Afkondigings 14 – 21 Julie 2024 NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 14 Julie 2024 :
• Getuienisnaweek Afsluiting & Nagmaal.
• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan
ds Hendrik Saayman wat vanoggend se erediens lei.
• Nagmaal – Ds Charné Viljoen.
GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Sendelinge wat deur die gemeente ondersteun word by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 17 Julie 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.

Donderdag 18 Julie 2024 :

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 18 Julie vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Sondag 21 Julie 2024 :

• Prediker – Ds Charné Viljoen. • Groenkloof prediker – Ds Danie Goosen. • Kategese. • Sinodale offer vir Studentebearbeiding by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Bybelblokraaie :

Bybelblokraai 7 & 8 is beskikbaar in die voorportaal asook by die traliehek van die kerkkantoor.

SNAPSCAN
Daar is nou SnapScan QR kodes beskikbaar op die kerkbanke vir u om maklik en vinnig dankoffer betalings na die kerk te maak indien u daarvan sou wou gebruik maak.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Getuienisbediening DANKIES :
Baie dankie vir die skenking van ’n splinternuwe baba stootwaentjie!
U goedhartigheid word opreg waardeer!

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Sop & sjerrie  en kuieraand
(Ten bate van Hartenbos Versorgingsoord)
Dinsdag, 23 Julie 17h30 by Hartenbos Versorgingsoord
Kaartjies @ R60  beskikbaar by Johan Botha: 082 573 5537 of Hartenbos Versorgingsoord se kantoor.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
14 Julie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 14 Julie 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Die weeklikse nuusbrief van Madagaskar is beskikbaar.
b) Videos van al die sprekers en predikers van die Getuienisnaweek sal deur
die week deur middel van skakels op die webwerf gelaai word.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Luister, dink daaroor, doen en praat…”
4. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels sal voortaan beskikbaar wees in die voorportaal asook
by die traliehek van die kerkkantoor.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Langstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Program vir Getuienisnaweek 12 -14 Julie 2024

Program

Programleier: Dr Frans Hancke
Vrydag 12 Julie 2024

17h00 – 18h00: Besigtiging van uitstallings in kerksaal
18h00 – 18h10: Verwelkoming deur Ds Charné Viljoen in kerkgebou
18h15 – 18h40: Eugene Pienaar van die Gideons in kerkgebou
18h45 – 19h30: Ds Hendrik Saayman van NGK Houtbaai in kerkgebou
19h30: Kuier rondom sop en broodjies in kerksaal
Saterdag 13 Julie 2024
09h00 – 09h30: Besigtiging en toeligting van uitstallings in kerksaal
09h30 – 10h00: Opening en Pietman Davids in kerkgebou
10h00 – 10h40: Marina Louw van Frontiers SA in kerkgebou
10h45 – 11h15: Dr Jurie Vermeulen van Radio FEBA in kerkgebou
11h20 – 11h50: Dr Johan Louw van MegaVoice International in kerkgebou
11h50 – 12h10: Pouse : Besoek 1 uitstallingstasie van jou eie keuse
12h15 – 12h45: Fred en Paula Berrington van YWAM in kerkgebou
12h50 – 13h30: Suria Scholtz van Ethnos International in kerkgebou
13h30: Verversings en besig ging/gesprekvoering met gassprekers en uitstallers
Sondag 14 Julie
10h00 – 10h40: Afsluiting van Getuienisnaweek deur Ds Hendrik Saayman in kerkgebou
10h40 – 11h00: Nagmaal deur Ds Charné Viljoen in kerkgebou
11h00: Tee/koffie en verversings in kerksaal
Sondag na die kuiergeleentheid kan die uitstallings, wat Vrydag opgestel was, verwyder word
Enige donasies is welkom en kan by NGK Groot-Brakrivier inbetaal word.
(FNB rekening nr 53083186511, tak: 210314).Verwysing: Getuienisnaweek.

Die Sprekers.

Eugene Pienaar – GideonsTema: “Bybelse beginsels vir effektiewe sending.”
Eugene is getroud, het 3 volwasse kinders en was vir 26 jaar deel van hul familie boerdery besigheid. In 1992 by Gideons aangesluit en in verskeie portfolios en ampte gedien. Hy was ook bevoorreg om vanaf 2017 tot 2022 as Streeks Veld Offisier te dien vir die Gideons Internasionaal in Belize, Bahamas, Cayman Eilande, Jamaica, Mauritius, Reunion, Rodriques Eiland, Angola en Senekal.Dr Johan Louw – MegaVoice International Africa
Tema: “Is 100 miljoen genoeg?”

Ds Hendrik Saayman – NGK Houtbaai
Ds Hendrik is getroud, het 3 volwasse kinders en is voltydse leraar sedert 1984 en tans by NGK Houtbaai. Is ook sedert 2011 by Die_PLAN, ‘n organisasie wat geloofsgemeenskappe bewus maak van hulle Goddelike roeping om die Koninkryk van God te dien in hulle plaaslike gemeenskappe en die wêreld.
Tema Vrydagaand: “’n Geesdriftige Gemeente” Hand. 19
Sondag preek: “Wie weet wat?” Skrif: Luk. 1:1-4

Dr Jurie Vermeulen Radio FEBA
Dr Jurie is getroud, het 2 volwasse seuns en het sy PhD in Christelike Leierskap aan die Universiteit van Pretoria behaal. Hy het ‘n passie vir opleiding, begeleiding, sending en uitdra van die Evangelie. Hy is tans die Hoof Uitvoerende Beampte van Radio FEBA.
Dr Johan is getroud, het 3 volwasse kinders en was 26 jaar in die onderwys waar hy gedien het as onderwyser, Departementshoof, Dosent, Opvoedkundige Sielkundige, Inspekteur van Onderwys en Skoolhoof. Hy leef tans sy roeping en passie uit naamlik: Die skepping van fisiese, psigiese en geestelike welvaart aan mense wat Hoop nodig het.
Tema: “Dissipelmaking in ‘n wêreld wat nie lees nie.”

Dr Johan Louw MegaVoice International Africa
Dr Johan is getroud, het 3 volwasse kinders en was 26 jaar in die onderwys waar hy gedien het as onderwyser, Departementshoof, Dosent, Opvoedkundige Sielkundige, Inspekteur van Onderwys en Skoolhoof. Hy leef tans sy
Tema: “Dissipelmaking in ‘n wêreld wat nie lees nie.”


Fred en Paula Berrington – YWAM
Fred en Paula is getroud met twee volwasse seuns en sedert die seuns uit die huis is, doen hulle baie uitreike en opleiding nasionaal en internasionaal. Fred is tans Internasionale leier van Frontier Missions by YWAM nadat hy die laaste 4 jaar in hulle leierskapspan gedien het. Hy het ‘n passie vir sending en dissipelskap opleiding.
Tema: “Stories vanuit die sendingveld.”

Marina Louw – Frontiers SASuria Scholtz – Ethnos Movement International
Marina het twee volwasse kinders, een kleindogter en het 7 jaar saam met haar oorlede man, as diplomate in Suid-Amerika diens gedoen. Sy het 26 jaar lank onderwys gegee, en het ‘n groot liefde vir die skepping, natuur en verskillende kulture. Sy is reeds dekades by sending betrokke en is sedert 2017 die voltydse mobiliseerder by Frontiers SA, Jesus vir Moslems.Coen en Suria Scholtz lei die sendingorganisasie, Ethnos Movement International vanaf George in die Suid-Kaap en is al vir amper dertig jaar voltyds betrokke by sending. Hulle het vir baie jare in Zambië gewoon en gewerk en het 11 kinders waarvan 2 biologies is. Suria se bediening sluit in radiogleuwe, motiveringspraatjies, vrouekonferensies en skryfwerk.
Tema: “Tot aan die uithoeke van die wêreld.”Tema: “-30, ‘n Strategie vir Sending.”

Suria Scholtz Ethnos Movement International
Coen en Suria Scholtz lei die sendingorganisasie, Ethnos Movement International vanaf George in die Suid-Kaap en is al vir amper dertig jaar voltyds betrokke by sending. Hulle het vir baie jare in Zambi ë gewoon en gewerk en het 11 kinders waarvan 2 biologies is. Suria se bediening sluit in radiogleuwe, motiveringspraatjies, vrouekonferensies en skryfwerk.
Tema: “-30, ‘n Strategie vir Sending.

Uitstallers:

Afkondigings 7 – 14 Julie 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 7 Julie 2024 :
• Baie welkom by die erediens. Prediker – Ds Danie Goosen.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Markus 6:1-13.
Die tema van die prediking is: Onder die knie kry?
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.
• Groenkloof erediens prediker: Ds Charné Viljoen.

Lees meer “Afkondigings 7 – 14 Julie 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier”

Afkondigings 30 Junie – 7 Julie 2024 NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 30 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit
Markus 5:21-43.
Die tema van die prediking is: Vertel jou storie!
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Jan Kriel-Instituut (Kuilsrivier) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 3 Julie 2024 :
• Klub 50: Bingo om 10:00 in kerksaal. Anina Geldenhuys – 083 276 1909.
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 7 Julie 2024 :

• Prediker – Ds Danie Goosen. • Groenkloof diens prediker – Ds Charné Viljoen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Julie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig nog persone wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Sterftes 2024:

22 Junie – Wynand Roeloffze: Wyk 13D
Ons innige meegevoel aan sy familie & vriende.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Getuienisbediening :


Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:
• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Taiwan

Die meeste Taiwanese beoefen Chinese volksgodsdienste – ’n kombinasie van Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme. Hulle bring offerandes aan ’n menigte gode by duisende tempels en heiligdomme reg oor die land, in ’n soeke na welvaart en beskerming. FEBA Taiwan vervaardig tans programme vir China, sowel as twee programme wat op FM-stasies in twee Taiwanese stede uitgesaai word. Hulle werk hard om hul bediening te bevorder en die Goeie Nuus te deel.

Ons gebed vir die week:Bid dat meer mense op FEBA Taiwan se programme sal inskakel en die ware Bron van beskerming en redding sal vind

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 30 Junie 2024
1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 30 Junie 2024.
2. Getuienisbediening:
Gebedsversoek van die Oekraïne, die oorlog-geteisterde wêrelddeel
het intense voorbidding nodig.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Daardie ander wang…”
4. Gemeentenuus:
a) Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 se antwoorde is beskikbaar.
b) Daar is ‘n verskeidenheid Woordsoek-blokraaie vir verskillende ouderdomme wat
nou beskikbaar is op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 23 – 30 Julie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 23 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens (10:00).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Markus 4:35-41.
Die tema van die prediking is: Wie is jy?
GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 26 Junie 2024 :
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 30 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. Prediker – Ds Danie Goosen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Jan Kriel-Instituut (Kuilsrivier) by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig nog persone wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Sterftes 2024:

17 Junie – Mariëtte Goosen: Wyk 13A
Ons innige meegevoel aan haar familie & vriende.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
23 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 23 Junie 2024.
2. Getuienisbediening:
Woekering in die Makatini.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Besig?…besig met wat?”.
4. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 is beskikbaar op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA se bediening onder die Yao

FEBA deel al vir dekades die Goeie Nuus met die Yao-mense in Malawi, Mosambiek en Tanzanië. Vandag is daar duisende luisteraarklubs, elk met 10 tot 50 lede, wat bymekaarkom om na FEBA Malawi en FEBA Mosambiek se uitsendings te luister en dan die Goeie Nuus met hul familie en vriende te deel. Duisende Yao Moslems het al tot bekering gekom.

Ons gebed vir die week:Bid dat God FEBA Malawi en FEBA Mosambiek sal gebruik om Sy Koninkryk onder die Yao nog verder uit te brei.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 16 – 22 Junie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 16 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Esegiel 17:22-24.
Die tema van die prediking is: Koninkrykstyd.
• Vadersdag.
• Jeugdag.
• Biddag vir Jeug & Kategese.
• GEEN Kategese.
• Sinodale offer vir Jeugwerk by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Maandag 17 Junie 2024 :
• Publieke vakansiedag – kerkkantoor gesluit.

Woensdag 19 Junie 2024 :
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 23 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. Prediker – Ds Charné Viljoen. • Groenkloof erediens om 10:00. Prediker – Ds Danie Goosen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sondag 30 Junie

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datum vir die tweede kwartaal is 19 Junie. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan:
wol, materiaal, gare,
borduurgare, linne, eetgerei en
gebreekte keramiek/porselein
(vir mosaïk projekte). Baie dankie
vir alles wat deurlopend voorsien
word.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
16 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 16 Junie 2024.
2. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wat is in die skatkamers van jou hart?”.
3. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 is beskikbaar op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

BESTUURDER

Hartenbos Versorgingsoord, Hartenbos

Hartenbos Versorgingsoord is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met bewese bestuursagterond met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer, met die opdrag om die strategiese visie te operasionaliseer deur doelgerigte bestuurstake en die optimale benutting van hulpbronne en dienste. Asook voorsiening te maak vir die versorging van ouer persone, in ’n veilige en vriendelike omgewing sowel as die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde dienste vir ouer persone.

Die bestuurder is verantwoordelik vir die algehele bestuur en gehalteversekering van die tehuis, wat insluit:

 • Toesig oor die verpleegsorgdienste, finansies en menslike hulpbronne bestuur funksies, in samewerking met die multi-dissiplinêre span.
 • Bemarking, kommunikasie en fondswerwing, om te verseker dat die tehuis volhoubare, relevante dienste kan bied.
 • Batebestuur en instandhouding van beroepsgesondheid en veiligheid program.
 • Skakeling en netwerk met belanghebbendes en die bou van langtermyn verhoudings met strategiese vennote.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.

Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige bestuurservaring en begrip vir die unieke uitdagings en operasionele dinamika van maatskaplike sorg en ontwikkelingswerk sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris asook mediese- en pensioenfondsvoordele.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor of op 21 Junie 2024 per epos aan: mhb@badisa.org.za

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning
van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 9 – 16 Junie 2024

Afkondigings

Sondag 9 Junie 2024 :

• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan
ds Paul du Plessis van Bybelgenootskap wat vanoggend se erediens lei.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Filippense 1:1-11.
Die tema van die prediking is: Goeie nuus vir almal vir altyd.
• Nasionale Biddag vir die Blindes.
• Kategese afsluiting.
• Spesiale offer vir Innovation for the Blind by die deure.
• Daar sal GEEN tee bedien word na afloop van die erediens vandag nie.
• Blokbyeenkoms vir Blok 12A & 12B (Reebok tot Mosselbaai) vind plaas direk na die erediens in die kerksaal.

Woensdag 12 Junie 2024 :

• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.

Sondag 16 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen. • Vadersdag. • Jeugdag. • Biddag vir Jeug & Kategese. • GEEN Kategese. • Sinodale offer vir Jeugwerk by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :

Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 0847831308.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening :

• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 9 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 9 Junie 2024.
2. Gemeentenuus:
‘n Ontstellende weekslikse nuusbrief ‘Paradise lost’ vanaf Madagskar, wat voorbidding
vra vir die hantering van dogtertjies, ma’s en oumas.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: God se inslag in Christus se geboortelyn”.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

BESTUURDER

Hartenbos Versorgingsoord, Hartenbos

Hartenbos Versorgingsoord is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met bewese bestuursagterond met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer, met die opdrag om die strategiese visie te operasionaliseer deur doelgerigte bestuurstake en die optimale benutting van hulpbronne en dienste. Asook voorsiening te maak vir die versorging van ouer persone, in ’n veilige en vriendelike omgewing sowel as die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde dienste vir ouer persone.

Die bestuurder is verantwoordelik vir die algehele bestuur en gehalteversekering van die tehuis, wat insluit:

 • Toesig oor die verpleegsorgdienste, finansies en menslike hulpbronne bestuur funksies, in samewerking met die multi-dissiplinêre span.
 • Bemarking, kommunikasie en fondswerwing, om te verseker dat die tehuis volhoubare, relevante dienste kan bied.
 • Batebestuur en instandhouding van beroepsgesondheid en veiligheid program.
 • Skakeling en netwerk met belanghebbendes en die bou van langtermyn verhoudings met strategiese vennote.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.

Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige bestuurservaring en begrip vir die unieke uitdagings en operasionele dinamika van maatskaplike sorg en ontwikkelingswerk sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris asook mediese- en pensioenfondsvoordele.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor of op 21 Junie 2024 per epos aan: mhb@badisa.org.za

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 2 – 9 Junie 2024

Afkondigings

Sondag 2 Junie 2024 :

• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan die familie en vriende van die doop ouers:
Dolf & Lizette Delport (dogtertjie – Morgan Delport).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 Kor 4:13-5:1.
Die tema van die prediking is: Die groot val!
• Biddag vir Ekologie.
• Kategese.
• Spesiale offer vir Ramot by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 5 Junie 2024 :

• Klub 50 pannekoek en koffie verkope om 10:00 in die kerksaal.
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms Blok: 11A & 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) om 18:00 in die kerksaal. Jan Nortje – 082 806 3794.

Sondag 9 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. 
• Prediker – Ds Paul du Plessis van Bybelgenootskap.
• Nasionale Biddag vir die Blindes.
• Kategese afsluiting.
• Spesiale offer vir Innovation for the Blind by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

BLOKBYEENKOMS

Blok12A & 12B (Reebok tot Mosselbaai) vind plaas Sondag 9 Junie direk na die erediens in die kerksaal.

Sterftes 2024:

23 Mei – Johan Fouche: Wyk 12B
24 Mei – Robert Crause: Wyk 03
Ons innige meegevoel aan hul familie & vriende.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Dankie vir die persoon wat na vore gekom het om te help met die gebedsgidse!
Ons benodig nog een persoon wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Getuienisbediening :

• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 0847831308.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

VAKANTE POS: HARTENBOS BEJAARDESORGDIENS

ASSISTENT / STAF VERPLEEGKUNDIGE
Die kandidaat moet geregistreer wees by die SAVR.
Moet oor die vermoë beskik om met verswakte bejaardes te werk.
Die kandidaat sal direk aan die Hoof Verpleegkundige verslag doen.
Moet bereid wees om skofte te werk.

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris met pensioen en medies.

KEERDATUM VIR AANSOEKE 7 Junie 2024
Rig ‘n volledige CV en bewys van Registrasie aan:
Die Bestuurder: Hartenbos Bejaardesorgdiens
Epos: bejaarde0@gmail.com

Omgeebediening :

• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 2 Junie 2024

 • Erediensbediening:
 • Skakel na die YouTube Erediens van 2 Junie 2024.
 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Hoe bly ons staande?”
 2. Gemeentenuus:
  a) Die Junie gebedsgids is beskikbaar op die webtuiste.
  b) Bybelblokraaisels 5 & 6 is beskikbaar op die webtuiste.
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 26 Mei tot 2 Junie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 26 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 3:1-17.
Die tema van die prediking is: Nuwe Lewe.
• Kategese.
• Sinodale offer vir Buitelandse Sending (Zimbabwe/Malawi/Mosambiek) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 29 Mei 2024 :
• Nasionale Stemdag.
• Daar is GEEN kooroefening die week nie.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok 10A (Tergniet-Oos) en 10B (Tergniet-Sentraal & Wes) by Maja Wagener, Luckhoffstraat 2 – 083 476 6147.

Sondag 2 Junie 2024 :

Erediens om 10:00.
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• Biddag vir Ekologie.
• Doop.
• Kategese.
• Spesiale offer vir Ramot by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Die eredienstye verskuif na 10:00 gedurende die maande van Junie, Julie en Augustus.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Dankie vir die persoon wat na vore gekom het om te help met die gebedsgidse!
Ons benodig nog een persoon wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :
Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 084 783 1308.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

KOLLEKTE SAKKIES
Ons benodig vrywilligers wat kan help met die mooimaak van ons kollekte sakkies. Indien u bereid is kontak asseblief die kerkkantoor.

Dankies

Bloedskenking :
Die bloedskenking op 23 Mei 2024 het 54 volpinte bloed opgelewer.

Baie dankie vir die 60 mense wat opgedaag het om te skenk, u skenkings kan lewens red. Ons sal u in kennis stel wanneer die volgende geleentheid plaasvind.

Bybelgenootskap :
’n Bedrag van R20 404 is ingevorder vir Bybelgenootskap met die Pinksterdienste se deurkollekte. Baie dankie vir elkeen se bydrae.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
26 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 26 Mei 2024.

 1. Getuienisbediening:
  Die weeklikse nuus uit Madagaskar.
 2. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Verskillende Gawes”.
 3. Gemeentenuus:
  a) ‘n Kort oorsig en fotogallery van die Ekumeniese Pinksterdiens 2024 wat by VGK
  gehou is op 19 Mei 2024.
  b) Sien die veranderde tye van die Eredienste vir Junie, Julie en Augustus.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Die Ekumeniese Pinksterdiens 2024

Op Pinkster Sondag, 19 Mei 2024, was daar ‘n interkerklike afsluitingsdiens by die VGK Kerk van Grootbrak. Die geleentheid was luisterryk en is in goeie getalle bygewoon deur al die kerke teenwoordig.

Die Program, saamgestel deur Ds Bennie Roelofse, is deur al die predikante van Groot-Brakrivier bygewoon, en almal het aan die verrigtinge deelgeneem op verskillende wyses. Die Kerke teenwoordig, het ingesluit die Nuwe en Ou AGS kerke, Searle Memorial Kerk, NG Kerk Groot-Brakrivier, NG Kerk Outeniqua en die VG Kerk Groot-Brakrivier.

Die preek is gelewer deur Ds. Charne Viljoen. Die tema van ‘Wees waar jy is’, is toegelig uit Eseg. 3: 1-15. Die preek was kort, maar kragtig. Ds. Viljoen het ons daarop gewys dat ons Christen moet wees en uitleef, daar waar ons lewe, en dat God ons kan gebruik, al is ons dikwels hardkoppig. Christus het ons kom wys hoe ons moet leef, en as ons die Bybel opneem, inneem en uitleef onder leiding van die Heilige Gees, sal ons ‘n verskil maak hier in Groot-Brakrivier, in ons alledaagse lewe. Dit sal God se lig uitdra, hier waar ons woon.

Die Program het verder ingesluit die optree van verskeie kerkkore, naamlik die Groot-Brakrivier Gesamentlike Koor, die Nuwe Apostoliese Kerkkoor en die Volwasse en Jeug kore van die Ou Apostoliese Kerk. Daar was ook ‘n dans item, deur een van die VGK se jeug lidmate, wat dramaties die stryd van ‘n jongeling uitgelig het. Die Groot-Brakrivier se Blaasorkes het ook met entoesiasme die afsluiting van Pinkster aangekondig.

Die Geleentheid was waarlik ‘n stap vorentoe om gelowiges., ten spyte van verskille, bymekaar uit te bring.

Afkondigings 19 – 26 Mei 2024

Afkondigings

Sondag 19 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Hand 2:1-21 & Gen 11:9.
Die tema van die prediking is: In my taal?
• Pinksterfees – Nagmaal.
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Bybelverspreidingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gesamentlike Pinkster Afsluiting Sondag 19 Mei om 15:00
Gelei deur ds Charné Viljoen
Vrye Gereformeerde Kerk Groot-Brakrivier

U word genooi om die diens saam met ons by te woon.
Dit is ’n twee ure lange diens by die VG Kerk, Groot-Brakrivier.
Sang en boodskappe vanaf verskillende kerke word voorgehou.
Ons kom 14:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die VG Kerk
.

Dinsdag 21 Mei 2024 :
• Die Kerkraad vergader in die kerksaal onder voorsitterskap van
Willem du Preez. Ons vra asb u voorbidding vir die vergadering.

Woensdag 22 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Daar is GEEN blokbyeenkoms die week nie.
Blok 10A (Tergniet-Oos) se blokbyeenkoms word gehou saam met blok 10B (Tergniet-Sentraal & Wes) op 29 Mei 2024 by Maja Wagener, Luckhoffstraat 2 – 083 476 6147.

Donderdag 23 Mei 2024 :

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 23 Mei 2024 vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Verjaarsdae Week 21
Aktief kerk

Sondag 26 Mei 2024 :

• Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen. • Kategese. • Sinodale offer vir Buitelandse Sending

(Zimbabwe/Malawi/Mosambiek) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop
van die erediens. Almal is welkom.

Dankie
’n Bedrag van R20 221 is ingevorder vir Bybelgenootskap met die Pinksterdienste se deurkollekte. Baie dankie vir elkeen se bydrae.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 22 Mei en 5 & 19 Junie. Na 8 Mei se uitreik is ons voorraad baie laag. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

KOLLEKTE SAKKIES
Ons benodig vrywilligers wat kan help met die mooimaak van ons kollekte sakkies. Indien u bereid is kontak asseblief die kerkkantoor.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Jeugbediening:
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky Barnard –
083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
19 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 19 Mei 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Weeklikse Nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.

 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Onder leiding van die Heilige Gees”.
 2. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Wegbreek 2024 van Klub50

Dit was ‘n gesellige kuier geleentheid waar almal saamkuier om die vure en tafels, onder die lieflike bome van die oord. Die oord is gelee op die Keurboomsrivier.

Ander aktiwiteite het ingesluit bootritte op die rivier deur die merendeels ongerepte natuurlike bos, stap op die Keurboomsstrand na die bekende rots met die gat in, koffie drink by nabygelee koffiewinkeltjies, bingo of mens kon net by die huisies bly en die voellewe geniet.

Dit was ‘n heerlike ontspan week waar ontbyt begin is met gesamentlike geestelike liedere en Johan Muller se Bybelvrae. In die aande is daar gekuier om die vure.

Baie dankie aan Klub50 se bestuur vir ‘n heerlike week.

Afkondigings 12 – 19 Mei 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 12 Mei 2024 :

 • Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan ds Pierrié Kies wat vanoggend se erediens lei.
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Kor 2:1-5 en 10-15.

Die tema van die prediking is: Die Gees gee ons geloof.

 • Moedersdag.
 • Kategese.
 • Deuroffers tydens Pinkster vir Bybelgenootskap.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

• Besoek van ds Louwrens van der Westhuizen en sy span van Makhathini tydens die Pinksterdiens om 18:00.

Woensdag 15 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Daar is GEEN blokbyeenkoms die week nie.

Sondag 19 Mei 2024 :

• Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Danie Goosen. • Nagmaal. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Bybelverspreidingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gesamentlike Pinkster Afsluiting Sondag 19 Mei om 15:00
Gelei deur ds Charné Viljoen
Vrye Gereformeerde Kerk Groot-Brakrivier

U word genooi om die diens saam met ons by te woon.
Dit is ’n twee ure lange diens by die VG Kerk, Groot-Brakrivier.
Sang en boodskappe vanaf verskillende kerke word voorgehou.
Ons kom 14:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die VG Kerk.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 23 Mei 2024 vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Neem Kennis
Die eredienstye verskuif na 10:00 gedurende die maande van Junie, Julie en Augustus.

Omgeebediening :
Kom ons probeer uit dankbaarheid elke aand met Pinkster ‘n kombers, warm baadjie/jas of kruideniersware bring vir hulle wat hierdie winter gaan koud of swaar kry.
Plaas alles voor in die “Omgeehouers”.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 22 Mei en 5 & 19 Junie. Na 8 Mei se uitreik is ons vrieskaste dolleeg. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
12 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 12 Mei 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Die Mei nuusbrief van Timon Berrington (YWAM).
b) Sendingnuus: Operasie Mobilisasie, ‘n video van bekendstelling.

 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Nabyheid van God”.
 2. Gemeentenuus:
  a) Erediens tye vir Hemelvaart en Pinkster.
  b) Bybelblokraaisels is beskikbaar onder speletjies.
  c) Klub50 se kuier by Keurboomsrivier.
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Eerste hulp Noodhulp kursus

Op Saterdag 25 Mei om 13:30 word daar ‘n Basiese Noodhulp kursus aangebied by Dux Nasorgsentrum te Lang straat Groot Brakrivier. Indien u sou belangstel om dit by te woon. Is jy welkom. Stuur asseblief die boodskap aan vir enige iemand wat u dink sou belangstel.

https://www.bestcareservices.co.za

Nuusflitse Week 19+ van 2024

Nuusflitse

Dinsdag 7 Mei 2024 : • Die Bestuurspan vergader om 17:30 in Lokaal 6
Woensdag 8 Mei 2024 : • Kooroefening by die orrel om 17:00
Donderdag 9 Mei 2024 : • Hemelvaart. • Diens om 18:00.
Sondag 12 Mei 2024 : • Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Danie Goosen. • Moedersdag. • Kategese. Pinksterdiens om 18:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen

Alle Pinksterdienste word gelei deur ds Charné Viljoen TEMA: Dood Gewone Lewe
So 12 Mei10:00Groenkloof
18:00Kerkgebou
Ma 13 Mei10:00Groenkloof
18:00Kerkgebou
Di 14 Mei10:00Groenkloof
18:00Kerkgebou
Wo 16 Mei10:00Groenkloof
18:00Kerkgebou
Do 17 Mei10:00Groenkloof
18:00Kerkgebou


Afkondigings 5 – 12 Mei 2024

Afkondigings

Sondag 5 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Joh 5:9-17.
Die tema van die prediking is: Nog verder!
• Arbeidsondag.
• Sinodale Bid & Dankdag.
• Kategese.
• Sinodale Offer vir Gemeenteondersteuning by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Dinsdag 7 Mei 2024 :
• Die Bestuurspan vergader om 17:30 in Lokaal 6 onder voorsitterskap van Willem du Preez. Ons vra asb u voorbidding vir die vergadering.

Woensdag 8 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 9C (Tergniethoogte & Groenkloof Rheebok) in Groenkloof Rheebok se eetsaal.

Donderdag 9 Mei 2024 :
• Hemelvaart.
Diens om 18:00.
• Prediker – Ds Danie Goosen.

Sondag 12 Mei 2024 :

Lees meer “Afkondigings 5 – 12 Mei 2024”

NG Kerk Groot-Brakrivier se April Gemeentefees, 2024

Die Gemeentefees van 27 April 2024 was ‘n feestelike geleentheid. Dit was ‘n lekker geleentheid van saam werk en kuier onder die skaduryke tente en sambrele. Dit dag is baie goed bygewoon, en daar was ook heerlike eetgoed en aktiwiteite vir die kinders.

Die verskillende tafels het ingesluit pannekoek, nageregte, kerrie en rys in die saal; op die stoepe was daar die groente, roosterkoek, tee en koek, die wit olifant tafel, tweedehandse boeke en jaffels te koop.

Die sosaties is altyd ‘n treffer, en mens is bereid om rustig in die tou te staan vir hierdie heerlikheid. Deur dit alles heen het ons die heerlike boeremusiek orkes in die agtergrond gehad.

Baie dankie vir teetuin en koektafel se helpers. Jul is voorslag. Dan al die baksters dankie alles was baie lekker. Alles is uitverkoop so daarom se ek dit moes lekker gewees het anders sou daar oor gewees het. Jul vrouens is voorslag baie baie dankie Marie Snyman

Dankie vir almal se ondersteuning en die goeie opkoms van die Gemeentefees.

Afkondigings 28 April – 5 Mei 2024. NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 28 April 2024 :

 • Baie welkom by die erediens .
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit Joh 15:1-8.

Die tema van die prediking is: Reg of weg?

 • GEEN Kategese.
 • Spesiale Offer vir Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD) by die deure.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 1 Mei 2024 :

 • Werkersdag.
 • GEEN Kooroefening.
 • GEEN Wyksbyeenkoms.

Sondag 5 Mei 2024 :

 • Erediens om 09:00.
 • Arbeidsondag.
 • Sinodale Bid & Dankdag.
 • Kategese.
 • Prediker – Ds Charné Viljoen.
 • Sinodale Offer vir Gemeenteondersteuning by die deure.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Mei 2024 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig mense wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel.

Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.

Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak

– Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:

 • Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
 • Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.

Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.

Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :

 • Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week.

Die datums vir die tweede kwartaal is 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

 • Behoeftes vir Getuienisprojekte:
 • Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.
 • Daar is tans ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie en vir ’n tweedehandse stoof (in werkende toestand). Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal.

Vir navrae skakel asb vir

Aletia – 084 783 1308.

Jeugbediening:

 • Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky

Barnard – 083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Omgeebediening :

 • Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
 • Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
 • Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Malawi

Die suide van Malawi beleef tans droogte en staar moontlik verminderde oeste in die gesig. Tog bly FEBA Malawi se oes oorvloedig: Litala FM kry elke maand talle nuwe luisteraars by, terwyl ’n menigte luisteraarklubs gevestig word in Yao Moslem-dorpe in Mosambiek, Malawi en Tanzanië.

Ons gebed vir die week:Prys God vir Sy seën op FEBA Malawi. Bid dat Hy verligting van die droogte sal gee en kos sal voorsien, en dat meer mense sal inskakel op Litala FM, om meer oor die God van liefde en wonderwerke te leer.

Die webwerf(nggrootbrak.co.za)

28 April 2024

 1. Erediensbediening:

Skakel na die YouTube Erediens van 28 April 2024.

2. Getuienisbediening:

 1. Weeklikse nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.
 2. FEBA Konferensie in Korea, 2024.

3. Bybelstudiereeks:

Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wonders en Tekens?”

4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624

Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za

Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings: 21- 28 April 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 21 April 2024 :
• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan die familie en vriende van die doop ouers:
Wikus & Jeandré de Swardt (seuntjie – Joubert de Swardt).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Gal 3:26-29.
Die tema van die prediking is: Die verbond.
• Kategese.
• Spesiale Offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Jeugbediening:
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky Barnard –
083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Woensdag 24 April 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 9B (Vogelsang tot Duinelaagte) by James & Hannelie Erasmus, Fynboslaan 12. Ann Pretorius – 082 565 1868.

Saterdag 27 April 2024 :
• Vryheidsdag.
• Gemeentefees.

Sondag 28 April 2024 :

• Erediens om 09:00. 
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• GEEN Kategese.
• Spesiale Offer vir Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sterftes 2024:

15 April – Spikkels Botha: Wyk 09A
Ons innige meegevoel aan sy familie & vriende.

Nuwe lidmate :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood
:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week.
Die datums vir die tweede kwartaal is 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:
• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.
◦ Daar is tans ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie en vir ’n tweedehandse stoof (in werkende toestand). Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 084 783 1308.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Japan

Het jy geweet? Japan word soms ‘n “sendeling begraafplaas” genoem omdat dit so moeilik is om die evangelie daar te versprei. Boeddhisme en Shintoïsme is so verweef in die samelewing dat dit deel van die kultuur geword het. Maar God is ’n God van hoop, so FEBA Japan het dié maand drie nuwe programme begin uitsaai en ondersoek maniere om die internet meer optimaal te benut.

Ons gebed vir die week: Bid dat God die FEBA Japan-span met kreatiwiteit sal seën en baie luisteraars op hul programme sal laat inskakel.

Dankies
Hartlik dankie vir die skenking van die drukker ontvang vir Die Skarrelhuis.
Ons waardeer u goedhartigheid opreg!

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
21 April 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 21 April 2024.

 1. Getuienisbediening:
  a) Weeklikse nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.
  b) FEBA Kazakstan skep ‘n digitale golf wat mense transformeer.
 2. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Waarop steun ons?”
 3. Gemeentenuus:
  a) April se doopgeleentheid.
  b) Langasem van ons nuwe predikant.
  c) Die jong Goosentjie: 8 weke later.
  d) Die Bybelblokkiesraaisels is beskikbaar onder Speletjies op die Webtuiste.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk. Ann Pretorius – 082 565 1868.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

LAASTE DAG VIR BESTELLINGS = Maandag 22 April 2024

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314