Flitse Week 48

Nuus Flitse

Flitse week 47 +

Nuus Flitse
 • Sondag – 28 November 2021 – Prediker:  Dr Jurie Vermeulen van Radio Feba
 • 24 November 2021 11:00 – Huldeblykdiens – Dr Noël-Jean Creille
 • Bloedskenking – 25 November 2021 –  15:00 – 19:00 – kerksaal
 • Kerssangdiens – 28 November 2021 – Gekanselleer weens Covid
 • Rek en strek oefeninge vir seniors – Elke Dinsdag van 08:00 tot 09:00
 • Groenewaldfonds – Aansoeke sluit op 26 November 2021
 • Badisa – Hartenbos Bejaardesorgdiens – gebak nodig vir ons opkomende basaar wat plaasvind op 18 Desember 2021
 • Wolwedans sop en brood – 24 November en 1 Desember 2021
 • Kerspakkie projek – Ons beplan om op 1 Desember vir elkeen weer ‘n Kerspakkie. Die plaaslike Pick ‘n Pay en Spar gaan gesamentlik ‘n derde van die projek finansier. 
 • Omgeebediening: Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking. Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood
 • Sang en musiek talent: Ons wil baie graag sang en instrumente inbring by ons  erediens se video opnames. Ons vra enige persoon wat sy / haar Godgawe talente wil aanwend tot uitbreiding van sy koninkryk om asseblief die kerkkantoor te skakel.
Lees meer “Flitse week 47 +”

Flitse Week 46

Nuus Flitse
 • 14 November 2021 – ‘n Spesiale verwelkoming aan ons jongmense wat belydenis van geloof aflê
 • Kerkraadsvergadering : Dinsdag 16 November om 18:00 in die kerkgebou.
 • As gevolg van die Covid-19 risiko’s verbonde aan ‘n sangdiens het die Bestuurspan besluit om nie die Kerssangdiens hierdie jaar te hou nie.
 • Dr. Jurie Vermeulen van Radio Feba neem die erediens waar in ons kerk op 28 November 2021.
 • Wolwedans sop en brood Die laaste kwartaal se besoek datum is:  24 November en 1 Desember 2021.
 • Biddag vir beskermingsdienste : 14 November 2021
 • Groenewaldfondsleningsaansoeke sluit 26 November
 • Boodskap, sop en brood is aan 76 huisgesinne uitgegee op 10 November 2021
 • Droë sopbestanddele vir 200 individue is aan VGK Greenhaven oorhandig.
 • Ds Danie Goosen, Willem du Preez, Kobus Huysamen en Emile Hurter het die Ringsitting op 9 November 2021 te Herbertsdale bygewoon.
Lees meer “Flitse Week 46”