Afkondigings 21-28 Julie 2024

Afkondigings

Sondag 21 Julie 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Prediker – Ds Charné Viljoen.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Mark 6:30-34, 53-56.
Die tema van die prediking is: Splachnitzomai.
• Kategese.
• Sinodale offer vir Studentebearbeiding by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.
• Groenkloof prediker – Ds Danie Goosen.

Woensdag 24 Julie 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.

Sondag 28 Julie 2024 :

• Prediker – Ds Danie Goosen.
• Kategese.
• Doop.
• Sinodale offer vir Gemeentebediening by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Getuienisbediening DANKIES :

Baie dankie vir die skenking van ’n splinternuwe baba stootwaentjie!
U goedhartigheid word opreg waardeer!

Dankies

Bloedskenking :
Die bloedskenking op 18 Julie 2024 het 63 volpinte bloed opgelewer.

Baie dankie vir die 71 mense (waarvan 5 nuwe skenkers was) wat opgedaag
het om te skenk, u skenkings kan lewens red. Ons sal u in kennis stel
wanneer die volgende geleentheid plaasvind.

Getuienisnaweek :
Graag wil ons elkeen wat betrokke was by die Getuienisnaweek uit ons harte uit bedank! Die naweek was ’n reuse sukses en ons kon dit nie sonder
elkeen betrokke se harde werk en insette doen nie.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
21 Julie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 21 Julie 2024.
2. Getuienisbediening:
‘n Gees-gevulde naweek: Oorsig van die Getuienisnaweek 2024.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Keuses…”

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Langstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 14 – 21 Julie 2024 NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 14 Julie 2024 :
• Getuienisnaweek Afsluiting & Nagmaal.
• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan
ds Hendrik Saayman wat vanoggend se erediens lei.
• Nagmaal – Ds Charné Viljoen.
GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Sendelinge wat deur die gemeente ondersteun word by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 17 Julie 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.

Donderdag 18 Julie 2024 :

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 18 Julie vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Sondag 21 Julie 2024 :

• Prediker – Ds Charné Viljoen. • Groenkloof prediker – Ds Danie Goosen. • Kategese. • Sinodale offer vir Studentebearbeiding by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Bybelblokraaie :

Bybelblokraai 7 & 8 is beskikbaar in die voorportaal asook by die traliehek van die kerkkantoor.

SNAPSCAN
Daar is nou SnapScan QR kodes beskikbaar op die kerkbanke vir u om maklik en vinnig dankoffer betalings na die kerk te maak indien u daarvan sou wou gebruik maak.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Getuienisbediening DANKIES :
Baie dankie vir die skenking van ’n splinternuwe baba stootwaentjie!
U goedhartigheid word opreg waardeer!

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Sop & sjerrie  en kuieraand
(Ten bate van Hartenbos Versorgingsoord)
Dinsdag, 23 Julie 17h30 by Hartenbos Versorgingsoord
Kaartjies @ R60  beskikbaar by Johan Botha: 082 573 5537 of Hartenbos Versorgingsoord se kantoor.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
14 Julie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 14 Julie 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Die weeklikse nuusbrief van Madagaskar is beskikbaar.
b) Videos van al die sprekers en predikers van die Getuienisnaweek sal deur
die week deur middel van skakels op die webwerf gelaai word.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Luister, dink daaroor, doen en praat…”
4. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels sal voortaan beskikbaar wees in die voorportaal asook
by die traliehek van die kerkkantoor.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Langstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 7 – 14 Julie 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 7 Julie 2024 :
• Baie welkom by die erediens. Prediker – Ds Danie Goosen.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Markus 6:1-13.
Die tema van die prediking is: Onder die knie kry?
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.
• Groenkloof erediens prediker: Ds Charné Viljoen.

Lees meer “Afkondigings 7 – 14 Julie 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier”

Afkondigings 30 Junie – 7 Julie 2024 NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 30 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit
Markus 5:21-43.
Die tema van die prediking is: Vertel jou storie!
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Jan Kriel-Instituut (Kuilsrivier) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 3 Julie 2024 :
• Klub 50: Bingo om 10:00 in kerksaal. Anina Geldenhuys – 083 276 1909.
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 7 Julie 2024 :

• Prediker – Ds Danie Goosen. • Groenkloof diens prediker – Ds Charné Viljoen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Julie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig nog persone wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Sterftes 2024:

22 Junie – Wynand Roeloffze: Wyk 13D
Ons innige meegevoel aan sy familie & vriende.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Getuienisbediening :


Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:
• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Taiwan

Die meeste Taiwanese beoefen Chinese volksgodsdienste – ’n kombinasie van Boeddhisme, Taoïsme en Confucianisme. Hulle bring offerandes aan ’n menigte gode by duisende tempels en heiligdomme reg oor die land, in ’n soeke na welvaart en beskerming. FEBA Taiwan vervaardig tans programme vir China, sowel as twee programme wat op FM-stasies in twee Taiwanese stede uitgesaai word. Hulle werk hard om hul bediening te bevorder en die Goeie Nuus te deel.

Ons gebed vir die week:Bid dat meer mense op FEBA Taiwan se programme sal inskakel en die ware Bron van beskerming en redding sal vind

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 30 Junie 2024
1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 30 Junie 2024.
2. Getuienisbediening:
Gebedsversoek van die Oekraïne, die oorlog-geteisterde wêrelddeel
het intense voorbidding nodig.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Daardie ander wang…”
4. Gemeentenuus:
a) Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 se antwoorde is beskikbaar.
b) Daar is ‘n verskeidenheid Woordsoek-blokraaie vir verskillende ouderdomme wat
nou beskikbaar is op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 23 – 30 Julie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 23 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens (10:00).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Markus 4:35-41.
Die tema van die prediking is: Wie is jy?
GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 26 Junie 2024 :
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 30 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. Prediker – Ds Danie Goosen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Jan Kriel-Instituut (Kuilsrivier) by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig nog persone wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Sterftes 2024:

17 Junie – Mariëtte Goosen: Wyk 13A
Ons innige meegevoel aan haar familie & vriende.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
23 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 23 Junie 2024.
2. Getuienisbediening:
Woekering in die Makatini.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Besig?…besig met wat?”.
4. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 is beskikbaar op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA se bediening onder die Yao

FEBA deel al vir dekades die Goeie Nuus met die Yao-mense in Malawi, Mosambiek en Tanzanië. Vandag is daar duisende luisteraarklubs, elk met 10 tot 50 lede, wat bymekaarkom om na FEBA Malawi en FEBA Mosambiek se uitsendings te luister en dan die Goeie Nuus met hul familie en vriende te deel. Duisende Yao Moslems het al tot bekering gekom.

Ons gebed vir die week:Bid dat God FEBA Malawi en FEBA Mosambiek sal gebruik om Sy Koninkryk onder die Yao nog verder uit te brei.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 16 – 22 Junie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 16 Junie 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Esegiel 17:22-24.
Die tema van die prediking is: Koninkrykstyd.
• Vadersdag.
• Jeugdag.
• Biddag vir Jeug & Kategese.
• GEEN Kategese.
• Sinodale offer vir Jeugwerk by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Maandag 17 Junie 2024 :
• Publieke vakansiedag – kerkkantoor gesluit.

Woensdag 19 Junie 2024 :
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 10 Julie 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.

Sondag 23 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. Prediker – Ds Charné Viljoen. • Groenkloof erediens om 10:00. Prediker – Ds Danie Goosen. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sondag 30 Junie

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Omgeebediening :
• Ons het ’n geweldige tekort aan inkopiesakke om die kruideniersware in te verpak.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datum vir die tweede kwartaal is 19 Junie. Die datums vir die derde kwartaal is 10 & 24 Julie, 7 & 21 Augustus en 4 & 18 September. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan:
wol, materiaal, gare,
borduurgare, linne, eetgerei en
gebreekte keramiek/porselein
(vir mosaïk projekte). Baie dankie
vir alles wat deurlopend voorsien
word.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
16 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 16 Junie 2024.
2. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wat is in die skatkamers van jou hart?”.
3. Gemeentenuus:
Bybel Blokkiesraaisels 5 en 6 is beskikbaar op die webwerf.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

BESTUURDER

Hartenbos Versorgingsoord, Hartenbos

Hartenbos Versorgingsoord is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met bewese bestuursagterond met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer, met die opdrag om die strategiese visie te operasionaliseer deur doelgerigte bestuurstake en die optimale benutting van hulpbronne en dienste. Asook voorsiening te maak vir die versorging van ouer persone, in ’n veilige en vriendelike omgewing sowel as die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde dienste vir ouer persone.

Die bestuurder is verantwoordelik vir die algehele bestuur en gehalteversekering van die tehuis, wat insluit:

 • Toesig oor die verpleegsorgdienste, finansies en menslike hulpbronne bestuur funksies, in samewerking met die multi-dissiplinêre span.
 • Bemarking, kommunikasie en fondswerwing, om te verseker dat die tehuis volhoubare, relevante dienste kan bied.
 • Batebestuur en instandhouding van beroepsgesondheid en veiligheid program.
 • Skakeling en netwerk met belanghebbendes en die bou van langtermyn verhoudings met strategiese vennote.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.

Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige bestuurservaring en begrip vir die unieke uitdagings en operasionele dinamika van maatskaplike sorg en ontwikkelingswerk sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris asook mediese- en pensioenfondsvoordele.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor of op 21 Junie 2024 per epos aan: mhb@badisa.org.za

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning
van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 9 – 16 Junie 2024

Afkondigings

Sondag 9 Junie 2024 :

• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan
ds Paul du Plessis van Bybelgenootskap wat vanoggend se erediens lei.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Filippense 1:1-11.
Die tema van die prediking is: Goeie nuus vir almal vir altyd.
• Nasionale Biddag vir die Blindes.
• Kategese afsluiting.
• Spesiale offer vir Innovation for the Blind by die deure.
• Daar sal GEEN tee bedien word na afloop van die erediens vandag nie.
• Blokbyeenkoms vir Blok 12A & 12B (Reebok tot Mosselbaai) vind plaas direk na die erediens in die kerksaal.

Woensdag 12 Junie 2024 :

• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.

Sondag 16 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen. • Vadersdag. • Jeugdag. • Biddag vir Jeug & Kategese. • GEEN Kategese. • Sinodale offer vir Jeugwerk by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :

Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 0847831308.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening :

• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 9 Junie 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 9 Junie 2024.
2. Gemeentenuus:
‘n Ontstellende weekslikse nuusbrief ‘Paradise lost’ vanaf Madagskar, wat voorbidding
vra vir die hantering van dogtertjies, ma’s en oumas.
3. Bybelstudiereeks:
Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: God se inslag in Christus se geboortelyn”.

 1. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

BESTUURDER

Hartenbos Versorgingsoord, Hartenbos

Hartenbos Versorgingsoord is ‘n program van Badisa, ‘n gesamentlike bedieningsaksie van die NG Kerk [Wes-Kaapland] en VGKSA [Kaapland]. Aansoeke van gemotiveerde persone met bewese bestuursagterond met ‘n positiewe lewensingesteldheid teenoor bejaardes, word vir hierdie betrekking ingewag.

Die aangewese kandidaat sal regstreeks aan die Beheerraad rapporteer, met die opdrag om die strategiese visie te operasionaliseer deur doelgerigte bestuurstake en die optimale benutting van hulpbronne en dienste. Asook voorsiening te maak vir die versorging van ouer persone, in ’n veilige en vriendelike omgewing sowel as die ontwikkeling van gemeenskapsgebaseerde dienste vir ouer persone.

