Stof tot nadenke: Johannes kondig Jesus se koms aan

Johannes 1:1-34

1 In die begin was die Woord,
en die Woord was by God,
en die Woord was God.
2 Hy was in die begin by God.
3 Alles het deur Hom ontstaan,
en sonder Hom het selfs
nie een ding wat bestaan,
ontstaan nie.
4 In Hom was lewe,
en dié lewe was die lig vir die mense.
5 En die lig skyn in die duisternis,
en die duisternis kon dit nie uitdoof nie.

6 Daar was ‘n man, gestuur deur God, wie se naam Johannes was.

7 Hy het tot ‘n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom kon glo.

8 Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig.

9 Die ware lig wat elke mens verlig,
was aan die kom na die wêreld.

10 Hy was in die wêreld,
en die wêreld het
deur Hom ontstaan,
en tog het die wêreld
Hom nie erken nie
11 Hy het gekom na wat syne was
en tog het sy eie mense
Hom nie aanvaar nie.

12 Maar aan almal wat Hom
aanvaar het,
het Hy die reg gegee
om kinders van God te word –
hulle wat in sy Naam glo.

13 Hulle is nie uit bloed nie,
ook nie uit liggaamlike drang nie,
ook nie uit die wil van ‘n man nie,
maar uit God gebore.

14 En die Woord het vlees geword
en onder ons kom woon,
en ons het sy heerlikheid aanskou,
‘n heerlikheid soos dié
van die unieke Seun van die Vader –
vol genade en waarheid.

15 Johannes getuig oor Hom en roep uit: “Hý is die Een van wie ek gesê het, ‘Hy wat ná my kom, is my voor, omdat Hy die eerste was.’ ”

16 Uit sy volheid het ons almal genade ontvang – ja, genade op genade.

17 Want die wet is deur Moses gegee die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom.

18 Niemand het God nog ooit gesien nie; die unieke Seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, Hy het Hom bekend kom maak.

Getuienis van Johannes die Doper

19 En dit is die getuienis van Johannes toe die Jode priesters en Leviete uit Jerusalem na hom gestuur het om hom te vra: “Wie is u?”

20 Hy het verklaar, dit nie ontken nie, maar openlik verklaar: “Ek is nie die Christusl nie.”

21 Hulle vra hom toe: “Wat dan? Is u Elia?” En hy sê: “Ek is nie.” “Is u dié Profeet?” En hy antwoord: “Nee!”

22 Hulle sê toe vir hom: “Wie is u? Ons moet ‘n antwoord verskaf aan hulle wat ons gestuur het. Wat het u oor uself te sê?”

23 Hy antwoord toe,

“Ek is ‘die stem van een
wat uitroep in die woestyn
“Maak die pad van die Here reguit!”’ –
“soos die profeet Jesaja gesê het.”

24 Daar was ook afgevaardigdes uit die geledere van die •Fariseërs,

25 en hulle het hom gevra: “As u nie die Christus of Elia of die Profeet is nie, waarom doop u dan?”

26 Johannes het hulle geantwoord: “Ek doop met water, maar in julle midde staan daar Iemand vir wie julle nie ken nie.

27 Hy is die Een wat ná my kom, en ek is nie werd om die riempies van sy sandale los te maak nie.”

28 Dit het oorkant die Jordaan in Betanië gebeur, waar Johannes besig was om te doop.

Jesus die Lam van God

29 Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom, en hy sê: “Kyk, die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem!

30 Hy is die Een van wie ek gesê het, ‘Ná my kom ‘n Man wat belangriker as ek is, omdat Hy voor my was.’

31 Ook ek het Hom nie geken nie, maar juis daarom het ek gekom en doop ek met water, sodat Hy aan Israel bekend gemaak kan word.”

32 En Johannes het getuig: “Ek het die Gees uit die hemel sien neerdaal soos ‘n duif, en Hy het op Hom gebly.

33 Ook ek het Hom nie geken nie, maar Hy wat my gestuur het om met water te doop, Hy het vir my gesê, ‘Hy op wie jy die Gees sien neerdaal en bly, dit is Hy wat met die Heilige Gees doop.’

34 En ek het gesien en getuig, ‘Hy is die •Seun van God

Skrifaanhalings geneem uit:
die Bybel in Afrikaans 2020-vertaling
© Bybelgenootskap van Suid-Afrika 2020.
Gebruik met toestemming.
Alle regte voorbehou.
www.bybelgenootskap.co.za / www.biblesa.co.za.
Kontak:
copyright@biblesociety.co.za