Afkondigings 12 Junie – 19 Junie 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 12 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens. 
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 18 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Ongenooide gaste?
 • Bevestiging van kerkraadslede:
  – Bles de Wet (Voorsitter Erediensbediening)
  – Annatjie Janse van Rensburg (Blok 6A)
 • Kategese om 09h00.
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.
Lees meer “Afkondigings 12 Junie – 19 Junie 2022”

Afkondigings 5-12 Junie 2022

afkondigings

Ned. Geref. Kerk  Groot-Brakrivier

5 Junie – 12 Junie 2022                                                             

Vandag – Sondag 5 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Nagmaal.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Prediker 3 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Aanvaarding en berusting?
 • Geen kategese.
 • Sinodale deuroffer vir Jeugwerk.

Nuwe lidmate in ons gemeente: 

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022 

Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) se gesamentlike blokbyeen-koms vind Woensdagaand, 8 Junie 2022, om 18:00 plaas by Helgaard en Cecile Müller, Gleniquarylaan 243, Outeniquastrand).  

Kontak: Kobus Huysamen (044 879 0084).

Sondag – 12 Junie 2022

 • Biddag vir Jeug en Kategese.
 • Kategese om 09h00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) en Ds. Basie Fourie (Groenkloof)
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Ons wil net baie dankie sê vir die positiewe reaksie op ons versoek – ons het nie net ‘n sitstootwaenjie ontvang nie maar sommer ‘n rolstoel ook.  Die rolstoel gaan gebruik word vir ‘n behoefte in Wolwedans wat nog nie sigbaar gemaak is nie. Ons kan maar net op ons knieë gaan en die Here loof en prys vir Sy voorsiening.

Selfone

Met Woensdag se uitreik na Wolwedans is aan ons bekendgemaak van twee van ons leiers wie se selfone gesteel is.  Ons wil hoor of daar dalk iemand is wat kan help met twee ou selfone.  Kontak asseblief vir Emile Hurter (082 554 1979) indien u kan help.

Naam vir Nie-winsgewende maatskappy

Die kerkraad het die registrasie van ‘n nie-winsgewende maatskappy in beginsel goedgekeur.  Dit gaan gebruik word om buite befondsing te bekom vir projekte wat ons in deernis wil bedryf in Groot-Brakrivier.  

Ons wil julle uitnooi om te help met ‘n naam vir die maatskappy.  Die naam moet aanduidend wees van wat ons doen.  

Vir die person wie se naam gebruik gaan word is daar koffie en koek by die Ou Pastorie Teetuin vir 2 persone.  

Stuur voorgestelde naam na emile.hurter@gmail.com of per WhatsApp of SMS na 082 554 1979.

Bloedskenking – 9 Junie 2022

Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag 

9 Junie 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

(Navrae:  Christo Smit 083 447 9891)

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

KLUB-50+

Klub-50+ se volgende uitstappie is na Die Shweshwe Stop in Friemersheim, waar hulle ons vertel van die geskiedenis van Friemersheim.

Daar sal items beskikbaar wees om te koop wat deur die plaaslike vroue gemaak word van shweshwe materiaal.  Ons gaan ‘n koppie tee geniet, saam met ‘n eetdingetjie @ R40 per kop.  

Datum:  Woensdag, 8 Junie 2022

Koste:  R40 per person (bring asseblief saam die oggend van die uitstappie)

Vertrekpunt:  NG Kerk Groot-brakrivier 

(Ons kan sommer saam met mekaar ry om brandstof te spaar.)

Tyd: 9h30 vm.

RSVP:  Maandag, 6 Junie 2022 met Mariana 082 922 9291

Dankies

Ds. Paul & Hettie Roodt wil hiermee hul opregte dank betuig aan die kerkraad en die hele gemeente vir die afskeidstee op 8 Mei.  Ons het die geleentheid geniet, en waardeer al die moeite wat gedoen is.

Lynette de Jager – Eilande Sending (R4 450 kwartaallikse bydrae)

“Baie dankie vir die bydrae. Dit kom altyd op die regte tyd.“

Amos (R3 150), Nadine Durand (R3 150), VGK Groot-Brakrivier en Paula Berrington (R4 200) – Sê ook dankie vir hulle kwartaallikse bydrae.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.  Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is steeds beskikbaar op YouTube.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  Die skakel na die YouTube dienste is ook op ons gemeente se webwerf beskikbaar.  https://www.nggrootbrak.co.za

Alfreda Stander (Skiba-kassier) is met verlof vanaf 7 tot 21 Junie 2022.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 29 Mei – 5 Junie2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 29 Mei 2022 (Pinkster 2022):

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Prof. Ian Nell van Stellenbosch wat ons Pinkster byeenkomste lei.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Kor 3: 12-18.  Die tema van die prediking is: Gesigte en stemme.
 • Kategese om 09:00.
 • Pinksterdiens in kerkgebou om 18:00.
 • Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Dankfees

 • Ons is die Here opreg dankbaar vir ’n suksesvolle dankfees. ‘n Bedrag van  R261 517 is ingesamel wat ’n styging van R23 039 teenoor verlede jaar se bedrag van R238 478 reflekteer.      
 • Ons dank aan elkeen wat betrokke was by die dankfees. Opregte dank vir elkeen se bydrae, samewerking en harde werk.        

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022

Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) se gesamentlike blokbyeen-koms vind Woensdagaand, 8 Junie 2022, om 18:00 plaas by Helgaard en Cecile Müller, Gleniquarylaan 243, Outeniquastrand).  Kontak: Kobus Huysamen (044 879 0084).

Sondag – 5 Junie 2022 (Pinksterfees)

 • Biddag vir die Ekologie.
 • Geen Kategese. 
 • NAGMAAL
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) & Ds. Kobus Smit (Groenkloof)
 • Sinodale deuroffer vir Jeugwerk

Kerkraadsvergadering – 17 Mei 2022:

 • Tydens die kerkraadsvergadering gehou 17 Mei is die volgende persone tot die          kerkraad verkies:

       Bles de Wet – Voorsitter Erediensbediening.

     Annatjie Janse van Rensburg – Ouderling Blok 6A

    Willem du Preez is verkies as voorsitter van die kerkraad.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Tydens ‘n uitreiksessie Woensdag by Wolwedans is ‘n dringende behoefte vir ‘n sit-stootwaentjie (nie ‘n lê een nie) vir ‘n sewejarige gestremde dogtertjie sigbaar gemaak.  Dit is moeilik om haar die heeldag oral te dra waar sy wil gaan en dan sleep sy haar maar oor die grond na waar sy wil wees. ‘n Rolstoel is te groot. Graag word verneem of daar dalk iemand is wat kan help met so ‘n sit-stootwaentjie.

Kontak gerus vir Aletia Nortjé by 084 783 1308.

Dankie

Ds. Paul & Hettie Roodt wil hiermee hul opregte dank betuig aan die kerkraad en die hele gemeente vir die afskeidstee op 8 Mei.  Ons het die geleentheid geniet, en waardeer al die moeite wat gedoen is.

Makhatini

Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022 en gaan die Pinsterdiens bywoon en saam sop en broodjies geniet daarna. Mag hulle ons gasvryheid geniet met hulle besoek.

Pinkster 2022

Die vorming vir die lewe:

Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag

In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig. Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stilgestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.

Onderwerp                        Vorming                                       Teks           

 1. Gesigte en stemme         die vorming van ons harte              2 Kor 3:12-18     
 2. Roeping en drange         die vorming van ons begeertes       Luk 3:21-22; 4:1-13
 3. Deugde en wysheid        die vorming van ons karakters        Ef 3:14-21         
 4. Geheime en dissiplines   die vorming van ons siele               Matt 6:1-15        
 5. Om vorm te verloor         misvorming deur lyding en dood    Ps 22:1-12         

Pinksterprogram: Sondag (29 Mei 2022) tot Donderdag (2 Junie 2022)

So. 29 Mei10h00KerkgebouProf. Ian Nell
 10h00GroenkloofYouTube uitsending
Ma. 30 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Di. 31 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Wo. 1 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Do. 2 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
  Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap. Na die aanddienste sal ons ‘n koppie sop geniet in die saal.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

https://www.nggrootbrak.co.za

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 22 – 29 Mei 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 22 Mei 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.

 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Markus 5.  Die tema van die prediking is:
  Is God werklik in beheer?


 • Kategese om 09:00.

 • Spesiale offer vir Ramot by die deure.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Dankfees

 • Ons is die Here opreg dankbaar vir ’n suksesvolle dankfees. Die bedrag van
  R260 717 is ingesamel wat ’n styging van R22 239 teenoor verlede jaar se bedrag van R238 478  reflekteer.   

 • Ons dank aan elkeen wat betrokke was by die dankfees. Opregte dank vir elkeen se samewerking en harde werk.       

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Mei 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 25 Mei 2022

Blokke 10B (Tergniet-Sentraal) en 10C (Tergniet-Wes) se gesamentlike blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Maja Wagener, Steenbrastraat 18,Tergniet).  Kontak: Johan (081 378 3574) en Maja (083 476 6147).

Hemelvaartdiens – 26 Mei 2022  

Hemelvaart : Aanddiens om 18:00.                                                              

Sondag – 29 Mei 2022  

 • Kategese om 09:00. 
 • Prediker:  Prof. Ian Nell.
 • Deuroffers tydens Pinkster vir Bybelgenootskap.
 • Pinksterdiens om 18:00

Pinkster 2022

Die vorming vir die lewe:

Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag

In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig. Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stil gestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.

Onderwerp                             Vorming                                                  Teks             

 1. Gesigte en stemme            die vorming van ons harte                  2 Kor 3:12-18       
 2. Roeping en drange            die vorming van ons begeertes         Luk 3:21-22; 4:1-13
 3. Deugde en wysheid           die vorming van ons karakters          Ef 3:14-21              
 4. Geheime en dissiplines   die vorming van ons siele                   Matt 6:1-15        
 5. Om vorm te verloor    misvorming deur lyding en dood               Ps 22:1-12

Pinksterprogram Sondag – 29 Mei 2022 tot 2 Junie 2022

So. 29 Mei10h00KerkgebouProf. Ian Nell
 10h00GroenkloofYouTube uitsending
Ma. 30 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Di. 31 Mei10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Wo. 1 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
 18h00KerkgebouProf. Ian Nell
Do. 2 Junie10h00GroenkloofProf. Ian Nell
  Deuroffers tydens Pinkster gaan vir die Bybelgenootskap. Na die aanddienste sal ons ‘n koppie sop geniet in die saal.

Kerkraadsvergadering – 17 Mei 2022:

 • Tydens die kerkraadsvergadering gehou 17 Mei is die volgende persone tot die          kerkraad verkies:

       Bles de Wet – Voorsitter Erediensbediening.

     Annatjie Janse van Rensburg – Ouderling Blok 6A

     Willem du Preez is verkies as voorsitter van die kerkraad.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Makhatini Ds. Louwrens van der Westhuizen en drie van sy medewerkers besoek ons op Maandag 30 Mei 2022 en gaan die Pinsterdiens bywoon  en saam sop en broodjies geniet daarna. Mag hulle ons gasvryheid geniet met hulle besoek.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 8 – 15 Mei 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 8 Mei 2022 (Moedersdag):

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan familie en vriende van Chrissie en Yolanda Schlechter en hulle dogtertjie Adelaide Kelly Schlechter wat vanoggend gedoop word.
 • Afskeidsgroet ds. Paul & Hettie Roodt.
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Gemeente-Hulpfonds.
 • Kategese om 09h00.
 • Tee MET koekies in die saal / tent.  Almal is welkom.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Mei 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Basaarsameroepers – 9 Mei 2022

Die basaarsameroepers vergader Maandagaand om 18h00 by die kerk.

Bestuurspanvergadering – 10 Mei 2022

Die bestuurspan vergader eerskomende Dinsdagmiddag om 17h30 in die kerk onder die voorsitterskap van Willem du Preez.  Ons vra u voorbidding vir die vergadering.

Blokbyeenkoms – 11 Mei 2022

Blok 9C (Tergniethoogte) en Blok 14 (Groenkloof-Reebok) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas in Groenkloof-Reebok se eetsaal.  Christo Kitching 082 823 2888 (Blok 9 C) en Heloïse van der Merwe 082 924 9883 (Blok 14). 

Sondag – 15 Mei 2022

 • Sinodale bid- en dankdag
 • Kategese om 09:00.
 • Ds. Danie Goosen
 • Sinodale Offer vir die Buitelandse Sending.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datum vir die tweede kwartaal se uitreike is 18 Mei asook 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Amos, Lynda en kinders

Amos wil SA besoek om te rus na verskeie mediese terugslae wat hy beleef het die afgelope jaar.  Hulle het nie genoeg fondse vir die vliegtuigkaartjies nie en het gevra of hul ondersteuners dalk bydraes kan maak. Bersig-Suid sal na hul vervoer en verblyf omsien. 

Indien u deur die Gees gelei word kan u inbetalings in Bergsig-Suid se bankrekening (NGK George-Bergsig, ABSA Bank, Rekeningnommer 890 580 009, Tak 632005) maak.  Gebruik “Amos&Lynda” as verwysing met enige inbetaling.  Baie dankie vir u oorweging en voorbidding.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Dankfees – Kerrie en Rys

U kan nog tot Maandag, 9 Mei bestellings plaas vir kerrie en rys.

250ml   R15

500ml   R30

Whatsapp of skakel asseblief vir Barbara Gericke by 082 411 1222.

Dankfees – Kindertafel

Ons benodig dringend eet- en speelgoed vir die kindertafel.  Indien u ‘n bydrae kan maak, lewer asseblief af by De Kaap Eiendomme of die kerkkantoor tydens kantoorure.  (Pauline 079 557 8591).

Moedersdag

Ons wil graag van hierdie geleentheid gebruik maak om alle ma’s en diegene wat moederlike rolle vertolk ‘n geseënde Moedersdag toe te wens. Ons dra julle met liefde aan die Here op.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

 • Pannekoek tafel:
  Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

 • Gebak:
  Ons benodig nog baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Skakel asb. Liana Boshoff (084 764 6155).

Die volgende tafels se bestellings benodig ons asb. weer via WhatsApp nie later as Maandag 9 Mei 2022.  Kom koop op die dag maar bestel om teleurstelling te voorkom.

 1. KERRIE-EN-RYS:  250 ml @ R15 & 500 ml @ R30

            Barbara Gericke – 082 411 1222 (plaas bestellings hier) /

      Corita du Preez – 084 265 9487

 • JAFFELS @ R20 ELK:  Daar sal ‘n aantal jaffels beskikbaar wees op ‘n eerste kom basis.  Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Maryna du Preez – 083 654 4369 sal plaas.
 • BOEREWORSROLLE @ R20 ELK: Corrie Pieters – 082 327 9527
 • ROOSTERKOEKE:  Heel @ R10 elk / Konfyt @ R15 elk / Konfyt & Kaas @ R20 elk / Hoender Mayo @ R20 elk.  Daar sal ook slap chips te koop wees.  Amelia – 072 975 0917

Vir die volgende tafels is geen bestellings nodig nie. Julle kan elke tafel besoek en koop volgens jul behoefte.

 • PANNEKOEK @ R5 elk: Piet Snyman – 082 297 3476
 • SOSATIES @ R18 elk: Asb geen bestellings! Pieter Lourens – 073 138 7363
 • VLEIS:  Flaffie de Jager – 083 700 8919 / Henkie de Jager – 083 262 0233
 • GEBAK:  Liana Boshoff – 084 764 6155
 • GROENTE:  Robert Crause – 071 243 9181
 1. WIT OLIFANT:  Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorteer.  Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring.  Annalene de Swardt – 082 495 5011
 1. KINDERTAFEL:  Pauline Richards – 079 557 8591
 2. POEDING:  Elmari Olsen – 073 979 8868 (Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.)

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 24 April tot 1 Mei 2022

afkondigings

Ned. Geref. Kerk  Groot-Brakrivier

24 April – 1 Mei 2022                                                                             

Vandag – Sondag 24 April 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Johannes 21 vers 1 tot 19. Die tema van die prediking is: ‘n Herinnering wat jou stroop?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Christelike Afhanklikheidsdienste (CAD).
 • Kategese om 09h00.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Mei 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Tillie is met verlof en is eers weer Woensdag, 4 Mei 2022 terug op kantoor.

Sondag – 1 Mei 2022 (Sinodale bid en dankdag)

 • Geen Kategese.
 • Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.
 • Prediker:  Ds. Basie Fourie
 • Doop.
 • Spesiale Offer vir die Magdalenahuis.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datum vir die tweede kwartaal se uitreike is 4 & 18 Mei asook 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ds. Paul en Hettie – afskeid

Ds. Paul en Hettie se afskeid word Sondag 8 Mei 2022 gehou.

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

 • Pannekoek tafel:
  Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

 • Gebak:
  Ons benodig nog baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Skakel asb. Liana Boshoff (084 764 6155).

Die volgende tafels se bestellings benodig ons asb. weer via WhatsApp nie later as Maandag 9 Mei 2022.  Kom koop op die dag maar bestel om teleurstelling te voorkom.

 1. KERRIE-EN-RYS:  250 ml @ R15 & 500 ml @ R30

            Barbara Gericke – 082 411 1222 (plaas bestellings hier) /

      Corita du Preez – 084 265 9487

 • JAFFELS @ R20 ELK:  Daar sal ‘n aantal jaffels beskikbaar wees op ‘n eerste kom basis.  Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Maryna du Preez – 083 654 4369 sal plaas.
 • BOEREWORSROLLE @ R20 ELK: Corrie Pieters – 082 327 9527
 • ROOSTERKOEKE:  Heel @ R10 elk / Konfyt @ R15 elk / Konfyt & Kaas @ R20 elk / Hoender Mayo @ R20 elk.  Daar sal ook slap chips te koop wees.  Amelia – 072 975 0917

Vir die volgende tafels is geen bestellings nodig nie. Julle kan elke tafel besoek en koop volgens jul behoefte.

 • PANNEKOEK: Piet Snyman – 082 297 3476
 • SOSATIES @ R18 elk: Asb geen bestellings! Pieter Lourens – 073 138 7363
 • VLEIS:  Flaffie de Jager – 083 700 8919 / Henkie de Jager – 083 262 0233
 • GEBAK:  Liana Boshoff – 084 764 6155
 • GROENTE:  Robert Crause – 071 243 9181
 1. WIT OLIFANT:  Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorteer.  Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring.  Annalene de Swardt – 082 495 5011
 1. KINDERTAFEL:  Pauline Richards – 079 557 8591

POEDING:Elmari Olsen – 073 979 8868 (Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.)

SATERDAG, 7 MEI 2022, OM 19:00 IN DIE NG KERK REEBOK   KOSTE: R100
 
Moenie hierdie heerlike musiek-bederfaand (ten bate van die NG Gemeente Reebok se Ontwikkelingsfonds) saam met Helene Bester misloop nie.
 
Maak seker dat jy ‘n kaartjie kry by die kerkkantoor tydens kantoorure, of skakel 044 696 6685

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigins 17 – 24 April 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 17 April 2022 (Paasfees):

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan

Dr. Frans Hancke wat vanoggend se erediens lei.

 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Mark 16:1-8. Die tema van die prediking is: Julle soek verniet.
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Teologiese Kweekskool.
 • Geen kategese.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames. U is baie welkom om dit by te woon. Kontak vir Anton Gericke op
083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak. U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk. ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.
https://www.nggrootbrak.co.za

Gebedsgidse
Gebedsgidse vir April 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Tillie is met verlof en is eers weer Woensdag, 4 Mei 2022 terug op kantoor.

Blokbyeenkoms – 20 April 2022

Blok 9A (Reebokhoogte) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Johan & Philene Smit (Cowriesingel 15, Tergniethoogte)

084 500 4296.

Sondag – 24 April 2022

 • Kategese om 09:00.
 • Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Doop.
 • Spesiale Offer vir die Christelike Afhanklikheidsdienste.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datum vir die tweede kwartaal se uitreike is 20 April,

4 & 18 Mei asook 1,15 & 29 Junie 2022.

 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Woensdag, 6 April, se uitreik na Wolwedans was gesëend en kon ons weer vir 80 gesinne bedien met die Goeie Boodskap, sop en brood, danksy die goeie ondersteuning van ons gemeentelede met die deurlopende voorsiening van sop.

Foto’s van waarmee die dames van die naaldwerkprojek tans besig is, is in die voorportaal vir besigtiging.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ds. Paul en Hettie – afskeid

Ds. Paul en Hettie se afskeid word Sondag 8 Mei 2022 gehou.

Probleme met die kerkorrel:

Die kerkraad het kennis geneem van probleme met ons kerkorrel.  Kundiges het dit ondersoek en ’n kwotasie vir die herstel is aan ons voorgelê. Volgens beleid moet ’n tweede kwotasie verkry word. Hierdie kwotasie sal ons ongelukkig eers gedurende Mei-maand kan kry weens die skaarsheid van kundiges. Ons is derhalwe verplig om intussen van ons klavier gebruik te maak vir begeleiding.

KLUB 50+

Klub 50+ het baie lekker braai gehou Woendag, 6 April, (Van Riebeeck dag) tenspyte van die weer. Baie dankie vir almal se hulp, bydrae en teenwoordigheid.

Ons volgende uitstappie vind plaas in Mei maand na ‘n wildplaas.

Kontak vir Mariana van Huyssteen (082 922 9291).

Brandwacht Boerebasaar: Saterdag, 23 April 2022 

Almal is welkom om saam te kom kuier op Brandwag vir ‘n feestelike boerebasaar op die kerkgronde.

Vanaf 09:00 is alle buite stalletjies oop.

Om 10:00 open die gebak en om 11:00 die vleistafels in die kerksaal.

Bring u vriende saam en kom deel in ons dankbaarheid en kom geniet ‘n heerlike kuiertjie op Brandwag.  

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

 • Pannekoek tafel:
  Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

 • Gebak:
  Ons benodig nog baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Skakel asb. Liana Boshoff (084 764 6155).

Die volgende tafels se bestellings benodig ons asb. weer via WhatsApp nie later as Maandag 9 Mei 2022.  Kom koop op die dag maar bestel om teleurstelling te voorkom.

 1. KERRIE-EN-RYS:  250 ml @ R15 & 500 ml @ R30

            Barbara Gericke – 082 411 1222 (plaas bestellings hier) /

      Corita du Preez – 084 265 9487

 • JAFFELS @ R20 ELK:  Daar sal ‘n aantal jaffels beskikbaar wees op ‘n eerste kom basis.  Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Maryna du Preez – 083 654 4369 sal plaas.
 • BOEREWORSROLLE @ R20 ELK: Corrie Pieters – 082 327 9527
 • ROOSTERKOEKE:  Heel @ R10 elk / Konfyt @ R15 elk / Konfyt & Kaas @ R20 elk / Hoender Mayo @ R20 elk.  Daar sal ook slap chips te koop wees.  Amelia – 072 975 0917

Vir die volgende tafels is geen bestellings nodig nie. Julle kan elke tafel besoek en koop volgens jul behoefte.

 • PANNEKOEK: Piet Snyman – 082 297 3476
 • SOSATIES @ R18 elk: Asb geen bestellings! Pieter Lourens – 073 138 7363
 • VLEIS:  Flaffie de Jager – 083 700 8919 / Henkie de Jager – 083 262 0233
 • GEBAK:  Liana Boshoff – 084 764 6155
 • GROENTE:  Robert Crause – 071 243 9181
 1. WIT OLIFANT:  Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorteer.  Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring.  Annalene de Swardt – 082 495 5011
 1. KINDERTAFEL:  Pauline Richards – 079 557 8591
 1. POEDING:  Elmari Olsen – 073 979 8868 (Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.)

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Klub 50 se braai op 6 April

Afkondigings 3 tot 9 April 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 3 April 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan

ds. Nadia Marais (Goosen) wat vanoggend se erediens lei.

 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Jona 3 & 4. Die tema van die prediking is: Is dit reg dat jy so kwaad is?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Geen Kategese.
 • Sesde Lydensweek.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir April 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 10 April 2022

Kategese om 09:00 die oggend.

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds. Danie Goosen.

Doop.

Spesiale Offer vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.

Sewende (Groot) Lydensweek.

Klub-50+

Klub-50+ se jaarlikse braai vind plaas op 6 April by Hartenbosrivier-oord vanaf 10:30. Bring asseblief u eie vleis, drinkgoed en eetgerei. Slaaie, tafels en stoele word voorsien. Toegang is gratis. Indien u dit wil bywoon kontak asseblief vir Mariana van Huyssteen (082 922 9291).

Probleme met die kerkorrel:

Die kerkraad het kennis geneem van probleme met ons kerkorrel.  Kundiges het dit ondersoek en ’n kwotasie vir die herstel is aan ons voorgelê. Volgens beleid moet ’n tweede kwotasie verkry word. Hierdie kwotasie sal ons ongelukkig eers gedurende Mei-maand kan kry weens die skaarsheid van kundiges. Ons is derhalwe verplig om intussen van ons klavier gebruik te maak vir begeleiding.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datum vir die tweede kwartaal se uitreike is 6 & 20 April, 4 & 18 Mei asook 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die boks in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

 • Pannekoek tafel:
  Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

 • Gebak:
  Ons benodig nog baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Skakel asb. Liana Boshoff (084 764 6155).

Die volgende tafels se bestellings benodig ons asb. weer via WhatsApp nie later as Maandag 9 Mei 2022.  Kom koop op die dag maar bestel om teleurstelling te voorkom.

 1. KERRIE-EN-RYS:  250 ml @ R15 & 500 ml @ R30

            Barbara Gericke – 082 411 1222 (plaas bestellings hier) /

      Corita du Preez – 084 265 9487

 • JAFFELS @ R20 ELK:  Daar sal ‘n aantal jaffels beskikbaar wees op ‘n eerste kom basis.  Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Maryna du Preez – 083 654 4369 sal plaas.
 • BOEREWORSROLLE @ R20 ELK: Corrie Pieters – 082 327 9527
 • ROOSTERKOEKE:  Heel @ R10 elk / Konfyt @ R15 elk / Konfyt & Kaas @ R20 elk / Hoender Mayo @ R20 elk.  Daar sal ook slap chips te koop wees.  Amelia – 072 975 0917

Vir die volgende tafels is geen bestellings nodig nie. Julle kan elke tafel besoek en koop volgens jul behoefte.

 • PANNEKOEK: Piet Snyman – 082 297 3476
 • SOSATIES @ R18 elk: Asb geen bestellings! Pieter Lourens – 073 138 7363
 • VLEIS:  Flaffie de Jager – 083 700 8919 / Henkie de Jager – 083 262 0233
 • GEBAK:  Liana Boshoff – 084 764 6155
 • GROENTE:  Robert Crause – 071 243 9181
 1. WIT OLIFANT:  Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorter.  Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring.  Annalene de Swardt – 082 495 5011
 1. KINDERTAFEL:  Pauline Richards – 079 557 8591
 1. POEDING:  Elmarie Olsen – 073 979 8868 (Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.)

Gereformeerde Kerk George – Gesellige Oggendbyeenkoms

Kom geniet ‘n gesellige oggendbyeenkoms met Erik Holm op Saterdag 9 April 2022 om 10:00 by die Gereformeerde Kerk George.  Mans en vroue is welkom.

Kontak vir Ruth Du Plessis by 071 789 9009 vir kaartjies.

(Stuur ‘n sms of whatsapp met jou naam en ek bel jou terug om te reël vir aflewering van kaartjies binne George.)

Gebedsversoek vanaf Amos

Dringende versoek vir 3 Christen leiers in sy tuisdorp:

 • Die president van die Protestanse kerk het 18 maande tronkstraf gekry vir die verkondiging van die Evangelie;
 • Twee pastore van kleiner dorpies in die omgewing het ‘n boete en 8 maande tronkstraf gekry vir die hou van eredienste.

Hul appèlle om die strawwe om te keer vind hierdie week plaas.  Bid asseblief dat dit suksesvol sal wees.

Daar is tans weer ‘n hernude vlaag van vervolging teen die verspreiding van die Evangelie in Amos se geboorteland.

Dankies

 • Gholfdag

Baie, baie dankie aan almal wat betrokke was vir u reuse aandeel en ondersteuning om die dag so ‘n groot sukses te maak, maar die grootste dank aan ons Hemelse Vader wat so wonderlik vir ons voorsien.

Die geleentheid het die mooi bedrag van R67 310 opgelewer.  In ‘n tyd waar mense moedeloos en selfs wanhopig is as hulle aan die toekoms dink, glo ons dat u aandeel hoop vir die mense in ons gemeenskap sal bring.  

Ons vertrou dat ons weer in die toekoms hande kan vat ter 

opheffing van die mense se geloof in die môre van die lewe.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 27 Maart – 5 April 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 27 Maart 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan familie en vriende van Maritsa en Armand Joubert en hulle dogtertjie Daney Ritha Joubert wat vanoggend gedoop word.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Josua 5 vers 1 tot 15. Die tema van die prediking is: Beslissende keuses?
 • Bevesting van kerkraadslede: 

Gert Briers (Blok 4B & Voorsitter Eiendomsbediening); Johan de Wit (Blok 8A); Christo Kitching (Blok 9C);  Marie Snyman (Blok 10A);  Johan Pretorius (Blok 10C);  en Carin van Ginkel (Voorsitter Kommunikasiebediening).

Bestaande kerkraadslede, uitgaande kerkraadslede sowel as nuwe kerkraadslede word uitgenooi vir tee in die kerksaal na die erediens.

 • Spesiale deuroffer gaan vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Geen Kategese.
 • Vyfde Lydensweek.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.https://www.nggrootbrak.co.za

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir April 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 3 April 2022

Geen Kategese.

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds. Nadia Marais (Goosen).

Spesiale Offer vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.

Sesde Lydensweek.

Blokbyeenkoms – 30 Maart 2022

Blok 7 (Bergsig-Oos) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand

om 18:00 plaas by Koos en Corrie Reynecke (Fouriestraat 4, Bergsig)

083 459 0095.

Klub-50+

Klub-50+ se jaarlikse braai vind plaas op 6 April by Hartenbosrivier-oord vanaf 10:30. Bring asseblief u eie vleis, drinkgoed en eetgerei. Slaaie, tafels en stoele word voorsien. Toegang is gratis. Indien u dit wil bywoon kontak asseblief vir Mariana van Huyssteen

(082 922 9291).

Probleme met die kerkorrel:

Die kerkraad het kennis geneem van probleme met ons kerkorrel.  Kundiges het dit ondersoek en ’n kwotasie vir die herstel is aan ons voorgelê. Volgens beleid moet ’n tweede kwotasie verkry word. Hierdie kwotasie sal ons ongelukkig eers gedurende Mei-maand kan kry weens die skaarsheid van kundiges. Ons is derhalwe verplig om intussen van ons klavier gebruik te maak vir begeleiding.

Gebedsversoek vanaf Amos

Dringende versoek vir 3 Christen leiers in sy tuisdorp wat Maandag soos volg gestraf is:

 • Die president van die Protestanse kerk het 18 maande tronkstraf gekry vir die verkondiging van die Evangelie;
 • Twee pastore van kleiner dorpies in die omgewing het ‘n boete en 8 maande tronkstraf gekry vir die hou van eredienste.

Die gebedsversoek is dat hul appelle om die strawwe om te keer, suksesvol sal wees.

Daar is tans weer ‘n hernude vlaag van vervolging teen die verspreiding van die Evangelie in Amos se geboorteland.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datum vir die tweede kwartaal se uitreike is 6 & 20 April, 4 & 18 Mei asook 1,15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die boks in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure. 

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Dankies

 • Plaaslike sending -Baie dankie aan almal wat ‘n finansiële bydrae gemaak het om ons plaaslike sendelinge te ondersteun.  ‘n Bedrag van R10 450 is ingesamel.

Gereformeerde Kerk George – Gesellige Oggendbyeenkoms

Kom geniet ‘n gesellige oggendbyeenkoms met Erik Holm op Saterdag 9 April 2022 om 10:00 by die Gereformeerde Kerk George.  Mans en vroue is welkom.

Kontak vir Ruth Du Plessis by 071 789 9009 vir kaartjies.

(Stuur ‘n sms of whatsapp met jou naam en ek bel jou terug om te reël vir aflewering van kaartjies binne George.)

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

 • Pannekoek tafel:
  Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

 • Gebak:
  Ons benodig nog baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Skakel asb. Liana Boshoff (084 764 6155).

Die volgende tafels se bestellings benodig ons asb. weer via WhatsApp nie later as Maandag 9 MEI 2022.  Kom koop op die dag maar bestel om teleurstelling te voorkom.

 1. KERRIE-EN-RYS:  250 ml @ R15 & 500 ml @ R30

            Barbara Gericke – 082 411 1222 (plaas bestellings hier) /

      Corita du Preez – 084 265 9487

 • JAFFELS @ R20 ELK:  Daar sal ‘n aantal jaffels beskikbaar wees op ‘n eerste kom basis.  Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Maryna du Preez – 083 654 4369 sal plaas.
 • BOEREWORSROLLE @ R20 ELK: Corrie Pieters – 082 327 9527
 • ROOSTERKOEKE:  Heel @ R10 elk / Konfyt @ R15 elk / Konfyt & Kaas @ R20 elk / Hoender Mayo @ R20 elk.  Daar sal ook slap chips te koop wees.  Amelia – 072 975 0917

Vir die volgende tafels is geen bestellings nodig nie. Julle kan elke tafel besoek en koop volgens jul behoefte.

 • PANNEKOEK: Piet Snyman – 082 297 3476
 • SOSATIES @ R18 elk: Asb geen bestellings! Pieter Lourens – 073 138 7363
 • VLEIS:  Flaffie de Jager – 083 700 8919 / Henkie de Jager – 083 262 0233
 • GEBAK:  Liana Boshoff – 084 764 6155
 • GROENTE:  Robert Crause – 071 243 9181
 1. WIT OLIFANT:  Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorter.  Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring.  Annalene de Swardt – 082 495 5011
 1. KINDERTAFEL:  Pauline Richards – 079 557 8591
 1. POEDING:  Elmarie Olsen – 073 979 8868 (Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.)

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 20 – 26 Maart 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 20 Maart 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan familie en vriende van Carlo en Tina Barnard en hulle seuntjie Kyrò wat vanoggend gedoop word.
 • Vandag se erediens word gelei deur Dr. Kobus Smit.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Hosea 11 verse 1 tot 11. Die tema van die prediking is: Die onbegryplike Vader.
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Carpe Diem Skool.
 • Kategese om 09:00.
 • Vierde Lydensweek.

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.  

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.  

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op 

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Maart 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 27 Maart 2022

Geen Kategese.

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds. Danie Goosen.

Doop.

Bevestiging van Kerkraadslede.

Spesiale Offer vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.

Vyfde Lydensweek.

Bestuursraadvergadering – 22 Maart 2022

Die Bestuursraad vergadering Dinsdagmiddag om 17h30 in die kerkgebou.

Blokbyeenkoms – 23 Maart 2022

Blok 6B (Eurekapark) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Surine de Wet (Suidstraat 13) 084 621 5000.

Bloedskenking – 24 Maart 2022

NG Kerk Groot-Brakrivier kerksaal

Tyd:  15:00 – 19:00

Skakel vir Christo Smith (083 447 9891) indien u enige vrae het.

Die mikpunt is 60 pinte.

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

 • Die laaste datum vir die eerste kwartaal se sop en brood bediening is 23 Maart 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Dankfees – 14 Mei 2022

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeente dankfees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. 

KERMIS TE REEBOK OP 26 MAART 2022

Almal word hartlik uitgenooi na Reebok-gemeente se jaarlikse kermis-basaar op Saterdag, 26 Maart, vanaf 10:00, rondom die kerkgebou in Impalaweg. Die tafels gaan kreun onder brood & beskuit, kleinkoekies, koeke & terte, jaffels, potjiekos, kerrie-en-rys, pannekoek, poeding, boeke & cd’s en vele meer! Vir al ons kinders sal daar ook ‘n kindertafel, tombola, speletjies en springkasteel wees. Kom geniet die dag saam met ons!

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die boks in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Gebedsversoek vanaf Amos

Dringende versoek vir 3 Christen leiers in sy tuisdorp wat Maandag soos volg gestraf is:

 • Die president van die Protestanse kerk het 18 maande tronkstraf gekry vir die verkondiging van die Evangelie;
 • Twee pastore van kleiner dorpies in die omgewing het ‘n boete en 8 maande tronkstraf gekry vir die hou van eredienste.

Die gebedsversoek is dat hul appelle om die strawwe om te keer, suksesvol sal wees.

Daar is tans weer ‘n hernude vlaag van vervolging teen die verspreiding van die Evangelie in Amos se geboorteland.

Dankies

 • Plaaslike sending Baie dankie aan almal wat ‘n finansiële bydrae gemaak het om ons plaaslike sendelinge te ondersteun.  ‘n Bedrag van R10 450 is ingesamel.
 • Elize Zinzerling van Hartenbos Bejaardesorgdiens – Deuroffer (R2 439).
 • Angelique du Randt van Môreson ACVV – Deuroffer (R1 869).
 • Ds. André van Wyk van die Jan Kriel Instituut skrywe:

Liewe Gemeente van die Here Jesus Christus.

Vandag is dit my voorreg om te kan “Dankie” sê.  Dankie aan ons Hemelse Vader wat voorsien en sorg.

En dankie vir NG Kerk Groot-Brakrivier se bydrae van R1 649.00.  Dít maak spesiale onderrig, terapie en persoonlike aandag vir elke kind by Jan Krielskool moontlik. Die “ryk oes” getuig daarvan!

God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.  Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.”    2 Kor.9:9-11

Mag ons Here ook hierdie jaar in elke behoefte van julle voorsien.”

Gereformeerde Kerk George – Gesellige Oggendbyeenkoms

Kom geniet ‘n gesellige oggendbyeenkoms met Erik Holm op Saterdag 9 April 2022 om 10:00 by die Gereformeerde Kerk George.  Mans en vroue is welkom. 

Kontak vir Ruth Du Plessis by 071 789 9009 vir kaartjies. 

(Stuur ‘n sms of whatsapp met jou naam en ek bel jou terug om te reël vir aflewering van kaartjies binne George.)

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 13 – 20 Maart 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 13 Maart 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens. 
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 27. Die tema van die prediking is: Donkerte en vertoue?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Arbeidsbediening Mosselbaai.
 • Kategese om 09:00.
 • Derde Lydensweek.

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.  

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.  

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op 

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

GebedsgidseGebedsgidse vir Maart 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 20 Maart 2022

Kategese om 09:00.

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Dr. Kobus Smit.

Spesiale Offer vir die Carpe Diem-Skool.

Vierde Lydensweek.

Blokbyeenkoms – 16 Maart 2022

Blok 6A (Suiderkruis) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Egbert & Annatjie Janse van Rensburg (Columbiasingel 34, Suiderkruis) 082 871 0927.

KERKRAADSVERGADERING

Tydens die kerkraadsvergadering gehou 22 Februarie 2022 is die volgende persone as kerkraadslede herkies / verkies:

Ouderlinge – Herkies:

Robert Crause Blok 3

Willem du Preez Blok 6A  (Voorsitter Diensverhoudingebediening)

Johan Smit Blok 9A  (Voorsitter Fondsinsamelingsbediening)

Hannes Kunz Blok 13A

Ouderlinge – Verkies:

Christo Kitching Blok 9C

Marie Snyman Blok 10A

Johan Pretorius Blok 10C

Gert Briers Blok 4B   (Voorsitter Eiendomsbediening)

Carin van Ginkel               (Voorsitter Kommunikasiebediening)

Diakens – Herkies:

Michelle Roon Blok 5B

Barbara Gericke Blok 5C

Maja Wagener Blok 10B

Irene Kunz Blok 13A

Heloïse van der Merwe Blok 14

Getuienisbediening

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

 • Die laaste datum vir die eerste kwartaal se sop en brood bediening is 23 Maart 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Plaaslike sending

Baie dankie aan almal wat ‘n finansiële bydrae gemaak het om ons plaaslike sendelinge te ondersteun.

Omgeebediening

Die omgeebediening deel al die afgelope twee jaar weekliks groentepakkies uit aan gesinne wat weens Covid swaar kry.2510D563

Die groente word deur ‘n weldoener by die mark in George aangekoop.  Hy ry elke Maandagmiddag om die aankope te doen en dan verpak hy dit in 40 sakke op Dinsdae.  Die omgeebediening deel dit dan Woensdagoggende uit aan gesinne.

Die weldoener gaan nou vir etlike maande oorsee, maar is steeds bereid om die projek finansieel te ondersteun.

Ons benodig persone wat op ‘n aflosbasis mark toe kan gaan met ‘n bakkie vir die aankope van die groente en persone om die verpakking daarvan te hanteer.  Alles sal baie goed verduidelik word.  Kontak asseblief vir Cornie Pieters (082 499 0516) of Corrie Pieters (082 327 9527) indien u kan help.

Pastorie – Landlyn

Neem asseblief kennis dat Ds. Danie se landlynnommer nie meer aktief is nie en dat Ds. Danie slegs op sy selfoon (079 525 3624) beskikbaar is.

Dankies

Ons het die volgende dankie sê boodskappe ontvang:

 • Elize Zinzerling van Hartenbos Bejaardesorgdiens – Deuroffer (R2 439).
 • Angelique du Randt van Môreson ACVV – Deuroffer (R1 869).
 • Ds. André van Wyk van die Jan Kriel Instituut skrywe:

Liewe Gemeente van die Here Jesus Christus.

Vandag is dit my voorreg om te kan “Dankie” sê.  Dankie aan ons Hemelse Vader wat voorsien en sorg.

En dankie vir NG Kerk Groot-Brakrivier se bydrae van R1 649.00.  Dít maak spesiale onderrig, terapie en persoonlike aandag vir elke kind by Jan Krielskool moontlik. Die “ryk oes” getuig daarvan!

2021 se Matrieks kon spog met ʼn 98,6% slaagsyfer, terwyl die gesamentlike slaagsyfer vir res van die grade 96.6% was! Voorwaar ʼn uitsonderlike prestasie vir enige skool. Soveel te meer vir kinders met leergestremdhede! So kry elke kind ʼn kans!

God wat saad verskaf om te saai en brood om te eet, sal ook aan julle saad gee en dit laat groei en julle vrygewigheid ‘n ryk oes laat oplewer.

Hy maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees.”    2 Kor.9:9-11

Mag ons Here ook hierdie jaar in elke behoefte van julle voorsien.”

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 27 Februarie 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 27 Februarie 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 2 Korintiërs 3:12 – 4:2. Die tema van die prediking is: Waag dit om dieper te kyk!?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Hartenbos Versorgingsoord.
 • Kategese om 09:00
 • Nagmaal
 • Eerste Lydensweek

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou. Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste. Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames. U is baie welkom om dit by te woon. Kontak vir Anton Gericke op 083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk. ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Maart 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 6 Maart 2022

Kategese om 09:00

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker: Dr. Gerrie van Deventer

Spesiale Offer vir die Hospitaalbearbeiding

Tweede Lydensweek

ASWOENSDAG – 2 Maart 2022

Aswoensdag is die eerste dag van Lydenstyd, tradisioneel ‘n tyd van vas en bekering.

Blokbyeenkoms – 2 Maart 2022

Blok 5A (Mossienes tot Stasieweg) en Blok 5B (Eiland to Dolphins Creek) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Michelle Roon (Dolphins Creek 87) 064 674 9756

Wêreld biddag vir vroue – 4 Maart 2022

Wêreldbiddag (World Day of Prayer) is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging wat deur Christenvroue gelei word. Hulle nooi ons om deel te neem met gebed en aksie om vrede en geregtigheid te bewerkstellig.

Die Wêreldbiddag word jaarliks in meer as 170 lande op die eerste Vrydag in Maart gevier. 2022 se tema is deur Engeland, Wallis en Noord-Ierland voorberei en is: “I know the plans I have for you.”

Van hoop tot aksie … maak ‘n verskil

Bejaardesorg fasiliteit

Alle werk verbonde aan die omskakeling van die Langstraat pastorie in `n bejaarde-sorg fasiliteit, is nou voltooi.

Die fasiliteit wat as “FORGET ME NOT” tehuis geregistreer is, is reeds sedert 2 Januarie 2022 ten volle in bedryf.

Belangstellendes wat hiervan gebruik wil maak of meer inligting daaromtrent wil bekom, kan vir Julia van der Merwe skakel by 084 409 3857.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Baie dankie vir die geweldige reaksie vir kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol wat ons gekry het – dit help om ‘n groot verskil in ons gemeenskap te maak.

Golfdag 26 Maart 2022
Golfdag 26 Maart 2022

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205 Faks: 044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 20 Februarie 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 20 Februarie 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit 1 Samuel 3 vers 1 tot 18. Die tema van die prediking is: Vlug vir die Here?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Straatwerk
 • Kategese om 09:00

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Februarie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou. Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste. Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames. U is baie welkom om dit by te woon. Kontak vir Anton Gericke op

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk. ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Sondag – 27 Februarie 2022

Kategese om 09:00

Nagmaal

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker: Ds Danie Goosen

Spesiale Offer vir die Hartenbos Versorgingsoord

Kerkraadsvergadering – 22 Februarie 2022

Die kerkraad vergader eerskomende Dinsdagaand om 18h00 in die kerk onder die voorsitterskap van Ds. Danie Goosen. Ons vra u voorbidding vir die vergadering.

Blokbyeenkoms – 23 Februarie 2022

Blok 4A (Pine Creek en Bo-Langstraat) en Blok 4B (Onder-Langstraat tot Kiewietlaan) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Gert en Riana Briers, Kiewietlaan 18 (081 039 8853).

Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners

Hiermee wil ons u hartlik uitnooi om kontak te maak met André Olivier. Hy en sy Sotho huishoudster, Janette wil graag ‘n Bybelstudie groep begin vir Sotho, Pedi en Tswana sprekende inwoners van die dorp en gemeenskap op Sondagmiddae by die kerk terrein.

Alle belangstellendes kan André kontak op sel nr 082 414 0462.

Klub-50

Klub-50 se jaarvergadering word op Woensdag 23 Februarie 2022 om 10h00 in die kerksaal gehou. Kontak Marie Snyman (082 229 8316 / 044 620 3053); Estelle Uys (072 675 6696) of Anneke Blaauw (082 371 8889 / 044 620 4575). Covid maatrëels sal geld.

Getuienisbediening

Wolwedans sop en brood bediening

 • Ons datums vir Wolwedans vir die res van die eerste kwartaal is: 23 Februarie asook 9 en 23 Maart 2022.
 • Na verlede week se uitreik is die vrieskaste dolleeg en ons wil nederig vra dat ons ‘n spesiale poging insit om 80 soppe vir volgende week gereed te hê. Baie dankie by voorbaat vir almal se samewerking en ons glo dat daar genoeg sal wees om vir die ou mensies te gee.

Getuienisprojekte

Ons getuienisprojekte is weer volstoom aan die gang en soos altyd benodig ons kinderklere, materiaal, gare, borduurgare en wol.

Omgeebediening

In hierdie gemeente wil ons vir mekaar omgee. Ons wil weet van nood, siekte en eensames wat hulp en ondersteuning benodig.

Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak! By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens.

Baie dankie vir almal wat op verskillende wyses bygedra en gehelp het.

Ondersteuningsgroep

Eensaamheid is ‘n probleem wat toenemend voorkom in ons eie gemeente, daarom het ons dit goed gedink om ‘n ondersteuning netwerk en groep te begin vir:

 • enkellopendes;
 • mense wat gemarginaliseerd voel;
 • nuwe intrekkers wat uitgesluit voel;
 • selfs mense binne ‘n verhouding wat eensaam voel;
 • of wat ookal jou omstandighede is, dalk weens verlies of siekte.

Indien jy wil inskakel by so ‘n groep, of nodig het om net met iemand vertroulik te praat, kontak of whatsapp my. Riana Briers (081 039 8853)

Van hoop tot aksie … maak ‘n verskil

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205 Faks: 044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 13 Februarie 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 13 Februarie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.  
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 4
  Die tema van die prediking is: 

Raak ontslae van die dominee.

 • Spesiale deuroffer gaan vir die Gemeente Instandhoudingsfonds
 • Kategese om 09:00
 • Biddag vir Opvoeding en Onderwys

Die ontwrigting van ons onderwysstelsel het verreikende implikasies gehad vir huishoudings en die gemeenskappe waarin leerders woonagtig is. In vele opsigte was dit ‘n sosiale ramp. Nou moet die onderwysstelsel, wat al voor die pandemie onder druk was, herbou word. Dit stel geweldige eise aan leerkragte, leerders en ouers. Ons wil vra dat daar voorbidding gedoen sal word vir:


~ Skole se beheerliggame en komitees  ~ Skoolhoofde
~ Onderwysers ~ Ondersteuningspersoneel
~ Toegewyde en betrokke ouers ~ Onderwysowerhede

 • Dit is Ds Danie se afnaweek.

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00.  

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Februarie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.  

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames.  U is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op 

083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  ‘n Skakel na die YouTube dienste is ook op ons webwerf beskikbaar.

Sondag – 20 Februarie 2022

Kategese om 09:00

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds Danie Goosen

Spesiale Offer vir die Straatwerk.
Health Black and White Outline Clipart - black-white-girl-stretching-clipart - Classroom Clipart

Rek en strek oefeninge vir seniors 

Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00 is daar oefeninge vir seniors in die 

kerksaal.  Nuwe lede is welkom.  

Kontakpersoon:  Piet Snyman (082 297 3476).

Bestuurspanvergadering – 15 Februarie 2022

Die bestuurspan vergader eerskomende Dinsdagaand om 17h30 in die kerk onder die voorsitterskap van Ds. Danie Goosen.  Ons vra u voorbidding vir die vergadering.

Blokbyeenkoms – 16 Februarie 2022

Blok 3 (Voorbrug) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas by Susan Calitz (082 331 5438).
Retro Golf Clip Art

Gholfdag fondsinsameling

Die jaarikse gholfdag fondsinsameling vind plaas op 26 Maart 2022.

Vir navrae kontak vir Johan Smit (084 500 4296).

Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners

Hiermee wil ons u hartlik uitnooi om kontak te maak met André Olivier.  Hy en sy Sotho huishoudster, Janette wil graag ‘n Bybelstudie groep begin vir Sotho, Pedi en Tswana sprekende inwoners van die dorp en gemeenskap op Sondagmiddae by die kerk terrein.

Alle belangstellendes kan André kontak op sel nr 082 414 0462.


Klub-50

Klub-50 se jaarvergadering word op Woensdag 23 Februarie 2022 om 10h00 in die kerksaal gehou.  Kontak Marie Snyman (082 229 8316 / 044 620 3053); Estelle Uys (072 675 6696) of Anneke Blaauw (082 371 8889 / 044 620 4575).  Covid maatrëels sal geld.  

Kerkkalender 27 Februarie 2022 – Neem asseblief kennis dat daar tydens die 10:00 erediens nagmaal bedien sal word.

Voorlesings – Dr. Frans Hancke

Om die voorlesings uit dr. Frans Hancke se boek ONVERANTWOORDELIK” weekliks te ontvang, stuur u Naam en Whatsapp-nommer (selfoonnommer) na 082 490 5737 voor Saterdag 19 Februarie 2022.

Getuienisbediening

Liewe Gemeente, baie dankie vir die oorgawe waarmee verlede jaar bygedra is tot die Getuienisprojek se behoeftes!  Ons is dankbaar om weer in 2022 te kan steun op U welwillendheid!  Soos altyd benodig ons kinderklere, materiaal, gare, borduur-gare en wol. Ons is ook op soek na ‘n ketel in ‘n goeie werkende toestand – dit hoef nie nuut te wees nie.
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Ons datums vir Wolwedans vir die eerste kwartaal is: 23 Februarie asook 9 en 23 Maart. 

Na verlede week se uitreik na Wolwedans is die vrieskaste leeg en ons sal dit waardeer as ons as gemeente weer kan ekstra poging insit om 80 soppe vir volgende week se uitreik beskikbaar te maak. Ons weet die weer is dalk te warm, maar dit maak ‘n verskil by die mensies vir wie ons dit gee. 

Baie dankie vir jul deurlopende ondersteuning.

Omgeebediening
2510D563

In hierdie gemeente wil ons vir mekaar omgee.  Ons wil weet van nood, siekte en eensames wat hulp en ondersteuning benodig.

Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak!  By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens.

Baie dankie vir almal wat op verskillende wyses bygedra en gehelp het.

Ondersteuningsgroep

Eensaamheid is ‘n probleem wat toenemend voorkom in ons eie gemeente, daarom het ons dit goed gedink om ‘n ondersteuning network en groep te begin vir:

 • enkellopendes;
 • mense wat gemarginaliseerd voel;
 • nuwe intrekkers wat uitgesluit voel;
 • selfs mense binne ‘n verhouding wat eensaam voel;
 • of wat ookal jou omstandighede is, dalk weens verlies of siekte.

Indien jy wil inskakel by so ‘n groep, of nodig het om net met iemand vertroulik te praat, kontak of whatsapp my.  Riana Briers (081 039 8853)

Bybelstudiegroepe

Ons gemeente het weeklikse Bybelstudiegroepe op verskillende plekke. Indien u by ’n groep wil inskakel, skakel die kerkkantoor (044 620 2205) om uit te vind watter groep die naaste aan u huis vergader.

DAGTYDPLEKKONTAK-PERSOON🕿
Maandag17:00SuiderkruisDanie Goosen079 525 3624
Dinsdag10:00Lokaal 6Gert  Louw082 712 7929
Dinsdag10:00Tergniet / ReebokhoogteMarita Erasmus  082 253 2876
Dinsdag10:00ReebokhoogteMarietjie Smit082 771 6034
Dinsdag10:00Tergniet / ReebokhoogteKobus Stemmet082 577 7316
Dinsdag10:00GroenkloofDalene le Roux072 383 0498
Dinsdag10:00GroenkloofTolletjie vd Merwe082 412 3153
Dinsdag10:00Groenkloof sitkamerMienie Zietsman082 418 8922
Dinsdag15:00ReebokJulie Viljoen082 662 1749
Dinsdag15:00ReebokhoogteJohan Muller082 823 2162
Donderdag09:00TergnietCarin van Ginkel082 891 7791
Donderdag18:30GlentanaJan Richter072 231 7859

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 30 Januarie 2022

Afkondigings

Vandag – Sondag 30 Januarie 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.  Vanoggend se diens word gelei deur Dr Frans Hancke.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Nehemia 1.  
  Die tema van die prediking is: Biografie van ‘n skinker.
 • Jaarlikse bevestiging van kerkraadslede:

Ouderlinge
Dr Frans Hancke,
Ann Pretorius (Blok 9B) en
Johan de Wit (Blok 8A)
Diakens:
Adolf Jonker (Blok 7) en
Corlien Kleyn (Blok 13B)

 • Spesiale deuroffer gaan vir die Instituut vir Dowes.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames. 

Ons begin om 16:00 Woensdagmiddag met die opnames in die kerkgebou en u is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op 083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. 

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Februarie 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 6 Februarie 2022

Kategese om 09:00

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Ds Danie Goosen

Spesiale Offer vir die Morreson Kinderhuis.

Rek en strek oefeninge vir seniors

Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00 is daar oefeninge vir seniors in die

kerksaal.  Nuwe lede is welkom.

Kontakpersoon:  Piet Snyman (082 297 3476).

Blokbyeenkoms – 2 Februarie 2022

Blok 1 (Gonnakraal, Sorgfontein en Vlakte) se blokbyeenkoms vind eerskomende Woensdagaand om 18:00 plaas, by Hynn & Hannetjie Engelbrecht, Eilandskloof. (082 950 8714)

Gholfdag fondsinsameling

Die jaarikse gholfdag fondsinsameling vind plaas op 26 Maart 2022.

Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners

Hiermee wil ons u hartlik uitnooi om kontak te maak met André Olivier.  Hy en sy Sotho huishoudster, Janette wil graag ‘n Bybelstudie groep begin vir Sotho, Pedi en Tswana sprekende inwoners van die dorp en gemeenskap op Sondagmiddae by die kerk terrein.

Alle belangstellendes kan André kontak op sel nr 082 414 0462.

Getuienisbediening

Ons vertrou almal het ‘n geseënde feesgety gehad en ons sien uit om 2022 weer saam die pad te stap en ‘n verskil in ons gemeenskap te maak.

Ons datums vir Wolwedans vir die eerste kwartaal is:

9 en 23 Februarie asook
9 en 23 Maart.

Ons nooi almal weereens uit om deel te neem aan die sopprojek en te help om 80 gesinne te kan bedien.

Omgeebediening

In hierdie gemeente wil ons vir mekaar omgee.  Ons wil weet van nood, siekte en eensames wat hulp en ondersteuning benodig.

Ons wil gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak!  By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens.

Baie dankie vir almal wat op verskillende wyses bygedra en gehelp het.

KAIROS KURSUS – FEBRUARIE 2022
Wil jy GOD se plan beter verstaan? 
Wil jy SY opdrag beter verstaan? 
Wil jy SY wil daagliks doen?
Hier is die geleentheid om meer uit te vind.
GRATIS KURSUS – KERKGEBOU
10 & 11, 18 Februarie (aand)       
12 & 19 Februarie (volle dag)
13 & 20 Februarie (middag)
Bespreek jou plek voor 31 Januarie 2022!
Skakel Kobus Verreynne (060 889 6897)

Webtuiste

Die gemeente se webtuiste is herontwerp. Die webadres is https://www.nggrootbrak.co.za en as u ng kerk grootbrak op Google intik sal u die skakel na die webtuiste sien.  Kliek net daarop om by die webtuiste uit te kom.

Daar is baie intydse, lewendige en relevante inligting op die webblad, so besoek dit gerus.

Dankies

Ons het die volgende dankie sê boodskappe ontvang:

 • Dr Jurie Vermeulen – FEBA Radio bediening (R 2 700 donasie)

Dankie dat U getrou saam met ons in gebed staan ​​en die werk van die bediening ondersteun wat die evangelie aan mense bring wat nooit die Goeie Nuus op enige ander manier sou gehoor het nie. Die saadjies wat in 2021 gesaai is, het ’n blywende impak op die lewe van luisteraars regoor Afrika gehad.

 • Suzanne Storbeck – Up with Downs (R 1 453 donasie)

Dit is met groot dankbaarheid in ons harte wat ons hierdie epos stuur. Baie-baie dankie dat julle ons elke jaar onthou. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Ons waardeer dit opreg.

 • Lynette Leibach – Geopende Deure (R 767 donasie)

Dankie vir jou geskenk om geestelike en praktiese ondersteuning te voorsien aan ons vervolgde familie in Christus deur jou onlangse geskenk van R 767.

Dankie dat jy deur jou gebede en geskenke die wedren van geloof saam met ons vervolgde familie in geloof aanpak. Jy help om die koninkryk te bou vir toekomstige generasies wanneer jy help om hulle te versterk en toe te rus om hul geloof uit te leef in plekke waar ons geloof onwelkom is.

 • Adam van Tonder – VGK Groot-Brakrivier (R 1 000 kwartaallikse bydrae)

Lynette de Jager – Eilande Sending (R 4 200 kwartaallikse bydrae)


Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  nggrootbrak.co.za

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Afkondigings 23 Januarie 2022

afkondigings

Vandag – Sondag 23 Januarie 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Romeine 15 vers 1 tot 13.  Die tema van die prediking is: Jou grootste geskenk?
 • Spesiale deuroffer gaan vir die Jan Kriel-Instituut.

Jan Kriel se kinders het spesiale onderwysbehoeftes onder andere weens epilepsie, disleksie en ADHD.  Gemeentes se spesiale offers stel hulle in staat om vir Jan Kriel se kinders die noodsaaklike terapie gratis en as deel van hulle skooldag te kan gee.

Jeug

Kategese vind plaas op Sondagoggende om 09:00. 

Skakel asb. vir Pauline (079 557 8591) indien u enige verdere inligting verlang.

Nuwe lidmate in ons gemeente: Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

YouTube Eredienste

Die uitsending van YouTube eredienste gaan voort en is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube of deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.

Dit maak ‘n groot verskil aan die prediker as daar mense in die kerk is tydens die opnames. 

Ons begin om 16:00 Woensdagmiddag met die opnames in die kerkgebou en u is baie welkom om dit by te woon.  Kontak vir Anton Gericke op 083 277 2777 indien u enige vrae het.

Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is nou op YouTube oopgemaak.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.

Gebedsgidse

Gebedsgidse vir Januarie 2022 is beskikbaar in die voorportaal. 

Die Gebedsgidse, Dankofferkoeverte, asook Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Week van Gebed – 23 tot 25 Januarie 2022

Week van gebed word gelei deur Ds Danie en vind elke aand om 18h00 in die kerkgebou plaas.  Die temas vir die periode is:

Om die Woord te bid,

Om stil te word rondom die “kuns” van die Woord,

Om stil te word rondom die musiek van die Woord.

Bybelstudie-groepleiers – 25 Januarie 2022

Bybelstudie-groepleiers kom in die konsistorie bymekaar om 10:00 die oggend.

Bloedskenking – 27 Januarie 2022

Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag

27 Januarie 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

(Navrae:  Christo Smit 083 447 9891)

Daar is ‘n ernstige tekort aan bloed en u word aangemoedig om indien moontlik op hierdie wyse ‘n belangrike bydrae tot ons gemeenskap te lewer.

Sondag – 30 Januarie 2022

Kategese om 09:00

Erediens vind plaas om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig.

Prediker:  Dr Frans Hancke

Jaarlikse bevestiging van kerkraadslede.

Spesiale Offer vir die Instituut vir Dowes.

Blokbyeenkomste

Blokbyeenkomste vind plaas soos op die kerkkalender aangedui.  Vir enige navrae kontak asseblief die kerkkantoor tydens kantoor ure (044 620 2205).

Gholfdag fondsinsameling

Die jaarikse gholfdag fondsinsameling vind plaas op 26 Maart 2022.

Bybelstudie Groep vir Sotho, Pedi & Tswana sprekende inwoners

Hiermee wil ons u hartlik uitnooi om kontak te maak met André Olivier.  Hy en sy Sotho huishoudster, Janette wil graag ‘n Bybelstudie groep begin vir Sotho, Pedi en Tswana sprekende inwoners van die dorp en gemeenskap op Sondagmiddae by die kerk terrein.

Alle belangstellendes kan André kontak op sel nr 082 414 0462.

Getuienisbediening

Ons vertrou almal het ‘n geseënde feesgety gehad en ons sien uit om 2022 weer saam die pad te stap en ‘n verskil in ons gemeenskap te maak.

Ons datums vir Wolwedans vir die eerste kwartaal is:

26 Januarie, 9 en 23 Februarie asook 9 en 23 Maart.

Ons nooi almal weereens uit om deel te neem aan die sopprojek en te help om 80 gesinne te kan bedien.

Omgeebediening

In hierdie gemeente wil ons vir mekaar omgee.  Ons wil weet van nood, siekte en eensames wat hulp en ondersteuning benodig.

In aansluiting by die afgelope twee Sondae se boodskappe, wil ons die gemeentelede kans gee om prakties betrokke te raak!  By die deure is houers om enige nie-bederfbare kosprodukte in te plaas.

Baie dankie vir almal wat in die verlede op verskillende wyses bygedra en gehelp het.

KAIROS KURSUS – FEBRUARIE 2022

Wil jy GOD se plan beter verstaan?  Wil jy SY opdrag beter verstaan? 

Wil jy SY wil daagliks doen?

Hier is die geleentheid om meer uit te vind.

GRATIS KURSUS – KERKGEBOU

10 & 11, 18 Februarie (aand)        12 & 19 Februarie (volle dag)

13 & 20 Februarie (middag)

Bespreek jou plek voor 31 Januarie 2022!

Skakel Kobus Verreynne (060 889 6897)

Webtuiste

Die gemeente se webtuiste is herontwerp. Die webadres is https://www.nggrootbrak.co.za en as u ng kerk grootbrak op Google intik sal u die skakel na die webtuiste sien.  Kliek net daarop om by die webtuiste uit te kom.

Daar is baie intydse, lewendige en relevante inligting op die webblad, so besoek dit gerus.

Dankies

Ons het die volgende dankie sê boodskappe ontvang:

 • Dr Jurie Vermeulen – FEBA Radio bediening (R 2 700 donasie)

Dankie dat U getrou saam met ons in gebed staan ​​en die werk van die bediening ondersteun wat die evangelie aan mense bring wat nooit die Goeie Nuus op enige ander manier sou gehoor het nie. Die saadjies wat in 2021 gesaai is, het ’n blywende impak op die lewe van luisteraars regoor Afrika gehad.

 • Suzanne Storbeck – Up with Downs (R 1 453 donasie)

Dit is met groot dankbaarheid in ons harte wat ons hierdie epos stuur. Baie-baie dankie dat julle ons elke jaar onthou. Dankie vir julle liefde en ondersteuning. Ons waardeer dit opreg.

 • Lynette Leibach – Geopende Deure (R 767 donasie)

Dankie vir jou geskenk om geestelike en praktiese ondersteuning te voorsien aan ons vervolgde familie in Christus deur jou onlangse geskenk van R 767.

Dankie dat jy deur jou gebede en geskenke die wedren van geloof saam met ons vervolgde familie in geloof aanpak. Jy help om die koninkryk te bou vir toekomstige generasies wanneer jy help om hulle te versterk en toe te rus om hul geloof uit te leef in plekke waar ons geloof onwelkom is.

 • Adam van Tonder – VGK Groot-Brakrivier (R 1 000 kwartaallikse bydrae)
 • Lynette de Jager – Eilande Sending (R 4 200 kwartaallikse bydrae)

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          ‘ 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadres:  nggrootbrak.co.za

Leraar: Danie Goosen (044 620 2736 / 079 525 3624)

Bankbesonderhede:  

FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314