Afkondigings 7 – 14 Augustus 2022

Afkondigings

Ned. Geref. Kerk Groot-Brakrivier
7 – 14 Augustus 2022


Vandag – Sondag 7 Augustus 2022:

• Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Marida Bridges ons nuwe orreliste.  

• Die gemeente vier nagmaal en nooi graag alle besoekers om dit saam met ons te gebruik.  Plaas asb. u leë nagmaalkelkie in die houers in die voorportaal na die erediens.

• Ons skriflesing vanoggend kom uit Lukas 12 vers 49 tot 56. Die tema van die prediking is: ‘n Verrassende wending?  

• Spesiale offer vir die Groenewaldfonds.

• Geen Kategese.

‘n Verwelkomingstee vir nuwe lidmate word bedien in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate in ons gemeente:
Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die afloop van die erediens ‘n paar verversings saam met ons te kom geniet. Ons wil u graag ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:
Gebedsgidse vir Augustus 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 14 Augustus 2022
• Ds. Danie Goosen se afnaweek.
• Kategese om 09:00.
• Prediker:  Ds. G van Deventer.
• Sinodale offer vir Gemeente-ontwikkeling.

Getuienisbediening

Die derde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is as volg: 10 en 24 Augustus 2022, 7 en 21 September 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik is baie laag. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Omgeebediening

Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie-bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en ook materieel. Ons probeer met die gemeente se hulp help waar daar nood is.

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ondersteuningsgroep

Ons bestaan uit ‘n groepie passievolle mense wat daarop ingestel is om ‘n verskil te maak in ons gemeente en ons gemeenskap.

Indien iemand opsoek is na enige emosionele of fisiese bystand, kontak ons by die onderstaande telefoonnommer en ons sal ons bes doen om van hulp te wees.

Ons bied die volgende aan:
• Eensames wat geselskap nodig het;
• Mense wat hulp nodig het met inkopies;
• Vervoer na dokters;
• Emosionele probleme; ens.

Indien ons nie self kan help nie, kan ons altyd iemand aanbeveel.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

Klub-50+

Klub 50+ hou hulle jaarlikse pannekoekdag op 10 Augustus in die kerksaal. Almal wat kan help bak, moet asseblief vir Debbie of Mariana kontak. Vooraf bestellings kan ook by hulle gemaak word. Ons hoop ons sien die hele gemeente daar.

Debbie Nel (083 395 8789) / Mariana van Huyssteen (082 922 9291)

FEBA RADIO SE GEBEDSPUNT VIR SONDAG 7 AUGUSTUS 2022
Ons Bid Steeds Vir Kambodja!

FEBC Kambodja saai Bybelstudies, Christelike liedjies en getuienisse uit asook programme wat oor dissipel- en leierskapopleiding handel.

“Selfs al kan ek nie lees of skryf nie, het ek in geloof in Jesus gegroei deur na die radio te luister. Dit het my hart verander, en my gehelp om my geloof in dade te omskep.”

“Die radio het my wel gehelp maar wat my werklik aangeraak het, was die Woord van God. Ek het hoop gevind deur daarna te luister.”

Bid asseblief dat die Heilige Gees FEBC Kambodja se programinhoud sal inspireer.
Vir meer inligting, stuur ‘n WhatsApp na: 081 265 4801.

Gasvryheidsbediening

Hiermee nooi ons almal wat graag by die gasvryheids-bediening betrokke wil raak deur tee te skink en/of te help met verversings en ander aktiwiteite, asook persone wat behulpsaam sal wees met die voorsiening en/of rangskikking van blomme vir spesiale geleenthede om in verbinding te tree met Michelle Roon (064 674 9756).

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons verwelkom die volgende nuwe lidmate ontvang vir die tydperk Januarie 2021 tot Julie 2022 by vanoggend se tee:

Basson Retief & Laetetia
Botha Dawn
Brits Ferdi & Chantelle
Broberg Bert & Ilse
Campbell Willie & Chrissie
Carstens Jacky & dogter Hayley
Cloete Pieter & Joey Smith
Coetzee Hennie & Debbie
De Beer Martin & Felicity
De Beer Rohan & Alta
De Klerk Martin & Ronel
De Klerk Johan & Elna asook hul kinders Jacques & Sonia
De Swardt Jeandré
De Wet Hilary
Delport Hester
Erasmus Bertha
Erasmus James & Hanneli Esterhuyse Lucy
Fleidi Werner en Yolandi
Greeff Peter
Greyling Bets
Haarhof Sakkie & Hettie
Harmse Rita
Jacobs Anna
Jonker Johan & Heidi
Kamper Adriaan & Karen
Kirstein Hennie & Beulla Kirsten Jannie & Ria en dogter Evah
Kriel Jacques & Carmi en kinders Zeedrich & Mieke
Kruger Magdaleen
Le Roux Hennie & Marie
Le Roux Burger & Elize
Lingenfelder Bertus en Marlene Matthee
Lubbe Lida Ludick Mike & Bettie en dogter Charlene
Ludwick Christo & Annette
Maree Fred
Nel Ella
Oosthuizen Bennie & Helena en seun Henlo
Opperman Chris & Zettie
Patterson Stan & Cathy
Pienaar Gladys
Potgieter Niclas & Harriet
Putter Gustav & Erna
Roon Wessel
Roux Fritz & Vera
Scott Deon & Annelize
Slabbert Steyn & Sannie
Smit Piet
Smith Charles & Susan en hul kinders Surika & Christel
Stander Kobus & Louise
Steijn Erina
Steyn Ockert & Yolanda en hul kinders Ronike, Hanje & Derek
Steyn Hilda
Stopforth Stoppie
Terblanche Pieter & Gretha en hul seun Adrian
Theron Pieter & Marinda
Van der Merwe Whitey & Ansa
Van der Westhuizen Lukas & Nickey
Van Rensburg Sandra & suster Mitzi Schutte
Van Vuuren Irene
Vermeulen Jurie & Madeleine
Viljoen Ronel
Viljoen Marita
Walter Elfride
Woest Petru

Hierdie Sondag is die negende van Koninkrykstyd en ook die begin van ons Seisoen van Barmhartigheid. In die sleutelteks uit Lukas 12: 32-40 vertel Jesus wat gebeur wanneer mense deur die Evangelie verander word. Volgens Woord en Fees gaan dit hier vir Jesus oor “wat werklik belangrik is en wat dit beteken om Christus heelhartig te volg. Dit gaan nie net daaroor om alles weg te gee en Jesus te volg nie. Jesus wil ons aanmoedig om ons harte oop te maak vir ander en te leef binne die werklikheid van die koninkryk van God.”

Mag hierdie maand van barmhartigheid ook in elkeen van ons gestalte vind om ‘n lewegewende verskil in ons gesinne, vriendekringe, werksomgewing, gemeentes en gemeenskappe te maak.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading