Nuusflitse: Week 39+ van 2022

Woensdag – 28 September 2022 Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstel-lendes is welkom.
Donderdag – 29 September 2022 Bloedskenk:  vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.
Sondag – 2 Oktober 2022 Geen Kategese. Prediker:  Ds. Fanie Bergh.
Vrydagaand 28 Oktober 2022 Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09:00
Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 5 & 19 Oktober en 2, 16 & 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading