Week 9 Groepgesprek – Leiers en verhoudings – Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Luister na lied

Luister na snit 13 (Waar’s jy saaier?) op die ingeslote CD.

Waar is die Saaier? – Johann Botes

Johann Botes – Waar is die Saaier?


Waar is die Saaier? – Johann Botes

Kom ons gaan en keer die wêreld om
Kom ons gaan, getuig, vertel van Hom
Saai die Woord oor alle nasies heen
Bring die gerwe soos God alleen dit seën

Dis nou oestyd, die aar is ryp gewag
Kom nou saaier, kom oes ook in sy krag
In Jerusalem, maar ook oor lande heen
Bring die Waarheid, God wil die wêreld seën

Wie met trane saai sal met vreugde maai
Juigend kom hy t’rug wyl hy gerwe dra
Die Heer se opdrag staan, die oesland is gereed
Gaan dan heen soos Hy jou vra

Kom nou saaier, die ure gaan verby
Steun op Jesus, Hy sal jou daagliks lei
Soveel volkere wat sonder hoop voortgaan
Waar’s jy saaier, wie bied dan redding aan?

Lofprysing en aanbidding

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

  1. Verduidelik hoe julle die verband tussen visie en strategieë verstaan.
  2. Is ons belydenis en lewens in harmonie met mekaar?
  3. Verduidelik wat julle onder dissipelskap verstaan.
  4. Waarheen stuur God julle (as individue, groep en gemeente)?
Skryf / Vul in
  1. Hoeveel punte uit 10 sal die gemeente waaraan julle behoort, kry
    as ’n verskil-makende gemeente? En jy?

Week 9 Die plan kom tot uiting
Week 9 Die plan kom tot uiting
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie