Sending aksie – Gerrie en Arlene Coetzee

Markus 16:15 “En Hy het vir hulle gesê: Gaan die hele wêreld in en
verkondig die evangelie aan die ganse mensdom.”

Uitgestuurde Sendelinge van NG Gemeente George-Bergsig.
Ondersteuning op ´n geloofsbasis deur gemeentes en individue
Projekspan leidster: Nora De Wit 082 375 3060 – noradewit7@gmail.com

Januarie en Februarie 2022 NUUS
Getroue Ondersteuners, Bidders, Vriende en Familie – ons groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus, Ons Verlosser en Saligmaker.
2022 het vining afgeskop, gewoonlik voel dit of ‘n jaar so effentjies begin en dan spoed kry, maar díe een het dadelik volspoed begin. Januarie het ons by Ethnos voorbereiding gedoen vir ons eerste EMT (Ethnos Mission Training) Opleidingskursus vir 2022. Ons as span het onder andere ‘n baie gesëende vas- en biddag gehad vir die komende studente. Die oes is ryp en die arbeiders min (Lukas 10:2), daar is nog soveel onbereikte groepe wat die wonderlike nuus van die Evangelie nie gehoor het nie en ons vertrou die Here om vele harte bewus te maak van Sy spesifieke roeping vir elkeen.
Op die 7e Februarie het ons afgeskop met ons EMT wat sal duur tot 1 April. Die groep wat vir die EMT opgedaag het, was vêr bo ons verwagtig groot. Ons lokaal is geskik vir ongeveer 16 persone en 21 het opgedaag. Ons hou van kleiner groepe want dit gaan oor persoonlike mentorskap asook mentorsessies. Hierdie groep se ouderdomme wissel van 19 tot 70, skoolverlaters, ´n mediese dokter, ´n predikant/sendelingpaar, werkende mense en ander sendelinge! Verder bestaan die groep uit persone vanuit verskillende lande: Oostenryk, Malawi, USA en Suid Afrikaners. Ons vertrou die Here gaan groot dinge doen en
ons ervaar ‘n opgewondenheid. Bid ook asb die volgende vers oor ons bediening toe en dat ons sal volhard in die opdrag: “om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk, tot opbouing van die liggaam van Christus” Ef 4:12


Mbt ons betrokkenheid by SIM:
Die werk by SIM is steeds aan die gang en ons ontvang steeds navrae van persone wat meer oor sending wil weet, hoe om ´n sendeling te word en ook diegene wat wil aansoek doen om by SIM aan te sluit as lede/sendelinge. Die grense begin ook weer stadigaan oopgaan vir van ons sendelinge wat in die buiteland dien maar vir twee jaar in SA vasgevang was agv van die pandemie – sommige kon reeds begin terugkeer na hulle bedieninge en ons is die HERE dankbaar daarvoor.

SIM se Suid Afrika kantore is besig om te skuif van Tokai (Kaapstad) na die Durban omgewing in KZN. Dit is ´n proses wat ´n tydjie gaan duur en die SIM kantoor is nou tydelik in die geboue van Die Umhlanga Baptist Church terwyl die Tokai kantoor ook nog gedeeltelik gebruik word. Ons vertrou dat die strategiese skuif operasionele voordele vir SIM en die bereiking van die verlorenes met die Evangelie sal inhou. Ons sal steeds vanuit George via die internet voortgaan met ons taak by SIM.
Bid asseblief saam met ons vir:
• Ons persoonlike verhouding met God en dat ons altyd in Sy wil sal optree.
• Dat die Here ons voortdurend sal toerus om effektief in ons bediening te werk.
• Dat EMT studente die transformerende krag van God sal ervaar.
• Ons as gesin, gesondheid en finansiële ondersteuning.


Graag sluit ek af met die refrein van die lied Waymaker…..
“Way maker
Miricale Maker
Promise Keeper,
Light in the darkness
MY GOD THAT IS WHO YOU ARE!!”

Dankie vir julle ondersteuning, gebede en belangstelling, ons waardeer dit.
Seën en Vrede
Gerrie en Arlene
SA vir WÊRELDSENDING
Sel en WhatsApp nrs. Gerrie 067 084 7256
(Ook op Signal) Arlene 076 446 1407
Bankbesonderhede:
Naam van rekening: NG KERK BERGSIG – SAAWE
Tipe en nommer: ABSA Besigheids spaarrekening
nr. 93 5202 1094
Takkode: 632005