Afkondigings 23 – 30 Oktober 2022

Vandag – Sondag 23 Oktober 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan dr. Frans Hancke wat vanoggend se erediens lei.
 • Ons Skriflesing vanoggend kom uit 2 Konings 17 en 1 Korintiërs 11. Die tema van die prediking is: Ons voetspore.
 • Kategese om 9:00 vanoggend.
 • Spesiale Offer Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Oktober 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Woensdag – 26 Oktober 2022

 • Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstellendes is welkom.

Sondag – 30 Oktober 2022 (HERVORMINGSFEES)

 • Geen kategese.
 • NAGMAAL.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Spesiale Offer Kindersorg.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Die vierde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 2, 16 & 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

OMGEEBEDIENING:  KERSPAKKIES

Ons probeer altyd met ons Desember kospakkies iets spesiaals vir Kersfees in die pakkies sit.

Hierdie jaar het ons leë koffieflesse in die voorportaal vir u geplaas.  Neem asseblief een en vul dit met wat u wil vir kersfees – lekkers, waslap, ens. Enige iets wat harte sal bly maak. Bring dit asseblief terug voor begin Desember 2022. Ons moet 40 bottels vul.

Baie dankie vir u getroue ondersteuning.

Dringende behoefte

Daar is ‘n dringende behoefte vir ‘n stootwaentjie en babaklere. Indien iemand hiermee kan help kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word vir aandag Aletia Nortje.

Vrydagaand 28 Oktober 2022

Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!Plek: Kerksaal Ken jy ’n bobaas stoepstorieverteller?

Tyd: 18:00 Kontak Johan Smit – 084 500 4296.

Koste: R50 pp

Kaartjies is beskikbaar by die kerkkantoor of Sondae by die kerksaal.

Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09:00

Kom geniet ’n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam. Lyste met die oog op die gemeentefees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening met Naam, Bloknommer en “GFees” as verwysing. Kom koop op die dag om teleurstelling te voorkom. Ons neem nie vooraf bestellings nie, maar Groenkloof kan met hulle betrokke kerkraadslid gesels om hulle goedere by die fees af te haal.

FEBA RADIO SA:  GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBC Mongolië:

Die bediening van FEBC Mongolië strewe daarna om mense te ontwikkel en doen dit deur middel van opleiding, opheffing en hulp met die ontwikkeling van ‘n positiewe gesindheid. Dit is ook belangrik om `n boodskap vanuit die Bybel oor te dra met betrekking tot morele sake wat die breër gemeenskap positief sal beïnvloed.

Bid asb saam: Die span in Mongolië behou nog steeds die passie vir die bediening ten spyte van moeilike ekonomiese tye. Die inflasiekoers het oor die afgelope 8 maande toegeneem tot 16%. Bid dat God sal aanhou voorsien in die bediening se behoeftes.

Vir meer inligting, kontak ons: Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

Groenewaldfonds:

Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit op 30 November 2022. Die voorgeskrewe aansoekvorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asb. die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig.

Die webtuiste(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 23 Oktober 2022

 1. Skakel na die YouTube preek van 23 Oktober 2022.
 2. Getuienisbediening: Die nuutste weeklikse nuusbrief uit Madagaskar en terugvoer

oor Makatini se venootskapsvergadering.

3. Kommunikasiebediening: “Stof tot nadenke: ‘n Afgekeurde hoeksteen”. ‘n Kort

boodskap vir die week.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

HARTENBOS BEJAARDESORGDIENS

‘Ons wil asseblief ‘n beroep op al ons gemeentes doen om hulle harte en hande oop te maak ten bate van ons jaarlikse basaar. Ons benodig poeding en gebak bestandele asook gebak in enige vorm. Beskuit, klein koekies, groot koeke, terte, beskuit ens. Roomys bakke en plastiese sakke is ook ‘n groot behoefte.’ Kontak Elize Zinser 044 695 2386 / 044 695 1948

Ds. Danie Goosen is met verlof vanaf 20 – 23 Oktober 2022. Dr. Frans Hancke sal vir hom instaan in hierdie tyd en sal beskikbaar wees op die gemeente selfoon 073 319 9807.

Gemeentefees – Saterdag 29 Oktober 2022 – 09:00 tot 13:00

Pannekoektafel:
Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Bydraes vir bestanddele soos meel, olie, suiker en eiers sal baie waardeer word.

Gebak:

Ons benodig baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Liana 084 764 6155.

Jeugtafel:

Ons benodig speelgoed en/of bydraes vir die jeugtafel. Die items kan afgegee word by De Kaap Eiendomme. Pauline Richards 079 557 8591.


 U kan by enige tafel iets bring soos u kan.

SAMEROEPERS

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R15 & 500 ml @ R30.
Barbara Gericke – 082 411 1222 / Corita du Preez – 084 265 9487.

2. JAFELS @ R20 ELK: Daar sal ’n aantal jafels beskikbaar wees op ’n eerste kom basis. Om teleurstelling te voorkom en ons ook te help met die beplanning sal ons dit waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie van Rensburg – 082 871 0927 plaas.

3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk. Daar sal ook slap chips te koop wees. Amelia 072 975 0917.

4. PANNEKOEK: Piet Snyman 082 297 3476.

5. SOSATIES: Sosaties @ R18 elk. Geen bestellings!
Eddie Drost 082 920 1829.

6. VLEIS: Adolf Jonker – 076 910 2675.

7. GEBAK: Liana Boshoff – 084 764 6155.

8. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.

9. WIT OLIFANT: Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.

10. KINDERTAFEL: Pauline Richards – 079 557 8591.

11. POEDING: Elmari Olsen – 073 979 8868. Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

12. TEETUIN: Michelle Roon – 064 674 9756 of Marie Snyman – 082 229 8316.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314