Die bestuurder is verantwoordelik vir die algehele bestuur en gehalteversekering van die tehuis, wat insluit:

 • Toesig oor die verpleegsorgdienste, finansies en menslike hulpbronne bestuur funksies, in samewerking met die multi-dissiplinêre span.
 • Bemarking, kommunikasie en fondswerwing, om te verseker dat die tehuis volhoubare, relevante dienste kan bied.
 • Batebestuur en instandhouding van beroepsgesondheid en veiligheid program.
 • Skakeling en netwerk met belanghebbendes en die bou van langtermyn verhoudings met strategiese vennote.

Die ideale kandidaat beskik oor ‘n naskoolse kwalifikasie, die vermoë om ‘n span te lei en te motiveer, asook om probleemareas vroegtydig te identifiseer en op te los.

Kennis en ervaring van personeel- en finansiële bestuur, arbeidswetgewing, fondswerwing en bemarking asook rekenaarvaardigheid is verdere vereistes. Vorige bestuurservaring en begrip vir die unieke uitdagings en operasionele dinamika van maatskaplike sorg en ontwikkelingswerk sal as ‘n sterk aanbeveling dien.

Vergoeding behels ‘n onderhandelbare salaris asook mediese- en pensioenfondsvoordele.

Rig ‘n volledige CV, en dui aan vir watter pos u aansoek doen, voor of op 21 Junie 2024 per epos aan: mhb@badisa.org.za

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 2 – 9 Junie 2024

Afkondigings

Sondag 2 Junie 2024 :

• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan die familie en vriende van die doop ouers:
Dolf & Lizette Delport (dogtertjie – Morgan Delport).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit 2 Kor 4:13-5:1.
Die tema van die prediking is: Die groot val!
• Biddag vir Ekologie.
• Kategese.
• Spesiale offer vir Ramot by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 5 Junie 2024 :

• Klub 50 pannekoek en koffie verkope om 10:00 in die kerksaal.
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms Blok: 11A & 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) om 18:00 in die kerksaal. Jan Nortje – 082 806 3794.

Sondag 9 Junie 2024 :

• Erediens om 10:00. 
• Prediker – Ds Paul du Plessis van Bybelgenootskap.
• Nasionale Biddag vir die Blindes.
• Kategese afsluiting.
• Spesiale offer vir Innovation for the Blind by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

BLOKBYEENKOMS

Blok12A & 12B (Reebok tot Mosselbaai) vind plaas Sondag 9 Junie direk na die erediens in die kerksaal.

Sterftes 2024:

23 Mei – Johan Fouche: Wyk 12B
24 Mei – Robert Crause: Wyk 03
Ons innige meegevoel aan hul familie & vriende.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Dankie vir die persoon wat na vore gekom het om te help met die gebedsgidse!
Ons benodig nog een persoon wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Getuienisbediening :

• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 0847831308.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

VAKANTE POS: HARTENBOS BEJAARDESORGDIENS

ASSISTENT / STAF VERPLEEGKUNDIGE
Die kandidaat moet geregistreer wees by die SAVR.
Moet oor die vermoë beskik om met verswakte bejaardes te werk.
Die kandidaat sal direk aan die Hoof Verpleegkundige verslag doen.
Moet bereid wees om skofte te werk.

Ons bied ‘n onderhandelbare salaris met pensioen en medies.

KEERDATUM VIR AANSOEKE 7 Junie 2024
Rig ‘n volledige CV en bewys van Registrasie aan:
Die Bestuurder: Hartenbos Bejaardesorgdiens
Epos: bejaarde0@gmail.com

Omgeebediening :

• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 2 Junie 2024

 • Erediensbediening:
 • Skakel na die YouTube Erediens van 2 Junie 2024.
 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Hoe bly ons staande?”
 2. Gemeentenuus:
  a) Die Junie gebedsgids is beskikbaar op die webtuiste.
  b) Bybelblokraaisels 5 & 6 is beskikbaar op die webtuiste.
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 26 Mei tot 2 Junie 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 26 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Johannes 3:1-17.
Die tema van die prediking is: Nuwe Lewe.
• Kategese.
• Sinodale offer vir Buitelandse Sending (Zimbabwe/Malawi/Mosambiek) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 29 Mei 2024 :
• Nasionale Stemdag.
• Daar is GEEN kooroefening die week nie.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok 10A (Tergniet-Oos) en 10B (Tergniet-Sentraal & Wes) by Maja Wagener, Luckhoffstraat 2 – 083 476 6147.

Sondag 2 Junie 2024 :

Erediens om 10:00.
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• Biddag vir Ekologie.
• Doop.
• Kategese.
• Spesiale offer vir Ramot by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Die eredienstye verskuif na 10:00 gedurende die maande van Junie, Julie en Augustus.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Junie 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Dankie vir die persoon wat na vore gekom het om te help met die gebedsgidse!
Ons benodig nog een persoon wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel. Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :
Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.
◦ Daar is steeds ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie. Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 084 783 1308.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

KOLLEKTE SAKKIES
Ons benodig vrywilligers wat kan help met die mooimaak van ons kollekte sakkies. Indien u bereid is kontak asseblief die kerkkantoor.

Dankies

Bloedskenking :
Die bloedskenking op 23 Mei 2024 het 54 volpinte bloed opgelewer.

Baie dankie vir die 60 mense wat opgedaag het om te skenk, u skenkings kan lewens red. Ons sal u in kennis stel wanneer die volgende geleentheid plaasvind.

Bybelgenootskap :
’n Bedrag van R20 404 is ingevorder vir Bybelgenootskap met die Pinksterdienste se deurkollekte. Baie dankie vir elkeen se bydrae.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
26 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 26 Mei 2024.

