Opvolg: Ellmar en Nadine van Missie Japan:

Goeie middag almal

Hiermee die brief rakende Elmar en Nadine, soos ons bespreek het in ons vergadering vir julle inligting en voorbidding asb. Ek is in gesprek met Missie Japan aangesien hierdie brief baie eensydig is. Ons gaan voort om hulle te ondersteun aangesien hulle passie nog steeds is om sendingwerk in Japan te doen ( dit het geensins verander nie) en om die Evangelie na die die 99% nie-Christene in Japan te neem. Sodra ek hul nuwe bankrekening ontvang het sal ek dit aan die kerkkantoor stuur.

Groete en lekker naweek.

Emile

27 Januarie 2022
Geagte Vriende en Ondersteuners
Verwysing: Bedanking van Elmar en Nadine Du Rand as Sendelinge van Missie Japan
Ons groet u in die nuwe jaar van 2022 met die bede dat die meetsnoere in mooi en lieflike
plekke vir u een en almal mag val in die hierdie jaar. Ons wil u weereens bedank vir u getroue ondersteuning en meelewing as gemeentes en individue by die werk in Japan. Ons is terdeë bewus dat elkeen van u se voorbidding en ondersteuning ‘n groot rol speel in die werk in Japan.
Ons deel vandag ongelukkig ‘n stukkie hartseer nuus met u as vriende en ondersteuners.
Elmar en Nadine du Rand het die afgelope week die bestuur van Missie Japan ingelig dat hulle bedank as sendelinge van Missie Japan. Hulle het kennis gegee dat hulle van voorneme is om voortaan werksaam te wees met ‘n ander sendingorganisasie wat ook in Japan werksaam is.
Hulle het tot die oortuiging gekom dat hulle hul roeping vir Japan op ‘n ander manier moet
uitleef as via Missie Japan wat in noue verband werk met die Reformed Church in Japan (RCJ) as vennoot. Hulle besluit is geneem sonder om Missie Japan bestuur of die RCJ Shikoku Ring te konsulteer. Missie Japan se leierskap is hartseer en geskok oor hierdie skielike gebeure en ons vermoed u as ondersteuners is ook hierdeur onkant gevang.
Elmar en Nadine verlaat dan amptelik die diens van Missie Japan op 1 Maart 2022. Voortaan
sal u geen m er amptelike korrespondensie op die Missie Japan platform van hulle ontvang
nie.
Dit bring mee dat ons met u moet skakel rakende u ondersteuning aan hulle. Aangesien Missie Japan die afgelope vier jaar twee sendeling egpare in Japan ondersteun het, is die
ondersteuning meer spesifiek gestruktureer om voorsiening te maak dat u as ondersteuners meer spesifiek kan bydra tot ‘n bepaalde gesin se werksaamhede. Sommige van u verkies om so by te dra terwyl ander kies om tot die werksaamhede van Missie Japan in geheel ‘n bydrae te maak. Daar is ook gemeentes wat die Kantoor versoek om hulle bydrae te verdeel tussen die twee egpare.
Ons versoek is die volgende:
• As u bydra tot die werksaamhede van Stéphan en Carina, hoef u niks te doen nie, u
gaan gewoon voort met u ondersteuning.
• As u bydra tot die algemene werksaamhede van Missie Japan, hoef u niks te doen nie,
u gaan gewoon voort met u ondersteuning.
• Indien u bydrae verdeel word tussen die twee egpare, moet u so spoedig moontlik
met die Kantoor ‘n reëling tref oor u ondersteuning. Indien ons niks van u hoor nie, sal
die helfte van u bydrae bloot gekanaliseer word na Missie Japan se algemene fonds.
• As u bydrae spesifiek vir Elmar en Nadine is, moet u kennis neem dat u voortaan ‘n
reëling met hulle self sal moet tref waarheen u u ondersteuning moet oorbetaal. Die
Kantoor sal vir ‘n beperkte tyd hierdie bydraes aan hulle nuwe rekening oorbetaal,
maar daarna sal ons dit nie meer kan doen nie.
Alle reëlings soos hierbo aangedui moet per e-pos gekommunikeer word aan Karisma du
Pisanie by skakel@ngkvs.co.za met die verwysing: Ondersteuning Elmar en Nadine.
Indien daar enige vrae is, is u welkom om met die Kantoor in verbinding te tree. Dit staan u
vry om self met Elmar en Nadine te skakel oor u voortgaande ondersteuning van hulle
bediening.
Ons dank u weereens vir u oop hart vir die werk van Missie Japan! Ons bid vir Elmar en Nadine die Here se seën toe op hulle bediening.
Ds Johann Winterbach (Voorsitter), Dr Victor Pillay (Onder-voorsitter), Dr Nico Mostert
(Sekretaris)
Namens Missie Japan