AFSKEIDSGROET Ds. Paul & Hettie Roodt

N.G. KERK GROOT-BRAKRIVIER 1985 – 2020

8 MEI 2022

 1. Afkondigings en verwelkoming:  Ds. Danie Goosen
 2. Votum en seëngroet:  Ds. Paul Roodt
 3. Psalm 100 (Totius-beryming): 1-4
 4. Gebed voorlees:  Johan Muller
 5. Prediking
 6. Doopbediening:  Lied 292:1 ; 2
 7. Dankoffer
 8. Lied 485:1-3
 9. Seëngroet
 10. Akte van demissie by emeritaat:  Ds André Kritzinger namens die ringskommissie
 1. Ds. Johan Strauss
 2. Johan Muller
 3. Tee MET koekies in die saal / tent

SOLI DEO GLORIA : ALLEEN AAN GOD DIE EER!