 1. Getuienisbediening:
  Die weeklikse nuus uit Madagaskar.
 2. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Verskillende Gawes”.
 3. Gemeentenuus:
  a) ‘n Kort oorsig en fotogallery van die Ekumeniese Pinksterdiens 2024 wat by VGK
  gehou is op 19 Mei 2024.
  b) Sien die veranderde tye van die Eredienste vir Junie, Julie en Augustus.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 19 – 26 Mei 2024

Afkondigings

Sondag 19 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Hand 2:1-21 & Gen 11:9.
Die tema van die prediking is: In my taal?
• Pinksterfees – Nagmaal.
• GEEN Kategese.
• Spesiale offer vir Bybelverspreidingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gesamentlike Pinkster Afsluiting Sondag 19 Mei om 15:00
Gelei deur ds Charné Viljoen
Vrye Gereformeerde Kerk Groot-Brakrivier

U word genooi om die diens saam met ons by te woon.
Dit is ’n twee ure lange diens by die VG Kerk, Groot-Brakrivier.
Sang en boodskappe vanaf verskillende kerke word voorgehou.
Ons kom 14:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die VG Kerk
.

Dinsdag 21 Mei 2024 :
• Die Kerkraad vergader in die kerksaal onder voorsitterskap van
Willem du Preez. Ons vra asb u voorbidding vir die vergadering.

Woensdag 22 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Daar is GEEN blokbyeenkoms die week nie.
Blok 10A (Tergniet-Oos) se blokbyeenkoms word gehou saam met blok 10B (Tergniet-Sentraal & Wes) op 29 Mei 2024 by Maja Wagener, Luckhoffstraat 2 – 083 476 6147.

Donderdag 23 Mei 2024 :

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 23 Mei 2024 vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Verjaarsdae Week 21
Aktief kerk

Sondag 26 Mei 2024 :

• Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen. • Kategese. • Sinodale offer vir Buitelandse Sending

(Zimbabwe/Malawi/Mosambiek) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop
van die erediens. Almal is welkom.

Dankie
’n Bedrag van R20 221 is ingevorder vir Bybelgenootskap met die Pinksterdienste se deurkollekte. Baie dankie vir elkeen se bydrae.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.
Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.
Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak – Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 22 Mei en 5 & 19 Junie. Na 8 Mei se uitreik is ons voorraad baie laag. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

• Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

KOLLEKTE SAKKIES
Ons benodig vrywilligers wat kan help met die mooimaak van ons kollekte sakkies. Indien u bereid is kontak asseblief die kerkkantoor.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Jeugbediening:
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky Barnard –
083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
19 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 19 Mei 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Weeklikse Nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.

 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Onder leiding van die Heilige Gees”.
 2. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 12 – 19 Mei 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 12 Mei 2024 :

 • Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan ds Pierrié Kies wat vanoggend se erediens lei.
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Kor 2:1-5 en 10-15.

Die tema van die prediking is: Die Gees gee ons geloof.

 • Moedersdag.
 • Kategese.
 • Deuroffers tydens Pinkster vir Bybelgenootskap.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

• Besoek van ds Louwrens van der Westhuizen en sy span van Makhathini tydens die Pinksterdiens om 18:00.

Woensdag 15 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Daar is GEEN blokbyeenkoms die week nie.

Sondag 19 Mei 2024 :

• Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Danie Goosen. • Nagmaal. • GEEN Kategese. • Spesiale offer vir Bybelverspreidingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gesamentlike Pinkster Afsluiting Sondag 19 Mei om 15:00
Gelei deur ds Charné Viljoen
Vrye Gereformeerde Kerk Groot-Brakrivier

U word genooi om die diens saam met ons by te woon.
Dit is ’n twee ure lange diens by die VG Kerk, Groot-Brakrivier.
Sang en boodskappe vanaf verskillende kerke word voorgehou.
Ons kom 14:30 hier by ons kerk bymekaar en vertrek dan saam na die VG Kerk.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 23 Mei 2024 vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

Neem Kennis
Die eredienstye verskuif na 10:00 gedurende die maande van Junie, Julie en Augustus.

Omgeebediening :
Kom ons probeer uit dankbaarheid elke aand met Pinkster ‘n kombers, warm baadjie/jas of kruideniersware bring vir hulle wat hierdie winter gaan koud of swaar kry.
Plaas alles voor in die “Omgeehouers”.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week. Die oorblywende datums vir die tweede kwartaal is 22 Mei en 5 & 19 Junie. Na 8 Mei se uitreik is ons vrieskaste dolleeg. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
12 Mei 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 12 Mei 2024.
2. Getuienisbediening:
a) Die Mei nuusbrief van Timon Berrington (YWAM).
b) Sendingnuus: Operasie Mobilisasie, ‘n video van bekendstelling.

 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Nabyheid van God”.
 2. Gemeentenuus:
  a) Erediens tye vir Hemelvaart en Pinkster.
  b) Bybelblokraaisels is beskikbaar onder speletjies.
  c) Klub50 se kuier by Keurboomsrivier.
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Lanstraat 10, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 5 – 12 Mei 2024

Afkondigings

Sondag 5 Mei 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Joh 5:9-17.
Die tema van die prediking is: Nog verder!
• Arbeidsondag.
• Sinodale Bid & Dankdag.
• Kategese.
• Sinodale Offer vir Gemeenteondersteuning by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Dinsdag 7 Mei 2024 :
• Die Bestuurspan vergader om 17:30 in Lokaal 6 onder voorsitterskap van Willem du Preez. Ons vra asb u voorbidding vir die vergadering.

Woensdag 8 Mei 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 9C (Tergniethoogte & Groenkloof Rheebok) in Groenkloof Rheebok se eetsaal.

Donderdag 9 Mei 2024 :
• Hemelvaart.
Diens om 18:00.
• Prediker – Ds Danie Goosen.

Sondag 12 Mei 2024 :

Lees meer “Afkondigings 5 – 12 Mei 2024”

Afkondigings 28 April – 5 Mei 2024. NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 28 April 2024 :

 • Baie welkom by die erediens .
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit Joh 15:1-8.

Die tema van die prediking is: Reg of weg?

 • GEEN Kategese.
 • Spesiale Offer vir Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD) by die deure.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 1 Mei 2024 :

 • Werkersdag.
 • GEEN Kooroefening.
 • GEEN Wyksbyeenkoms.

Sondag 5 Mei 2024 :

 • Erediens om 09:00.
 • Arbeidsondag.
 • Sinodale Bid & Dankdag.
 • Kategese.
 • Prediker – Ds Charné Viljoen.
 • Sinodale Offer vir Gemeenteondersteuning by die deure.
 • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Gebedsgidse :

Gebedsgidse vir Mei 2024 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Ons benodig mense wat kan help met die opstel van maandelikse gebedsgidse. Elke persoon kry 3 beurte per jaar (elke 4de maand) om ’n gebedsgids op te stel, dit kan oor enige onderwerpe handel.

Indien u wil betrokke raak skakel Mona de Wet – 084 628 2866.

Nuwe lidmate en lidmaatbesoeke :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Ds Danie Goosen besoek nuwe intrekkers. Indien u nog nie ’n besoek ontvang het nie kontak of kom loer gerus in by die kerkkantoor om ’n afspraak te maak.

Bestaande lidmate wat ’n besoek verlang kan ook gerus die kerkkantoor kontak of kom inloer om ’n afspraak te maak

– Maandae, Woensdae en Vrydae tussen 08:00 en 13:00.

Ondersteuningsgroep :

Ons groep wil graag mense ondersteun met:

 • Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
 • Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.

Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.

Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Getuienisbediening :

 • Wolwedans boodskap, sop en brood:

Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week.

Die datums vir die tweede kwartaal is 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

 • Behoeftes vir Getuienisprojekte:
 • Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.
 • Daar is tans ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie en vir ’n tweedehandse stoof (in werkende toestand). Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal.

Vir navrae skakel asb vir

Aletia – 084 783 1308.

Jeugbediening:

 • Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky

Barnard – 083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Omgeebediening :

 • Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
 • Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
 • Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Malawi

Die suide van Malawi beleef tans droogte en staar moontlik verminderde oeste in die gesig. Tog bly FEBA Malawi se oes oorvloedig: Litala FM kry elke maand talle nuwe luisteraars by, terwyl ’n menigte luisteraarklubs gevestig word in Yao Moslem-dorpe in Mosambiek, Malawi en Tanzanië.

Ons gebed vir die week:Prys God vir Sy seën op FEBA Malawi. Bid dat Hy verligting van die droogte sal gee en kos sal voorsien, en dat meer mense sal inskakel op Litala FM, om meer oor die God van liefde en wonderwerke te leer.

Die webwerf(nggrootbrak.co.za)

28 April 2024

 1. Erediensbediening:

Skakel na die YouTube Erediens van 28 April 2024.

2. Getuienisbediening:

 1. Weeklikse nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.
 2. FEBA Konferensie in Korea, 2024.

3. Bybelstudiereeks:

Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wonders en Tekens?”

4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624

Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za

Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings: 21- 28 April 2024 – NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 21 April 2024 :
• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan die familie en vriende van die doop ouers:
Wikus & Jeandré de Swardt (seuntjie – Joubert de Swardt).
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Gal 3:26-29.
Die tema van die prediking is: Die verbond.
• Kategese.
• Spesiale Offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Jeugbediening:
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky Barnard –
083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Woensdag 24 April 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 9B (Vogelsang tot Duinelaagte) by James & Hannelie Erasmus, Fynboslaan 12. Ann Pretorius – 082 565 1868.

Saterdag 27 April 2024 :
• Vryheidsdag.
• Gemeentefees.

Sondag 28 April 2024 :

• Erediens om 09:00. 
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• GEEN Kategese.
• Spesiale Offer vir Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD) by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sterftes 2024:

15 April – Spikkels Botha: Wyk 09A
Ons innige meegevoel aan sy familie & vriende.

Nuwe lidmate :

Ons nooi nuwe lidmate om asb na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi en by die kerkkantoor inhandig of u kan dit in die posbus by die kerkkantoor ingooi.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood
:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week.
Die datums vir die tweede kwartaal is 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:
• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.
◦ Daar is tans ’n spesifieke behoefte vir ’n baba stootwaentjie en vir ’n tweedehandse stoof (in werkende toestand). Indien u een kan skenk kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word/gereël word vir afhaal. Vir navrae skakel asb vir Aletia – 084 783 1308.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Japan

Het jy geweet? Japan word soms ‘n “sendeling begraafplaas” genoem omdat dit so moeilik is om die evangelie daar te versprei. Boeddhisme en Shintoïsme is so verweef in die samelewing dat dit deel van die kultuur geword het. Maar God is ’n God van hoop, so FEBA Japan het dié maand drie nuwe programme begin uitsaai en ondersoek maniere om die internet meer optimaal te benut.

Ons gebed vir die week: Bid dat God die FEBA Japan-span met kreatiwiteit sal seën en baie luisteraars op hul programme sal laat inskakel.

Dankies
Hartlik dankie vir die skenking van die drukker ontvang vir Die Skarrelhuis.
Ons waardeer u goedhartigheid opreg!

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
21 April 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 21 April 2024.

 1. Getuienisbediening:
  a) Weeklikse nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.
  b) FEBA Kazakstan skep ‘n digitale golf wat mense transformeer.
 2. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Waarop steun ons?”
 3. Gemeentenuus:
  a) April se doopgeleentheid.
  b) Langasem van ons nuwe predikant.
  c) Die jong Goosentjie: 8 weke later.
  d) Die Bybelblokkiesraaisels is beskikbaar onder Speletjies op die Webtuiste.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk. Ann Pretorius – 082 565 1868.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

LAASTE DAG VIR BESTELLINGS = Maandag 22 April 2024

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 14 – 21 April 2024

Afkondigings

Sondag 14 April 2024 :
• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit 1 Joh 2:28-3:10.
Die tema van die prediking is: Geanker?
• Kategese.
• Spesiale Offer vir Radio FEBA by die deure.
• Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 17 April 2024 :
• Kooroefening by die orrel om 17:00. Marida – 082 471 0751.
Alle belangstellendes is welkom.
• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 9A (Reebokhoogte) by Johan en Philene Smit, Cowriesingel 15, Tergniet – 084 500 4296 .

