Nuusflitse Week 26+ van 2022

Nuusflitse

Ds. Danie is met verlof vanaf 4 tot 18 Julie 2022
Vakature Orrelis
Gebedsgidse vir Julie 2022 is beskikbaar met hierdie skakel (GebedsGids Julie 2022) op die webtuiste of in die ingangsportaal. 
Sondag – 3 Julie 2022 Geen Kategese. Prediker:  Ds. Danie Goosen
Wolwedans boodskap, sop en brood bediening. Die tweede kwartaal se laaste uitreik is 29 Junie 2022 Benodig: Elektriese ketel. LG Selfoon herlaaier.
Omgeebediening Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie- bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en ook materieel. Ons probeer met die gemeente se hulp help waar daar nood is. Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

VAKATURE:  ORRELIS

NG Kerk Groot-Brakrivier Orrel

Groot-Brakrivier Gemeente het ’n vakature vir ’n vindingryke en aanpasbare orrelis wat in noue samewerking met ander musikale aanbiddingsleiers verantwoordelikheid sal aanvaar vir die aanbiddingsbehoeftes van die gemeente.

Die pos behels o.a. die volgende:

 • Inspirerende begeleiding van gemeentesang.
 • Alle voorbereiding rondom die oggenddiens.
Lees meer “VAKATURE:  ORRELIS”

Nuusflitse Week 25+ van 2022

Nuusflitse

Die Ondersteuningsgroep vergader Donderdag 23 Junie om 10h00 in Lokaal 6. Kontakpersoon:  Riana Briers (081 039 8853)
Sondag – 26 Junie 2022 Geen Kategese. Prediker:  Dr. Frans Hancke
Getuienisbediening – Wolwedans boodskap, sop en brood bediening –29 Junie 2022
Omgeebediening Groentepakkieprojek Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting

Madagaskar: Lynette’s madanews THE WEEK – 5/06/2023

Madagaskar Week 5-6-2022

Dries is back home! I think it still feels a little unreal to him. He remarked that the heat and humidity will take some getting used to. He left South Africa on Friday evening wearing all of his winter gear. Please pray for him as he will start on his longterm visa application next week. His passport and transformable visa was closely scrutinized on the airport on Nosy Be and the officials weren’t happy with what they saw on the computer. So much so that the supervisor was called. He was finally allowed in and we know that it is God who is in control and that He will make a way.

The school Rangers had their last meeting for this school year. At the end of every school year, a family is identified that experiences particular hardship. The Rangers then go and visit this family, minister to them and present them with rice and other basic supplies. Madame Zakia and her daughter Fatima really touched my heart. Fatima is paralysed and her mother is deaf. They live in a very tiny Malagasy house containing a mattress, some cooking utensils and not much more. Euphrasie sent me some pictures and although Malagasy children are used to seeing suffering around them all the time, she observed that the Rangers were all subdued and touched by the plight of these two women. May Zakia and Fatima be drawn to the Father by what they experienced through this act of kindness.

May you have a great week.

Madagaskar Week 5-6-2022
Madagaskar Week 5-6-2022

Kontak en bankbesonderhede

E-posadres: lynettedj@gmail.com

Bank: ABSA, Lynette de Jager, Rekeningnr: 1410142909, Takkode: 632005

Nuusflitse Week 23+ van 2022

Nuusflitse

Blokbyeenkoms – 15 Junie 2022 Blokke 12A en 12B (Reebok tot Mosselbaai en Fraai-Uitsig tot Klein-Brakrivier)
Sondag – 19 Junie 2022 Vadersdag.
Nasionale Biddag vir Blindes.
Geen Kategese. Prediker:  Ds. Danie Goosen
15 & 29 Junie 2022 Wolwedans boodskap, sop en brood bediening

Afkondigings 12 Junie – 19 Junie 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 12 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens. 
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 18 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Ongenooide gaste?
 • Bevestiging van kerkraadslede:
  – Bles de Wet (Voorsitter Erediensbediening)
  – Annatjie Janse van Rensburg (Blok 6A)
 • Kategese om 09h00.
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.
Lees meer “Afkondigings 12 Junie – 19 Junie 2022”

Pinkster 2022

Vorming vir die lewe en geestelike rigtingwysers

Volgens Prof. Ian Nell is dit in die vinnige en besige lewe soos ons dit vandag ken, soms moeilik om God se stem tussen al die ander verleidings van hierdie lewe te hoor. Die Hemelvaart dienste het op Donderdag, 26 onder leiding van Ds. Danie Goosen by ‘n aanddiens begin met die tema dat ons bereid moet wees om onsself diensbaar te stel. Van Sondag, 29 Mei, tot Donderdag, 2 Junie, het Prof Ian Nell die dienste gelei, wat beide in die N.G. Kerk Groot-Brakrivier en by Groenkloof gehou is. Daar was vyf temas wat tydens die pinkster bidure hanteer is deur Prof. Nell:

Lees meer “Pinkster 2022”

Nuusflitse Week 22 van 2022

Nuus Flitse

Sondag – 12 Junie 2022

 • Biddag vir Jeug en Kategese.
 • Kategese om 09h00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) en Ds. Basie Fourie (Groenkloof)
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 15 & 29 Junie 2022.

Bloedskenking – 9 Junie 2022

Woensdag, 8 Junie 2022 Klub-50+ se volgende uitstappie is na Die Shweshwe Stop in Friemersheim, waar hulle ons vertel van die geskiedenis van Friemersheim.

Afkondigings 5-12 Junie 2022

afkondigings

Ned. Geref. Kerk  Groot-Brakrivier

5 Junie – 12 Junie 2022                                                             

Vandag – Sondag 5 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Nagmaal.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Prediker 3 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Aanvaarding en berusting?
 • Geen kategese.
 • Sinodale deuroffer vir Jeugwerk.

Nuwe lidmate in ons gemeente: 

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022 

Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) se gesamentlike blokbyeen-koms vind Woensdagaand, 8 Junie 2022, om 18:00 plaas by Helgaard en Cecile Müller, Gleniquarylaan 243, Outeniquastrand).  

Kontak: Kobus Huysamen (044 879 0084).

Sondag – 12 Junie 2022

 • Biddag vir Jeug en Kategese.
 • Kategese om 09h00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) en Ds. Basie Fourie (Groenkloof)
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Ons wil net baie dankie sê vir die positiewe reaksie op ons versoek – ons het nie net ‘n sitstootwaenjie ontvang nie maar sommer ‘n rolstoel ook.  Die rolstoel gaan gebruik word vir ‘n behoefte in Wolwedans wat nog nie sigbaar gemaak is nie. Ons kan maar net op ons knieë gaan en die Here loof en prys vir Sy voorsiening.

Selfone

Met Woensdag se uitreik na Wolwedans is aan ons bekendgemaak van twee van ons leiers wie se selfone gesteel is.  Ons wil hoor of daar dalk iemand is wat kan help met twee ou selfone.  Kontak asseblief vir Emile Hurter (082 554 1979) indien u kan help.

Naam vir Nie-winsgewende maatskappy

Die kerkraad het die registrasie van ‘n nie-winsgewende maatskappy in beginsel goedgekeur.  Dit gaan gebruik word om buite befondsing te bekom vir projekte wat ons in deernis wil bedryf in Groot-Brakrivier.  

Ons wil julle uitnooi om te help met ‘n naam vir die maatskappy.  Die naam moet aanduidend wees van wat ons doen.  

Vir die person wie se naam gebruik gaan word is daar koffie en koek by die Ou Pastorie Teetuin vir 2 persone.  

Stuur voorgestelde naam na emile.hurter@gmail.com of per WhatsApp of SMS na 082 554 1979.

Bloedskenking – 9 Junie 2022

Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag 

9 Junie 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

(Navrae:  Christo Smit 083 447 9891)

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

KLUB-50+

Klub-50+ se volgende uitstappie is na Die Shweshwe Stop in Friemersheim, waar hulle ons vertel van die geskiedenis van Friemersheim.

Daar sal items beskikbaar wees om te koop wat deur die plaaslike vroue gemaak word van shweshwe materiaal.  Ons gaan ‘n koppie tee geniet, saam met ‘n eetdingetjie @ R40 per kop.  

Datum:  Woensdag, 8 Junie 2022

Koste:  R40 per person (bring asseblief saam die oggend van die uitstappie)

Vertrekpunt:  NG Kerk Groot-brakrivier 

(Ons kan sommer saam met mekaar ry om brandstof te spaar.)

Tyd: 9h30 vm.

RSVP:  Maandag, 6 Junie 2022 met Mariana 082 922 9291

Dankies

Ds. Paul & Hettie Roodt wil hiermee hul opregte dank betuig aan die kerkraad en die hele gemeente vir die afskeidstee op 8 Mei.  Ons het die geleentheid geniet, en waardeer al die moeite wat gedoen is.

Lynette de Jager – Eilande Sending (R4 450 kwartaallikse bydrae)

“Baie dankie vir die bydrae. Dit kom altyd op die regte tyd.“

Amos (R3 150), Nadine Durand (R3 150), VGK Groot-Brakrivier en Paula Berrington (R4 200) – Sê ook dankie vir hulle kwartaallikse bydrae.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.  Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is steeds beskikbaar op YouTube.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  Die skakel na die YouTube dienste is ook op ons gemeente se webwerf beskikbaar.  https://www.nggrootbrak.co.za

Alfreda Stander (Skiba-kassier) is met verlof vanaf 7 tot 21 Junie 2022.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Nuus flitse Week 22+ van 2022

Nuus Flitse

Wolwedans Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022
Makhatini Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022
Pinkster: Sondag (29 Mei 2022) tot Donderdag (2 Junie 2022)
Sondag 10:00 Maandag tot Donderdag 10:00 Groenkloof 18:00 Kerkgebou – Prof. Ian Nel
Nagmaal: Sondag – 5 Junie 2022 (Pinksterfees) Geen Kategese. Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) & Ds. Kobus Smit (Groenkloof)
Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022 Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai)

Afkondigings 29 Mei – 5 Junie2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 29 Mei 2022 (Pinkster 2022):

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Prof. Ian Nell van Stellenbosch wat ons Pinkster byeenkomste lei.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Kor 3: 12-18.  Die tema van die prediking is: Gesigte en stemme.
 • Kategese om 09:00.
 • Pinksterdiens in kerkgebou om 18:00.
 • Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Dankfees

 • Ons is die Here opreg dankbaar vir ’n suksesvolle dankfees. ‘n Bedrag van  R261 517 is ingesamel wat ’n styging van R23 039 teenoor verlede jaar se bedrag van R238 478 reflekteer.      
 • Ons dank aan elkeen wat betrokke was by die dankfees. Opregte dank vir elkeen se bydrae, samewerking en harde werk.        

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022

Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) se gesamentlike blokbyeen-koms vind Woensdagaand, 8 Junie 2022, om 18:00 plaas by Helgaard en Cecile Müller, Gleniquarylaan 243, Outeniquastrand).  Kontak: Kobus Huysamen (044 879 0084).

Sondag – 5 Junie 2022 (Pinksterfees)

 • Biddag vir die Ekologie.
 • Geen Kategese. 
 • NAGMAAL
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) & Ds. Kobus Smit (Groenkloof)
 • Sinodale deuroffer vir Jeugwerk

Kerkraadsvergadering – 17 Mei 2022:

 • Tydens die kerkraadsvergadering gehou 17 Mei is die volgende persone tot die          kerkraad verkies:

       Bles de Wet – Voorsitter Erediensbediening.

     Annatjie Janse van Rensburg – Ouderling Blok 6A

    Willem du Preez is verkies as voorsitter van die kerkraad.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Tydens ‘n uitreiksessie Woensdag by Wolwedans is ‘n dringende behoefte vir ‘n sit-stootwaentjie (nie ‘n lê een nie) vir ‘n sewejarige gestremde dogtertjie sigbaar gemaak.  Dit is moeilik om haar die heeldag oral te dra waar sy wil gaan en dan sleep sy haar maar oor die grond na waar sy wil wees. ‘n Rolstoel is te groot. Graag word verneem of daar dalk iemand is wat kan help met so ‘n sit-stootwaentjie.

Kontak gerus vir Aletia Nortjé by 084 783 1308.

Dankie

Ds. Paul & Hettie Roodt wil hiermee hul opregte dank betuig aan die kerkraad en die hele gemeente vir die afskeidstee op 8 Mei.  Ons het die geleentheid geniet, en waardeer al die moeite wat gedoen is.

Makhatini

Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022 en gaan die Pinsterdiens bywoon en saam sop en broodjies geniet daarna. Mag hulle ons gasvryheid geniet met hulle besoek.

Pinkster 2022

Die vorming vir die lewe:

Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag

In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig. Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stilgestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.

Onderwerp                        Vorming                                       Teks           

 1. Gesigte en stemme         die vorming van ons harte              2 Kor 3:12-18     
 2. Roeping en drange         die vorming van ons begeertes       Luk 3:21-22; 4:1-13
 3. Deugde en wysheid        die vorming van ons karakters        Ef 3:14-21         
 4. Geheime en dissiplines   die vorming van ons siele               Matt 6:1-15        
 5. Om vorm te verloor         misvorming deur lyding en dood    Ps 22:1-12         

Pinksterprogram: Sondag (29 Mei 2022) tot Donderdag (2 Junie 2022)

So. 29 Mei10h00KerkgebouProf. Ian Nell
 10h00GroenkloofYouTube uitsending
Ma. 30 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Di. 31 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Wo. 1 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Do. 2 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
  Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap. Na die aanddienste sal ons ‘n koppie sop geniet in die saal.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

https://www.nggrootbrak.co.za

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Gemeentebrief Junie 2022

Gemeentebrief

25 Mei 2022
Goeie môre gemeente
Ons Pinkster begin eerskomende Sondag om 10h00 in die kerk en ‘n opname word by Groenkloof uitgesaai. Ons kom elke aand vanaf Sondagaand om 18h00 bymekaar in die kerkgebou en ons eet lekker saam sop daarna in die saal.

Die tema word die volgende oggend herhaal by Groenkloof om 10h00.

Ons herinner ook aan ons Hemelvaartdiens môreaand om 18h00 by die kerk.
Prof. Ian Nell van Stellenbosch lei ons Pinkster die jaar. Ons bid vir hom.

Hier is die inligting en temas vir Pinkster 2022.
Die vorming vir die lewe:
Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag.
In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig.

Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stilgestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.
Onderwerp, Vorming, Teks.

 1. Gesigte en stemme: die vorming van ons harte 2 Kor 3:12-18
 2. Roeping en drange: die vorming van ons begeertes Luk 3:21-22; 4:1-13 3. Deugde en wysheid: die vorming van ons karakters Ef 3:14-21
 3. Geheime en dissiplines: die vorming van ons siele. Matt 6:1-15
 4. Om vorm te verloor: Misvorming deur lyding en dood. Ps 22:1-12
  Ons moedig u aan om dit by te woon.

  Groete in Christus.
  Ds. Danie Goosen.

Afkondigings 22 – 29 Mei 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 22 Mei 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.

 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Markus 5.  Die tema van die prediking is:
  Is God werklik in beheer?


 • Kategese om 09:00.

 • Spesiale offer vir Ramot by die deure.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Dankfees

 • Ons is die Here opreg dankbaar vir ’n suksesvolle dankfees. Die bedrag van
  R260 717 is ingesamel wat ’n styging van R22 239 teenoor verlede jaar se bedrag van R238 478  reflekteer.   

 • Ons dank aan elkeen wat betrokke was by die dankfees. Opregte dank vir elkeen se samewerking en harde werk.       

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Mei 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 25 Mei 2022

Blokke 10B (Tergniet-Sentraal) en 10C (Tergniet-Wes) se gesamentlike blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Maja Wagener, Steenbrastraat 18,Tergniet).  Kontak: Johan (081 378 3574) en Maja (083 476 6147).

Hemelvaartdiens – 26 Mei 2022  

Hemelvaart : Aanddiens om 18:00.                                                              

Sondag – 29 Mei 2022  

 • Kategese om 09:00. 
 • Prediker:  Prof. Ian Nell.
 • Deuroffers tydens Pinkster vir Bybelgenootskap.
 • Pinksterdiens om 18:00

Pinkster 2022

Die vorming vir die lewe:

Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag

In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig. Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stil gestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.

Onderwerp                             Vorming                                                  Teks             

 1. Gesigte en stemme            die vorming van ons harte                  2 Kor 3:12-18       
 2. Roeping en drange            die vorming van ons begeertes         Luk 3:21-22; 4:1-13
 3. Deugde en wysheid           die vorming van ons karakters          Ef 3:14-21              
 4. Geheime en dissiplines   die vorming van ons siele                   Matt 6:1-15        
 5. Om vorm te verloor    misvorming deur lyding en dood               Ps 22:1-12

Pinksterprogram Sondag – 29 Mei 2022 tot 2 Junie 2022

So. 29 Mei10h00KerkgebouProf. Ian Nell
 10h00GroenkloofYouTube uitsending
Ma. 30 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Di. 31 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Wo. 1 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Do. 2 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
  Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap. Na die aanddienste sal ons ‘n koppie sop geniet in die saal.

Kerkraadsvergadering – 17 Mei 2022:

 • Tydens die kerkraadsvergadering gehou 17 Mei is die volgende persone tot die          kerkraad verkies:

       Bles de Wet – Voorsitter Erediensbediening.

     Annatjie Janse van Rensburg – Ouderling Blok 6A

     Willem du Preez is verkies as voorsitter van die kerkraad.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Makhatini Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022 en gaan die Pinsterdiens bywoon  en saam sop en broodjies geniet daarna. Mag hulle ons gasvryheid geniet met hulle besoek.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Nuusflitse Week 21+ van 2022

Nuus Flitse

Blokbyeenkoms – 25 Mei 2022 Blokke 10B (Tergniet-Sentraal) en 10C (Tergniet-Wes)
Hemelvaartdiens – 26 Mei 2022 Aanddiens om 18:00
Sondag – 29 Mei 2022  

 • Kategese om 09:00. 
 • Prediker:  Prof. Ian Nell.
 • Deuroffers tydens Pinkster vir Bybelgenootskap.
 • Pinksterdiens om 18:00
  Pinksterprogram Sondag – 29 Mei 2022 tot 2 Junie 2022
  10:00 Groenkloof 18:00 Kerkgebou

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening. Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022.
Makhatini Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022 

Ondersteuningsgroep byeenkoms, 5 Mei 2022: Ons gesels oor: Depressie

In samewerking met Caritas Care Mosselbaai.

Die byeenkoms word geopen  deur Mardine Strauss.

Mia Bruhns [Pastorale Narratiewe Terapeut] is ons gasspreker oor Depressie.

Mia verduidelik kortliks die plastisiteit van die brein t.o.v depressie. Daar is voorheen geglo dat die mens se breinselle afsterf en dat dit dan finaal is. 

Nuwe navorsing wys dat die brein se plastisieit die vermoë het om sy struktuur te verander met leer.

Met depressie word daar ‘n probleem storie vasgelê, maar deur die gebruik van taal, kan ‘n alternatiewe verhaal geskep word. 

Die brein is, vir oorlewing, geneig om die negatiewe te onthou: vandaar die veg, vlug of vries reaksie om gevaar te vermy. Herhaalde negatiewe emosies/effek bou in die brein dikker aksons met meer dendriete.

Depressie is ‘n negatiewe effek of emosionele ervaring. Die limbiese sisteem is die deel van die brein wat betrokke is by ons gedrags- en emosionele reaksies. Die twee belangrikste strukture is die hippocampus en die amygdala. Die prefrontale korteks is ons logiese denke en met ‘n negatiewe effek, word dit omseil en ons reageer vinnig sonder om te dink.

Die hippocampus produseer nuwe neurone en is die basis van die brein se elastisiteit.

Die amygdala speel ‘n sentrale rol in die emosionele reaksies soos plesier, angs, vrees en woede en heg emosionele gewig aan ons herinnneringe. Herinnneringe met sterk emosionele betekenis is geneig om te bly. Angstige herinneringe kan gevorm en neergelê word [die verdikking van die neurone] na slegs ‘n paar herhalings.

Sodra die verdikte breinpaadjies gevorm word, moet die prefrontale korteks ‘n logiese verduideliking gee en ‘n probleem storie word gebore en versterk deur depressie en angs snellers.

Deur taal kan nuwe brein paadjies gevorm en versterk word. Die liggaam hou telling van trauma. 

Die persoon moet depressie nie as deel van sy identiteit sien nie, eerder as ‘n opponent waarteen hy kan opstaan. Sodoende word daar hoop geskep en eienaarskap.

 ‘Name it to tame it’.

‘n Nuwe voorkeur verhaal van die persoon se lewe word deur taal geskep. 

Die diskoerse van die kultuur waarin ons leef, hou depressie instand. Ons moet met woorde die negatiewe diskoerse wat ons gevange hou, afbreek.

Die Woord van God is vol verwysings mense met depressie en die invloed wat woorde op die mens het.

‘n Voorbeeld hiervan is:

Spreuke 18:21 

‘Die tong het mag oor dood en lewe; die wat lief  is om te praat, sal die gevolge dra.’