GEBEDSGIDS – OKTOBER 2022

1 Oktober – Saterdag – Eljada Nasorg

Môre is ons deurkollekte vir die Eljada Nasorg waar dit hulle doel is om die kinders en volwassenes se lewenskwaliteit te verbeter ongeag kultuur, etnisiteit, rykdom of sosiale status. Bid dat die mense se hande en harte oop sal wees om genoegsaam by te dra.

2 Oktober – Sondag – Biddag vir bejaardes en Jode

Vandag dink ons aan al ons bejaardes wat alleen in ouetehuise of selfs in hul eie huise is. Ons dink ook aan al die Jode wêreldwyd wat dalk swaarkry of nog nie vir Jesus ken nie. Ons dra hulle aan Jesus op en vra dat hy die regte mense op hul pad sal bring.

3 Oktober – Maandag – Nooddienste

“Heer, ons wil die personeel van al die Nooddienste aan U opdra. Gebruik hulle ook om U boodskap uit te dra daar waar hulle op ‘n ongelukstoneel is en gee hulle die krag en deursettingsvermoë om aan te hou in moeilike omstandighede. ”

4 Oktober – Dinsdag – Kommunikasie

Ons dink in hierdie maand aan diekommunikasie mediums wat help om die Evangelie tot aan die uithoeke van die wêreld uit te dra waar baie mense nie hul gemeentes besoek nie – Trans Wêreld Radio, FEBA Radio, Radio Kansel, Televisie en andere. Ons vra U seën op die personeel, donateurs en voorbidders.

5 Oktober – Woensdag – Midde Ooste

Ons dank U vandag vir lidmate wat getrou bydra en bid om die Kerk in die Midde-Ooste te help herbou. Talle stede in Irak en Sirië lê in puin en meer as 7 miljoen mense is uit hulle huise gedwing en die Kerk is uitgedun. Mag Openbaring 3:2 vir ons opnuut oproep om te bid vir ons “familie” in vervolgde lande.

6 Oktober – Donderdag – Verhouding met God

“Gee ons asb. ‘n nuwe insig in ons verhouding met U, ons Vader en God en ons lewe voor U. Laat ons geesvervuld en geloofwaardig wees en in waarheid binne die wil van U leef. Indien ons U liefde uitleef, sal U Naam verheerlik”.

7 Oktober – Vrydag – Moed

“Here, gee my volgehoue moed waar ek vandag gaan. Gee my ‘n vrolike gees wanneer dinge nie gaan soos ek dit wil nie en gee my moed om te doen wat ek ook al moet doen. Ek bid dat in Jesus se naam dat U die deure sal oopmaak waar ek moet gaan en my sal beskerm teen gevare”.

8 Oktober – Saterdag – Polisie

“Vader, ons wil elke polisielid wat hul lewens vir ons in gevaar stel, aan U opdra dat U hulle sal beskerm en sal toerus met die nodige insig en wysheid om alle situasies te hanteer, maar ook die nodige versigtigheid en empatie aan die dag lê met die korrekte optrede.”

9 Oktober – Sondag – Alta Du Toit Skool

Laat ons vandag die leerkragte en kinders van die Alta du Toit skool aan die Here opdra vir kennis en wysheid in hulle omstandighede. Laat ons ook vra dat die gemeente mildelik sal bydra tot hierdie skool ter bevordering van hul dienste.

10 Oktober – Maandag – Mishandelde mans / vroue en kinders

“Here, ons bid dat U met die mishandelde mans/vroue en kinders sal wees en hulle die moed sal gee om op te tree om uit hul omstandighede los te kom. Ons bid ook vir insig om hul situasie reg op te som. Ons bid ook dat die mishandelaar tot inkeer sal kom en sal afsien van sy optrede.”

11 Oktober – Dinsdag – Skole

“Jesus, wees met al die leerkragte en leerders waar hulle vandag begin met die laaste kwartaal se leer. Gee dat hul hul beste sal gee.”

12 Oktober – Woensdag – Tronke

Dra vandag die bewaarders in die tronke aan die Here op aangesien ‘n mens altyd dink aan die gevangene, maar vergeet dat die bewaarder ook in ‘n tronk lewe en heeldag tussen die gevangenes is.

13 Oktober – Donderdag – Treurendes

“Here, ons buig voor U in afhanklikheid en wil vra dat U die persone wat treur sal omarm en hul trane sal afdroog soos U in U Woord belowe.”

14 Oktober – Vrydag – Swaar gemoed

“Vader, my hart is swaar. Ek voel dat ek die las alleen moet dra. Woorde soos oorweldig, verward en uitgeput beskryf waar ek is. Ek is nie seker hoe om my swaar vrag te dra nie, so wys my asseblief hoe. Neem dit van my af. Laat my rus en verfris wees sodat my hart nie so swaar sal wees nie en laat ons weet dat U daar is vir ons.”

15 Oktober – Saterdag – Vyande

“U sê in Luk.6:27 dat ons ons vyande moet liefhê, maar U weet dit is baie moeilik en vra ons dat U ons sal help om U liefde uit te dra en ook ons vyande op baie gebiede U liefde te wys.”

16 Oktober – Sondag – Spesiale offer vir die Gideons

“Jesus, ons dra die Gideons vandag aan U op en vra dat U vir hulle sal seën met hul harde werk onder almal en waar hulle Bybels gratis uitdeel. Ons vra ook dat U hulle die onderskeidingsvermoë sal gee en die regte rigting sal aandui.”

17 Oktober – Maandag – Siekes

Kom ons bid vir siekes wat aan hul bed gekluister is, vir spoedige herstel of aanvaarding van hul omstandighede maar ook dat hul geliefdes meer tyd saam met hulle sal deurbring.

18 Oktober – Dinsdag – Kennis van die Bybel

Slegs deur die Bybel te lees, leer ons van die Here en bid ons dat mense sal sien dat hulle ‘n verhouding met die Lewende Here sal verdiep deur meer Bybelstudie te doen en die Here op so ‘n manier leer ken.

19 Oktober – Woensdag – Jesus se Liefde

“Jesus, dankie dat U van my hou en niks ooit U Liefde van my af sal wegneem nie! Selfs as ek vandag misluk en nie doen wat van my verwag word nie, fluister U U onvoorwaardelike liefde diep in my siel en herinner my dat u barmhartighede elke oggend nuut is”.

20 Oktober – Donderdag – Trots op jou werk

Laat ons bid vir elke persoon dat hulle sal besef dat hulle werk asof vir die Here en nie vir mense en sodoende hul dagtaak met positiwiteit sal aanpak en hul beste sal doen.

21 Oktober – Vrydag – Leiers

Die Bybel sê ons moet die keiser gee wat hom toekom en wil ons vandag aan ons leiers dink wat ons land moet bestuur dat hulle dit sal doen sonder korrupsie en sal optree in belang van die land se groei en nie vir hul eie verryking nie.

22 Oktober – Saterdag – Eensames

Ons wil vandag bid vir talle lidmate wat hulle lewensmaats verloor het en die gemis ervaar. Dankie vir familielede en vriende wat ondersteuning bied. Mag hulle ook U genade, bystand en arms van liefde ondervind.

23 Oktober – Sondag – Gemeente Instandhoudingsfonds

Ons het vandag ‘n spesiale offer vir ons gemeente se instandhouding. Ons wil vra dat U sal bid vir oop hande maar ook dat die gelde op die regte plek aangewend sal word. Ons wil ook die Here bedank dat Hy so mooi na Grootbrak se gemeente kyk en ons so ryklik seën.

24 Oktober – Maandag – Leraars.

Laat ons bid vir ons Leraars wat voorbereiding doen en vra dat die Here hulle besonder sal seën met insig en wysheid en dat hulle die regte boodskap sal oordra en ook dat die gemeente en besoekers ontvanklik sal wees vir die boodskap en dit in hul harte sal bewaar en uitdra.

25 Oktober – Dinsdag – Heilige Gees

“Vader, ek kannie glo dat ek eendag in Jesus se glans en glorie kan deel nie. Dit is onwerklik. Ek bedank U dat ek saam met die Heilige Gees se werking in my lewe dit kan regkry om dit ‘n werklikheid te maak.”

26 Oktober – Woensdag – Ons Roeping

“Vader, ons glo dat U vir elkeen van ons ‘n doel en roeping het. Gebruik dan vir ons om met ons woorde en dade, mede-lidmate te inspireer, bemoedig, versterk en ook “afgedwaaldes” na U Kudde terug te bring. Mag U Gees ons hierin lei en leer en gee asb. vir ons harte vir verlorenes.”

27 Oktober – Donderdag – Vreemde lande

Bid saam met baie ouers vir kinders wat in ver en vreemde lande werk. Mag hulle, waar hulle ook al is, die liefde van God ervaar en deur hulle lewens, Jesus se naam grootmaak. Dankie dat U ‘n Alomteenwoordige God is.

28 Oktober – Vrydag – Afhanklikheid

Ons bid dat die persone wat verslaaf is aan alkohol, sigarette, dwelms en ander dinge soos pornografie en selfs kos, sal besef dat hulle eintlik ‘n anker soek en dit op die verkeerde plek gaan soek. Bid dat hulle dit sal insien en hulp sal gaan soek.

29 Oktober – Saterdag – Gemeentefees

Vandag vier ons fees. Ons bid vandag vir goeie vriendskap tussen die gemeentelede asook gasvryheid sodat nuwe intrekkers en vreemdes tuis in ons gemeente sal voel.

30 Oktober – Sondag – Familie

“Families is so belangrik, Here, en vra ons dat waar daar so baie misverstande plaasvind met swak kommunikasie, dat U die families sal help met hul kommunikasie en dat hulle ook ‘n seën vir ander gesinne sal wees.”

31 Oktober – Maandag – Lofprysing

“Kom ons Loof, kom ons besing, die Naam van Jesus” en bedank Hom vir wat Hy alles vir ons doen. Ons dink aan die dae wat ons dit nie verdien het om Sy Guns te ontvang nie, maar tog het Hy gegee sonder om te vra.

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading