Stof tot nadenke: ‘n Afgekeurde hoeksteen

“…Die klip wat deur die bouers afgekeur is, juis hy het die belangrikste klip in die gebou geword”

1 Pet. 2: 7

Christus was as hoeksteen deur mense afgekeur is, het die belangrikste hoeksteen van alle tye geword in die gebou van menslike navolgelinge wat God daar gestel het. Christus was waardig deur sy leiding en getrouheid om die ereplek by God te verdien. Petrus maan ons om elke vorm van kwaad, met alle bedrog, huigelary, jaloesie en kwaadpratery uit ons lewe te werp en ons te wend tot lewens wat ware volgelinge van Christus weerspieël. Indien ons dit nie sou doen nie sal ons struikel oor hierdie onbreekbare en uitverkore hoeksteen, omdat ons aan die woord van God ongehoorsaam sou wees.

Ons moet te alle tye ons daarop toelê om die voorbeeld van Christus te volg. Ons moet alle mense liefhê en alle eer aan God gee. Volgens Petrus is dit genade om pyn van onverdiende leiding te verduur (1 Pet. 2: 18-21). Hy wys ons daarop dat wanneer ons onverdiende lyding verduur, wanneer ‘n mens goed doen, dit deur die genade van God alleen moontlik is. Hoe kan ons anders wanneer ons kyk na wat Christus vir ons gedoen het. Hy wat geen sonde gehad het nie en geen leuens vertel het nie, wat nie ander beledig het toe Hy beledig en gely het nie. Hy het niemand gedreig nie, maar alles oorgelaat aan God. Die wraak kom ons nie toe nie.

Deur hierdie onbevlekte hoeksteen, wat deur God self as uitverkorene verkies is, het dit vir ons moontlik geword om onder leiding van die Heilige Gees ons lewe in gehoorsaamheid aan God se wil te lewe. Ons is deur dié menslik ‘afgekeurde’ hoeksteen verlos en om deur die genade alleen tot verheerliking van God te kan lewe.