Sondag 21 April 2024 :

• Erediens om 09:00. • Prediker – Ds Charné Viljoen. • Kategese. • Spesiale Offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure. • Tee word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sterftes 2024:

5 April – Chris Bouwer: Wyk 13C
Ons innige meegevoel aan sy familie & vriende.

Getuienisbediening :
Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan ons projek – om 2 liter sop, ‘n brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke 2de week.
Die datums vir die tweede kwartaal is 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Jeugbediening:
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. Skakel asb vir Vicky Barnard – 083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Omgeebediening :
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Dankies
Gholfdag 6 April 2024
Die NG Kerk Groot-Brakrivier het op 6 April 2024 hul jaarlikse gholfdag ter stuiwing van hul fondse gehou.
Wat ‘n voorreg om deel te wees van ‘n oophand en -hart gemeenskap! Baie dankie aan al die borge, mense wat pryse geskenk het, deelnemers, werkers, ondersteuners en belangstellendes wat betrokke was by die gholfdag.
Die Gholfdagkomitee is oorlaai met bereidwilligheid van instansies en indiwidue om die fondsinsamelingspoging van die kerk te ondersteun. Baie geluk aan die wenners van die dag en weereens dankie aan die borge wat deur donasies en pryse dit moontlik gemaak het dat elke speler ‘n prys huistoe kon neem. ‘n Spesiale woord van geluk aan André Olivier wat die kruiwa en alles binne-in, gewen het.
Ons bid dat die fondse verkry, as saad in ‘n behoeftige wêreld gesaai sal word en kragtig sal groei om êrens tot eer van Sy Naam,‘n verskil te maak.
Soli Deo gloria.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
14 April 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 14 April 2024.

 1. Getuienisbediening:
  BeriBrokkies se nuusbrief vir April 2024 (Fred en Paula). 
 2. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wat is ware geluk?”
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA se Leierskap

FEBA se Internasionale Raadskonferensie begin Maandag, 15 April. Leiers van elke FEBA-veld vergader in Seoel, Suid-Korea, om stories te deel, opleiding te ontvang en strategiese beplanning te doen.

Ons gebed vir die week: Bid dat FEBA se leiers God se teenwoordigheid by die konferensie sal ervaar en Sy leiding sal volg in hul besluitneming. Bid dat God hulle sal seën met kreatiwiteit in hul probleemoplossing en dat hulle veilig sal terugkeer om Sy wysheid met hul spanne te deel.

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webwerf adres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 7 -14 April 2024 : NG Kerk Groot-Brakrivier

Afkondigings

Sondag 7 April 2024 :

• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Joh 20:19-31.

Die tema van die prediking is: Wag vir my?
• Dag van Danksegging & Verootmoediging.
• Kategese.
• Sinodale Offer vir Teologiese Kweekskool by die deure.
• Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 10 April 2024 :
• Kooroefening by die orrel. Marida – 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Neem asb kennis dat kooroefening om 17:00 begin.

Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 8A (Bergsig-Wes) & 8B (Wolvedans) by Jacques & Carmi Kriel, Bosrugweg 5. Kontak Elrina van Zyl - 072 363 9793.

Sondag 14 April 2024 :

• Erediens om 09:00. 
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• Kategese.
• Spesiale Offer vir Radio FEBA by die deure.
• Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Sterftes 2024:

30 Maart – Erika Theron: Wyk 11A
Ons innige meegevoel aan haar familie & vriende.

Gebedsgids :
Gebedsgidse vir April 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

JEUG :
• Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.
Skakel asb vir Vicky Barnard – 083 500 5687 – indien u enige verdere inligting verlang.

Getuienisbediening :
Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan een van ons groot projekte – om 2 liter gevriesde sop / droë sop, ‘n vars brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke tweede week.
Die datums vir die tweede kwartaal is 10 & 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig. Ons het elke maand ’n groot tekort.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

VAKATURE │ Digitale Argiefbeampte (Stellenbosch) –
Halfdag vaste-termyn

Vir meer inligting besoek gerus die Kaapkerk webblad: 
www.kaapkerkadmin.co.za/poste

Sluitingsdatum:  10 April 2024 om 12:00

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
7 April 2024

1. Erediensbediening:
Skakel na die YouTube Erediens van 7 April 2024.

 1. Bybelstudiereeks:
  Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Hoe glo ons?”
 2. Gemeente nuus:
  a) Bybelraai 1 & 2 is beskikbaar op die webtuiste en is ‘n prettige manier om die Bybel te
  leer ken.
  b) Klub50 se skoenlapper plesier.
 3. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

Kontak ons asseblief ook indien u kan help met skenkings vir fyn maalvleis.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Korea

In Noord-Korea leef die meeste mense in vrees en armoede. Om oor te loop na die suide is gevaarlik as gevolg van die owerheid, mensehandelaars en bedrog. As hulle wel Suid-Korea haal, word hulle gereeld verstoot. FEBA Korea saai programme uit wat deur Noord-Koreaanse oorlopers geskep en aangebied word om Noord-Koreaanse luisteraars te vertel van die God wat vir hulle omgee. Briewe van luisteraars getuig van die hoop wat hulle in Christus vind deur FEBA Korea se uitsendings.

Ons gebed vir die week: Bid dat God FEBA se luisteraars in Noord-Korea sal bewaar en baie ander Noord-Koreane in staat sal stel om Hom deur die radio te ontmoet.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 31 Maart – 7 April 2024

Afkondigings - NGK Groot-Brakrivier

Sondag 31 Maart 2024 :

• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit verskeie tekste.

Die tema van die prediking is: Lig
• Paasfees.
• GEEN Kategese.
• Spesiale Offer vir Magdalenahuis by die deure.
• Daar sal GEEN tee bedien word na afloop van die erediens nie.

Maandag 1 April 2024 : • Gesinsdag.

Woensdag 3 April 2024 :
• Kooroefening by die orrel. Marida – 082 471 0751. Alle belangstellendes is welkom. Neem asb kennis dat kooroefening om 17:00 begin.

• Blokbyeenkoms om 18:00 in Blok: 7 (Bergsig-Oos) by Koos en Corrie Reinecke, Fouriestraat 4 - 083 459 0095.

Saterdag 6 April 2024 : • Gholfdag.

Sondag 7 April 2024 :

• Erediens om 09:00. 
• Prediker – Ds Danie Goosen.
• Dag van Danksegging & Verootmoediging.
• Kategese.
• Sinodale Offer vir Teologiese Kweekskool by die deure.
• Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Verjaarsdae 2024

31 Maart – Anne-Marie Nel.
1 April – Coreen Botes, Corrie Streicher, Makkie Terblanche.
2 April – Dylan Bothma, Danie du Toit, Werner Fleidl.
3 April – Ilse Broberg, Phillip Cilliers, Robert Crause, Petri Meyer,
Melanie Pienaar, Robert Rudman, Hannetjie Simmelink.
4 April – Nadine Botha, Tinnie Dirks, Brendon Lötter,
Madeleine Vermeulen.
5 April – Riaan van Wyk.
6 April – Stienie Grobler, Lloyd Landsberg, Grete Pretorius,
Elenor Swanepoel, Dawie Uys, Engelize van der Mescht.

Gebedsgids :
Gebedsgidse vir April 2024 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Getuienisbediening :
Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan een van ons groot projekte – om 2 liter gevriesde sop / droë sop, ‘n vars brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke tweede week.
Die datums vir die tweede kwartaal is 10 & 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte:

Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte keramiek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig. Ons het elke maand ’n groot tekort.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za) 31 Maart 2024
1. Erediensbediening:
a) Skakel na die YouTube Erediens van 31 Maart 2024.

 1. Getuienisbediening:
  a) Nuusbrief van Lynette uit Madagaskar.
 2. Bybelstudiereeks:
  a) Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Dit is volbring!”.
 3. Gemeente nuus:
  a) Gebedsgids vir April 2024.
  b) Truitjies vir die kindertjies.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

VAKATURE │ Digitale Argiefbeampte (Stellenbosch) –
Halfdag vaste-termyn

Vir meer inligting besoek gerus die Kaapkerk webblad: 
www.kaapkerkadmin.co.za/poste

Sluitingsdatum:  10 April 2024 om 12:00

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of

iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

Kontak ons ook indien u kan help met skenkings vir margerine en “Cook ’n Spray”.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Mosambiek
FEBA Mosambiek en hul direkteur, Bright Sonjera, werk onvermoeid om hul luisteraars hoop en bemoediging te gee. Van luisteraarklubs vestig en besoek, tot ’n landbouprojek bestuur wat weduwees bemagtig en honger mense voed, is die span gedurig aan die beweeg. Hul werk neem hulle in jihadis-gebiede in, waar daar soms op hulle geskiet word. Die span by Radio Nuru, in die noorde, is reg in die middel van die konflik.

Ons gebed vir die week: Bid dat FEBA Mosambiek hul oë op God sal hou, dat Hy hulle veilig sal hou en hul werk sal seën.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars: Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Afkondigings 24 – 31 Maart 2024

Afkondigings

Sondag 24 Maart 2024 :

• Baie welkom by die erediens.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Fil 2:5-11.

Die tema van die prediking is: ‘n Geloofsontdekking?
• Sewende (Groot) Lydensweek.
• GEEN Kategese.
• Spesiale Offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds by die deure.
• Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag 27 Maart 2024 :
• Daar sal GEEN Kooroefening wees gedurende die skoolvakansie nie. Oefening hervat weer op 3 April 2024 om 17:00. Marida – 082 471 0751.
• Daar is GEEN blokbyeenkoms die week nie.

Donderdag 28 Maart 2024 :
Bloedskenk-geleentheid :
DRINGENDE VERSOEK – voorrade BAIE laag!
Bloedskenk-geleentheid op Donderdag 28 Maart vanaf 15:00 tot 19:00
in die kerksaal. Christo Smith – 083 447 9891.

GOEIE VRYDAG 29 Maart 2024 :
Nagmaal om 09:00. Prediker – Ds Charné Viljoen.

Sondag 31 Maart 2024 :

Paasfees.
Sonsopkomsbyeenkoms by Suiderkruis strand om 06:30. Prediker – Ds Danie Goosen.
Erediens om 09:00. Prediker – Ds Charné Viljoen.
• GEEN Kategese.
• Spesiale Offer vir Magdalenahuis by die deure.
• Daar sal GEEN tee bedien word na afloop van die
erediens nie.

Verjaarsdae 2024

24 Maart – Marietjie Lombard, Hilda Steyn, Adri van Staden.
25 Maart – Pierre de Jager, Trysie Hoffman, Mymie Janse van Rensburg,
Louise Potgieter, Bianca Sassenberg, Aniska Zeelie.
26 Maart – Carla du Toit, Annatjie Fourie, Ali Kotze, Bobby Rudman.
27 Maart – Het Bouwer, Lian Roetz.
28 Maart – Debbie Janse van Rensburg, Keith Jones, Logan Jones, Dawie Jordaan,
Gonnie Nieuwoudt, Rita Pienaar, Evert Venter,Janetta Visser, Morkel Voigt.
29 Maart – Angela Barnard, Melanie Cronje, Louis de Wet, Shaunie Hancke Barnard,
Emile Hurter, Tom Kruger, Dawid Terblanche, Fanie Terblanche, Hettie Visser.
30 Maart – Ems Redelinghuys, Alida Terblanche.

