Afkondigings – 28 Augustus – 4 September 2022

Vandag – Sondag 28 Augustus 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Dr. Kobus Smit wat vanoggend se erediens lei.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Filippense 2 verse 1 tot 11. Die tema van die prediking is:Hy wat sy voordeel vir jou prysgegee het.
 • Sinodale offer vir BADISA.
 • Kategese om 09h00.
 • Barmhartigheidsondag.
 • Sondag vir persone met gestremdheid.

Bybelsondag 2022

Deur al die jare het die Algemene Sinode die laaste Sondag in Augustus as Bybelsondag uitgeroep. Dit was uit dank gedoen omdat die eerste Afrikaanse vertaling van die Bybel op 27 Augustus in gebruik geneem is. Deur al die jare vier die Bybelgenootskap saam met gemeentes die laaste Sondag van Augustus as Bybelsondag.

 • Ons fokus vandag op die Bybel en die invloed wat die Bybel op elke Christen se lewe het.
 • Ons dank ook die Here vir al die vertalingsprojekte:
  • dat ons aan die een kant ʼn Bybel in Afrikaans het en
  • aan die ander kant daar steeds nuwe vertalings gedoen word.
 • Ons doen voorbidding vir die werk van die Bybelgenootskap en Bybelvertaling.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Ds. Danie Goosen is met verlof vanaf 25 tot 29 Augustus 2022.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir September 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 4 September 2022

 • Kategese om 09:00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Nasionale biddag vir Dowes.
 • Sinodale offer vir Bediening aan die Dowes.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Getuienisbediening

Die derde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is as volg: 7 en 21 September 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik is baie laag. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Omgeebediening

Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie-bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en finansiële bydraes. Ons probeer met die gemeente se hulp te help waar daar nood is.

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Daar is tans ‘n behoefte by een van die gesinne in die gemeenskap vir ‘n klein yskassie. Indien iemand kan help, skakel asseblief vir Koos van Zyl (082 200 9480).

Verandering in eredienstye

Tydens die kerkraadsvergadering van 23 Augustus 2022, is daar besluit om vanaf 1 Januarie 2023 die eredienstye op Sondae te vervroeg vanaf 10h00 die oggend na 09h00 die oggend. Die Kategese sal skuif na 10h00 in die oggend direk na die erediens. Indien u nie die 09h00 oggenddiens by die kerk kan bywoon nie, is u welkom om die erediens by Groenkloof om 10h00 die oggend by te woon.

Indien u enige beswaar het teen die besluit vra ons dat u dit asseblief skriftelik so gou moontlik by die kerkkantoor indien.

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

DIE WEBTUISTE

(nggrootbrak.co.za)

Nuut op Maandag 29 Augustus 2022

Die webtuiste het ‘n mylpaal van 10 000 besoeke vanaf die begin. Die besoeke aan die webtuiste dek ‘n wye internasionale area. Daar is besoekers uit 65 verskillende lande, versprei vanaf die VSA, Canada, Britse Eilande, Europese lande, Skandinawië, Australië, China, Indië, die Midde Ooste, Japan asook verskeie lande in Afrika. Die meeste besoeke is uit Suid-Afrika en die VSA.

KERKRAADSVERGADERING

Tydens die kerkraadsvergadering gehou 23 Augustus 2022 is die volgende persone as kerkraadslede verkies:

Ouderlinge:

Hynn Engelbrecht Blok 1 Gonnakraal, Sorgfontein en Vlakte

Dr. Jurie Vermeulen Blok 5C & 5D Hersham

Kobus Stander Blok 6B Eurekapark

Diakens:

René Vorster Blok 1 Gonnakraal, Sorgfontein en Vlakte

Annette Smalberger Blok 10A Tergniet-Oos

Ondersteuningsgroep

Die ondersteuningsgroep vergader eerskomende Donderdag, 1 September 2022 om 10h00 in Lokaal 6.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

FEBA RADIO SE GEBEDSPUNT VIR SONDAG 28 AUGUSTUS 2022

ONS BID STEEDS VIR FEBC KIRGISIË!

Dank die Here vir hierdie luisteraar: “Ek luister vir ‘n geruime tyd na julle stasie en die programme gee goeie stof tot nadenke. Ek het onlangs ook ‘n Christen ontmoet, en die wyse waarop hy lewe bewys baie van dit wat julle sè.”

Bid asseblief dat die programme gewillige luisteraars sal bereik en dat hulle op die Goeie Nuus van Jesus Christus sal reageer. Ook dat die Here die personeel en hul bediening in hierdie Moslemland sal seën.

Vir meer inligting kontak ons:

Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading