Ondersteuningsgroep byeenkoms, 5 Mei 2022: Ons gesels oor: Depressie

In samewerking met Caritas Care Mosselbaai.

Die byeenkoms word geopen  deur Mardine Strauss.

Mia Bruhns [Pastorale Narratiewe Terapeut] is ons gasspreker oor Depressie.

Mia verduidelik kortliks die plastisiteit van die brein t.o.v depressie. Daar is voorheen geglo dat die mens se breinselle afsterf en dat dit dan finaal is. 

Nuwe navorsing wys dat die brein se plastisieit die vermoë het om sy struktuur te verander met leer.

Met depressie word daar ‘n probleem storie vasgelê, maar deur die gebruik van taal, kan ‘n alternatiewe verhaal geskep word. 

Die brein is, vir oorlewing, geneig om die negatiewe te onthou: vandaar die veg, vlug of vries reaksie om gevaar te vermy. Herhaalde negatiewe emosies/effek bou in die brein dikker aksons met meer dendriete.

Depressie is ‘n negatiewe effek of emosionele ervaring. Die limbiese sisteem is die deel van die brein wat betrokke is by ons gedrags- en emosionele reaksies. Die twee belangrikste strukture is die hippocampus en die amygdala. Die prefrontale korteks is ons logiese denke en met ‘n negatiewe effek, word dit omseil en ons reageer vinnig sonder om te dink.

Die hippocampus produseer nuwe neurone en is die basis van die brein se elastisiteit.

Die amygdala speel ‘n sentrale rol in die emosionele reaksies soos plesier, angs, vrees en woede en heg emosionele gewig aan ons herinnneringe. Herinnneringe met sterk emosionele betekenis is geneig om te bly. Angstige herinneringe kan gevorm en neergelê word [die verdikking van die neurone] na slegs ‘n paar herhalings.

Sodra die verdikte breinpaadjies gevorm word, moet die prefrontale korteks ‘n logiese verduideliking gee en ‘n probleem storie word gebore en versterk deur depressie en angs snellers.

Deur taal kan nuwe brein paadjies gevorm en versterk word. Die liggaam hou telling van trauma. 

Die persoon moet depressie nie as deel van sy identiteit sien nie, eerder as ‘n opponent waarteen hy kan opstaan. Sodoende word daar hoop geskep en eienaarskap.

 ‘Name it to tame it’.

‘n Nuwe voorkeur verhaal van die persoon se lewe word deur taal geskep. 

Die diskoerse van die kultuur waarin ons leef, hou depressie instand. Ons moet met woorde die negatiewe diskoerse wat ons gevange hou, afbreek.

Die Woord van God is vol verwysings mense met depressie en die invloed wat woorde op die mens het.

‘n Voorbeeld hiervan is:

Spreuke 18:21 

‘Die tong het mag oor dood en lewe; die wat lief  is om te praat, sal die gevolge dra.’