Getuienisbediening :
• Wolwedans boodskap, sop en brood:
Ons nooi die gemeente om deel te neem aan een van ons groot projekte – om 2 liter gevriesde sop / droë sop, ‘n vars brood en ‘n bemoedigende boodskap te voorsien aan 100 gesinne elke tweede week. Die oorblywende datum vir die eerste kwartaal is 27 Maart. Die datums vir die tweede kwartaal is 10 & 24 April, 8 & 22 Mei en 5 & 19 Junie. By voorbaat baie dankie vir julle getroue ondersteuning.
• Behoeftes vir Getuienisprojekte:
• Daar is ‘n deurlopende behoefte aan wol, materiaal, gare, borduurgare, linne, eetgerei en gebreekte kera-miek/porselein (vir mosaïk projekte). Baie dankie vir alles wat deurlopend voorsien word – daar is groot waardering vir elke skenking vanaf die ontvangers daarvan.

Ondersteuningsgroep :
Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons gerus: Riana Briers – 081 039 8853 / Riëtte Jansen van Rensburg – 082 928 9625.

Omgeebediening
• Indien u bewus is van iemand met nood, siekte of wat eensaam is en hulp benodig kontak u kerkraadslid of die kerkkantoor.
• Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepasta, koffie, tee, ens. Enige bydraes help om nood te verlig. Ons het elke maand ’n groot tekort.
• Enige persoon wat graag by die Omgeebediening betrokke wil raak skakel asseblief vir Corrie Pieters – 082 327 9527.

Die webwerf (nggrootbrak.co.za)
24 Maart 2024
1. Erediensbediening:
a) Skakel na die YouTube Preek van 24 Maart 2024.

 1. Bybelstudiereeks:
  a) Die Weeklikse: “Stof tot nadenke: Wie is in beheer?”
 2. Getuienisbediening:
  a) Nuusbrief vanaf Madagaskar.
 3. Gemeente nuus:
  a) Gesinskamp by Harkerville.
  b) Gemeentebrief Maart 2024.
 4. Die Afkondigings word weekliks op die webwerf geplaas.

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of

iets lekkers en kuier saam!

Gemeentefeeslyste sirkuleer tans in die gemeente. Geldelike bydraes is altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. (Indien ‘n EFT gedoen word, moet u dit asb as “GFees” & Bloknr & Van, merk).

Enige bestanddele is baie welkom. Dui dit asb op u lys aan of kontak die betrokke persone.

Die bestanddele moet asb ‘n week voor die gemeentefees by die betrokke sameroeper of by die kerkkantoor ingehandig word.

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R20 & 500 ml @ R30. Corita du Preez – 084 265 9487 / Barbara Gericke

– 082 411 1222. Kontak ons indien u wil help deur maalvleis te skenk.

2. JAFELS: @ R20 elk: Daar sal jafels op die dag beskikbaar wees, maar om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie Janse van Rensburg – 082 871 0927 of

Corrie Pieters – 082 327 9527 plaas.

Kontak ons asseblief ook indien u kan help met skenkings vir fyn maalvleis.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk.

4. PANNEKOEK: @ R6 elk. Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoek, asook donasies (suiker, meel, olie, eiers en kaneel), wat by die kerkkantoor afgegee kan word. Indien u kan help skakel asseblief vir Piet Snyman – 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R17 elk. Asseblief geen bestellings! Eddie Drost – 082 920 1829.

6. GEBAK EN TEETUIN:

Ons benodig produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Ons vra dat elke wyk iets gebak sal bydra vir die koektafel. Michelle Roon – 064 674 9756 /

Marie Snyman – 082 229 8316 / Rita Pienaar – 076 401 5858.

7. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

8. WIT OLIFANT: Bring asseblief enige goedere na lokaal 6 by die kerk gedurende kantoorure en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by u huis gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

9. KINDERTAFEL: Ons benodig asb geldelike bydraes vir die kindertafel. Ons sal ook vrywilligers waardeer wat kan help met insamelings asook hulp kan verleen by die tafel. Alle skenkings kan asseblief by die kerkkantoor afgegee word gedurende kantoor ure.

Vicky Barnard – 083 500 5687.

10. POEDING: 350ml@ R15 elk: Kontak Dirk Visser – 082 416 3281 / Dorette Visser

– 072 400 1991 indien u ‘n poeding wil skenk of graag wil help.

Dui asseblief net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

11. BOEKE: Enige ou boeke sal waardeer word. Bring dit asseblief solank na die kerkkantoor of kontak Ina Blom – 083 651 4517.

12. LEWERKOEKIES: Slegs vir vooraf bestelling en om Saterdag af te haal.

Groot (9cm deursnit) @ R10 elk of R50 vir 6. Vries goed. Corrie Pieters – 082 327 9527.

FEBA RADIO SA: Ons bid vir FEBA Internasionaal

FEBA neem Christus na die wêreld deur media. Tot dusver handhaaf FEBA ‘n teenwoordigheid in 50 lande en die aantal hou aan groei. FEBA-spanne vervaardig en saai radioprogramme en aanlyn-inhoud uit, skakel met luisteraars op verskeie platforms, en versprei die Goeie Nuus van Christus in donker plekke. Tegniese spanne werk hard om radiostasies aan die gang te hou en leiers lei hul spanne deur baie uitdagings.

Ons gebed vir die week: Bid dat God FEBA-spanne en luisteraars sal seën en energie sal gee, sodat die Goeie Nuus kan aanhou versprei totdat almal gehoor het.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraars:
Danie Goosen – 079 525 3624
Charné Viljoen – 083 294 6640

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: kerkkantoor@nggrootbrak.co.za / kassiere@nggrootbrak.co.za
Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314

Carpe Musicam! Orkes & Koor AMAZING GRACE: 5, 7 & 12 Apr 2024

Liewe Musiekliefhebber 

Kom geniet ‘n unieke musikale ervaring saam met die Carpe Musicam! Orkes & Koor.

Die April-konserte het weer ‘n groot verskeidenheid interessante verwerkings van bekende en ook minder bekende melodieë  – ons poog altyd om iets vir elke smaak op te tower!

Kaartjies en meer inligting by www.carpemusicam.co.za  

Jy is welkom om dié inligting vir jou  bure, vriende, familie, kollegas, kliënte, ens aan te stuur!

Kom geniet die musiek saam met ons!

CM! groete