen en Suria Scholtz lei die sendingorganisasie, Ethnos Movement International vanaf George in die Suid-Kaap en is al vir amper dertig jaar voltyds betrokke by sending. Hulle het vir baie jare in Zambi ë gewoon en gewerk en het 11 kinders waarvan 2 biologies is. Suria se bediening sluit in radiogleuwe, motiveringspraatjies, vrouekonferensies en skryfwerk.
Tema: “-30, ‘n Strategie vir Sending.

Uitstallers:

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading