Week 7 Groepgesprek – Laat U koninkryk kom- Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

  1. Hoe sou julle God se Koninkryk beskryf?
  2. Watter persepsies maak die feit dat God die Koning van sy Koninkryk is, by julle wakker?
  3. Watter betekenis het die begrip Koningskinders vir julle?
  4. Waarom is daar so ’n sensitiwiteit oor numeriese groei in baie
    gemeentes?
  5. Wat beteken die “Missio Dei” vir julle?

Week 7 Laat U koningkryk kom
Week 7 Laat U koningkryk kom
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading