Nuusflitse Week 43+ van 2022

Sondag – 23 Oktober 2022 Kategese om 09:00. Erediens 10:00 Prediker:  Dr. Frans Hancke
Ds. Danie Goosen woon ‘n kursus by 14 – 19 Oktober 2022 en is met verlof vanaf 20 – 23 Oktober 2022. Dr. Frans Hancke sal vir hom instaan in hierdie tyd en sal beskikbaar wees op die gemeente selfoon 073 319 9807.
OMGEEBEDIENING:  KERSPAKKIES  leë koffieflesse in die voorportaal. Vul dit met wat u wil vir kersfees – lekkers, waslap, ens. Enige iets wat harte sal bly maak. Bring dit asseblief terug voor begin Desember 2022
Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 19 Oktober en 2, 16 & 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022
Vrydagaand 28 Oktober 2022 Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09:00
Groenewaldfonds: Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit op 30 November 2022

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading