Nuusflitse Week 38+ van 2022

Woensdag – 21 September 2022Kooroefening om 17:15 by die orrel.
Sondag – 25 September 2022 Geen kategese. Erediens 10:00 Prediker:  Ds. Danie Goosen.
Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 21 September 2022.
NG Kerk George (Moedergemeente) Praktiese werkswinkel oor evangelisasie (Suid-Kaap) 18 – 25 September 2022
NG Kerk Reebok Koorfees om 19:00 – 23 September 2022
Opstandingsfees met blomme: 22-25 September 2022 kerksaal van NGK Mosselbaai-Suid in 15de Laan
Vrydagaand 28 Oktober 2022 Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09h00