Gemeentebrief Junie 2022

25 Mei 2022
Goeie môre gemeente
Ons Pinkster begin eerskomende Sondag om 10h00 in die kerk en ‘n opname word by Groenkloof uitgesaai. Ons kom elke aand vanaf Sondagaand om 18h00 bymekaar in die kerkgebou en ons eet lekker saam sop daarna in die saal.

Die tema word die volgende oggend herhaal by Groenkloof om 10h00.

Ons herinner ook aan ons Hemelvaartdiens môreaand om 18h00 by die kerk.
Prof. Ian Nell van Stellenbosch lei ons Pinkster die jaar. Ons bid vir hom.

Hier is die inligting en temas vir Pinkster 2022.
Die vorming vir die lewe:
Geestelike rigtingwysers vir die lewe van elke dag.
In ‘n kultuur met soveel stemme wat roep vir ons aandag is dit dikwels moeilik om op die geestelike kant van die lewe te fokus en tussen al die stemme God se stem te hoor. Covid-19, werk, finansies en heelwat onsekerheid oor die toekoms is maar van die aspekte wat dreig om ons daagliks te oorweldig.

Die doel van hierdie reeks is om ‘n alledaagse spiritualiteit te ontwikkel wat vir ons kan ondersteun om koers en rigting te hou en hopelik ook help om betekenis te gee aan ons besige en vol lewens. Daar sal telkens by ‘n spesifieke geestelike rigtingwyser stilgestaan word wat ons help om te sien hoe ons deur God gevorm word en self vorm gee aan ons lewens.
Onderwerp, Vorming, Teks.

  1. Gesigte en stemme: die vorming van ons harte 2 Kor 3:12-18
  2. Roeping en drange: die vorming van ons begeertes Luk 3:21-22; 4:1-13 3. Deugde en wysheid: die vorming van ons karakters Ef 3:14-21
  3. Geheime en dissiplines: die vorming van ons siele. Matt 6:1-15
  4. Om vorm te verloor: Misvorming deur lyding en dood. Ps 22:1-12
    Ons moedig u aan om dit by te woon.

    Groete in Christus.
    Ds. Danie Goosen.