Stof tot nadenke: ‘n Helder lig in die donker

“…Ons sal aan die volgende geslag vertel van die roemryke dade van die Here en van sy mag, van die wonderdade wat Hy gedoen het”

Ps. 78: 4

In Psalm 78 word ons gewys op ons verpligting om die Woord van die Here aan ons nageslag bekend te maak. In Dr. Fanie Bergh se preek van Sondag 2 Oktober vergelyk hy dit met die hardloop van ‘n aflos. Indien ons nie die aflosstokkie in die hande van die volgende naelloper oorgee nie, is ons dadelik uit die wedloop. Elke ouer en grootouer in hierdie lewe moet dit dus op hulle neem om hulle kinders en kinds-kinders te vertel van die wonderlike gawe van Christus. Dit is slegs moontlik indien jy as gelowige volkome glo in die woord van God. As jy dit jou eie gemaak het en passievol glo dat dit die enigste weg is. Ons moet waak om nie ‘n verkeerde aflosstokkie oor te gee, soos die geval in die ou film ‘Blackbeards Ghost’, waar, net soos op hierdie aarde, alles geoorloof is om die aardse wenpaal te bereik.

In hierdie wêreld met sy misplaaste persepsies van wat reg is, afknouery, veroordeling van die waarheid tot voordeel van sekere mense, moord, diefstal, magsbejagdheid en oorloë skep ‘n baie donker prentjie vir die nageslag. Ons wat vashou aan die geloof, hoop en die liefde wat deur God, Christus en die Heilige Gees so mildelik aan ons gegee is, moet hierdie wonderlike boodskap wat ons uit die Woord ontvang het, asook uit eie ervaring, met ons nageslag deel. Ons moet die lig wees vir ons kinders en kinds-kinders. Ons moet hulle wys dat om Christen te wees die een keuse is wat volkome vrede in jou gemoed kan bring, in teenstelling met die aardse keuses wat voor hulle deur gelê word.

Ons moet ook in ag neem dat woorde wek, maar voorbeelde trek. Dit help nie net om te praat nie, jou hele lewe, in taal en in handel, moet aan jou nageslag wys dat jy glo. Jou woorde, jou dade en jou omgang met ander mense moet sorg dat jou geloofskeuse onbetwyfel in die gemoed van jou nageslag lê. In Matt. 5: 14-15 stel Christus dit so mooi. “Julle is die lig vir die wêreld. ‘n Stad wat op ‘n berg lê, kan nie weggesteek word nie; ook steek mens nie ‘n lamp op en sit dit onder ‘n emmer nie, maar op ‘n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis.”