Boodskap aan Wolwedans 25 Januarie 2023

Wolwedans Boodskap

Die feesseisoen is verby en 2023 het reeds sy pad gevind – dit is die natuurlike ritme soos geskep deur God die Vader. Ek vertrou dat dit vir elkeen ‘n baie geseënde tyd was en dat ons, ons dankbaarheid dat ons so bevoorreg is om Koninkrykskinders te kan wees, teenoor mekaar erken en bely het. As ons luister na mense om ons, die impak van beurtkrag op elkeen maar veral op die verskillende sektore, fabrieke, boere en die ekonomie, dan kan ‘n mens sommer vinnig moedeloos of swartgallig word. Dit is egter nou die tyd dat ons die goeie boodskap van Jesus onverskrokke en doelgerig moet uitdra – om hoop aan mense te gee, nieteenstaande die moeilike omstandighede. Ons reis op aarde is maar kort en sal moeilik wees, maar ons moet dit gebruik om ons verhouding met die Here Jesus te laat groei en skatte in die Hemel bymekaar te maak. Dit moet ons doen sodat ons die Ewige Lewe in vrede en harmonie saam met die Here Jesus kan deurbring.

Die eerste Petrusbrief bied lewensbelangrike padwysers vir ons as kinders van die Here oor hoe om vir Hom te leef in ‘n nie-gelowige wêreld. Hier is ‘n paar verse wat vanjaar as my eie kompas gaan dien: (aangehaal uit: Die Nuwe Nuwe Testament.)

  • 1 Petrus 2:21: “Dit is julle roeping: Christus het vir julle gely. So het Hy vir julle ‘n voorbeeld gegee sodat julle in Sy voetspore kan volg.” – In 2023 gaan ek in Jesus se voetspore volg. Ek gaan opnuut by Hom leer hoe om in liefde te leef. Ek gaan nooit kwaad met kwaad vergeld nie. Woede en haat gaan geen blyplek in my hart kry nie. Skerp woorde gaan nooit welkom op my tong wees nie.
  • 1 Petrus 2:17: “Respekteer almal. Julle moet julle medegelowiges liefhê; julle moet vir God ontsag hê en die Koning eer.” – in 2023 gaan ek aan ander in die Here se Naam, goed doen.
  • 1 Petrus 5:5: “Almal, sonder uitsondering, moet onderlinge nederigheid soos klere aan hulle lyf dra. God wil niks van mense weet wat dink hulle is belangriker as ander nie, maar Hy is baie genadig teenoor hulle wat hulle regte plek ken.” – in 2023 gaan ek opkyk na oud en jonk. Ek gaan nooit dink ek is te belangrik om ander mense met deernis raak te sien nie. Ek gaan nederig wees.
  • 1 Petrus 5:6-7: “Wees daarom opreg nederig voor die kragtige God, sodat Hy julle op Sy tyd tot ‘n posisie van eer kan verhoog. Hy gee baie vir julle om. Gee daarom al julle angs en bekommernis vir Hom.” – in 2023 gaan ek nederig leef in die teenwoordigheid van God. Ek gaan al my bekommernisse by Hom neersit en Hom vertrou met my hele lewe. Ek gaan oopkop en sober leef. Ek gaan my nie deur elke nuwe wind van koers af laat waai nie. Ek gaan sterk staan in my geloof.

Hierdie is my rigtingwysers vir my reis van 2023 en ek vertrou dat dit julle sal motiveer om jou eie rigtingwysers op te stel en aan die einde van die jaar jouself daaraan te meet.

Gebed: Liefdevolle Here Jesus baie dankie vir U genade, vrede en seën vir 2023 en help my asb. om in U voetspore te volg met die hulp van die Heilige Gees, aangesien ek dit nie in my eie kragte kan doen nie. Amen.

Getuienisbediening: Naaldwerk Projek

Getuienisbediening Wolwedans - NGK Groot-Brakrivier

Die naaldwerkprojek gebruik die afval materiaal wat deur die Stoffeerwinkel CurtainsUp van George geskenk word, asook dit wat die gemeente skenk. Die afval-lappies word weekliks aan die deelnemende Oumas in die Wolwedans gemeenskap voorsien. Reeds 4 naaimasjiene het werkplek gekry, maar nog masjiene sal handig te pas kom. Die Oumas wat nie masjiene het nie, doen naaldwerk, hekel of breiwerk met die hand.

Die klaargemaakte produkte word dikwels uitgedeel in die gemeenskap. Van die naaldwerksters reken dat die Here hulle voorsien het van die materiaal en naaimasjien en wil dus graag eerder die items gratis lewer aan hulle eie gemeenskap waar daar ‘n groot behoefte is – dit ten spyte van hul karige SASSA toelae. Dit is ‘n inspirerende les waar ons elkeen van kan leer.

Gesamentlik met die naaldwerk word daar elke twee weke ‘Lewensvaardigheids’- aanbiedings deur Aletia Nortje in Miemie se kerkie aangebied. Miemie se kerkie is ‘n huiskerkie wat deur Miemie bedryf word waar predikers gevra word om ‘n boodskap te bring.

Hierdie betrokkenheid van die NG Groot-Brakrivier het nou ook uitgeloop op betrokkenheid by die Grootbrak Network Forum, wat deur die Searle Memorial Kerk geïnisieer is. Hierdie forum is daarop gemik om die gemeenskap van Grootbrak te verenig en op te bou deur aktiwiteite en kosvoorsiening vir o.a. ook die jongmense van die dorp, daar te stel. Die jongmens aktiwiteite is gesentreer om die Youth Cafe, waar ook rekenaar opleiding voorsien word.

Uitreik aan Wolwedans – 23 Februarie 2022

Baie dankie weereens vir almal se bydrae om Wolwedans te help opbou. U skenkings dien ‘n dubbele doel:

  • Die ontvangers is vry om die skenkings te gebruik vir skeppings en produkte om ‘n eie geldjie te verdien (hou in gedagte Wolwedans het ‘n besondere hoë werkloosheidsyfer)
  • Die skenkings of eie skeppings kan aan ander wat dit moontlik nodiger het (en waarvan ons nie noodwendig bewus is nie), herversprei word

Let wel: U skenkings van komberse of klere word aan verdienstelike ontvangers gegee en mag dus nie verkoop word nie.

Die uitreik na Wolwedans woensdag was weer ‘n goeie uitreik waar ons hulle met ‘n boodskap, sop, en brood bedien het. Ons het ook baie lap,wol,gare, ens. Ontvang waarvoor hulle baie dankbaar voor is en weer kan aangaan met hul onderskeie projekte.

Ons sal van tyd tot tyd foto’s plaas van produkte. Hou egter in gedagte dat handgemaakte produkte tyd vat om te maak, veral binne die konteks soos hierbo uiteengesit, en te midde van baie maatskaplike uitdagings.

Weereens baie dankie vir almal se welwillendheid om die Getuienisbediening meer veerkragtig en diensbaar te maak!

Lees meer “Uitreik aan Wolwedans – 23 Februarie 2022”

Laaste uitreik aan Wolwedans vir 2021 – 1 Desember 2021

Wolwedans

Die jaar se uitreike na Wolwedans is gister suksesvol afgesluit met die gee van ‘n Kersboodskap, kerskaartjie, sop, brood en bederfpakkies vir 76 mensies en 70 kindertjies. Daar was groot blydskap vir die persoonlike kontak en dankbaarheid vir alles wat in moeilike tye gedoen is. Hier is ‘n paar fotos om iets weer te gee van ons ervaring.

Lees meer “Laaste uitreik aan Wolwedans vir 2021 – 1 Desember 2021”

Boodskap aan Wolwedans

Wolwedans Boodskap

God se hemelse vre(d)e verdryf ons wêreldse vre(s)e

Verlede keer het ek vertel dat dit voorwaar vir twee jaar al swaar, moeilik en broekskeur met ons gaan. Ons leef waarlik in uitdagende tye. Alhoewel ons hierdie vreesagtige tye met baie bekommernisse leef, weet ek verseker – die Skeppergod het ons op ‘n besondere manier uit die stof van die aarde geskep. Boonop het ons die Here se eie lewensasem in ons (Genesis 2:7). Ons is baie spesiaal vir God en Hy het ons oneindig lief. So lief dat Hy Jesus Christus na ons gebroke wêreld toe gestuur het om ons te red (Johannes 3:16). Sal die Vader ons dan nie nou ook help nie? Daarom vra ek weer die vraag: Hoe weet ek dat God se hemelse vre(d)e ons wêreldse vre(s)e kan stilmaak?

Lees meer “Boodskap aan Wolwedans”