Afkondigings 18 – 25 September 2022

Vandag – Sondag 18 September 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens en ’n spesiale verwelkoming aan die nuwe kerkraadslede wat vanoggend bevestig word.
 • Ons Skriflesing vanoggend kom uit Johannes 7. Die tema van die prediking is: Opgedroogde fonteine?
 • Kategese om 09:00.
 • Sinodale Offer vir Arbeidsbediening by die deure.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag – 21 September 2022

 • Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida
  (082 471 0751). Alle belangstellendes is welkom.

Sondag – 25 September 2022

 • Geen kategese.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Sinodale Offer vir Bediening aan die Jode.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Vrydagaand 28 Oktober 2022

Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Plek: Kerksaal

Tyd: 18:00

Koste: R50 pp

Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09h00

Kom geniet ‘n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam.  Lyste met die oog op die gemeentefees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir September 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Verandering in eredienstye

Tydens die kerkraadsvergadering van 23 Augustus 2022, is daar besluit om vanaf 1 Januarie 2023 die eredienstye op Sondae te vervroeg vanaf 10:00 die oggend na 09:00 die oggend. Die Kategese sal skuif na 10:00 in die oggend direk na die erediens. Indien u nie die 09h00 oggenddiens by die kerk kan bywoon nie, is u welkom om die erediens by Groenkloof om 10:00 die oggend by te woon.

Indien u enige beswaar het teen die besluit vra ons dat u dit asseblief skriftelik so gou moontlik by die kerkkantoor indien.

Getuienisbediening

Die derde kwartaal se laaste uitreikdatum vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 21 September 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik IS TOTAAL UITGEPUT. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Ondersteuningsgroep

Ons bestaan uit ‘n groepie passievolle mense wat daarop ingestel is om ‘n verskil te maak in ons gemeente en ons gemeenskap.

Indien iemand opsoek is na enige emosionele of fisiese bystand, kontak ons by die onderstaande telefoonnommer en ons sal ons bes doen om van hulp te wees.

Ons bied die volgende aan:

 • Eensames wat geselskap nodig het;
 • Mense wat hulp nodig het met inkopies;
 • Vervoer na dokters;
 • Emosionele probleme; ens.

Indien ons nie self kan help nie, kan ons altyd iemand aanbeveel.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

FEBA RADIO SA – GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBA MALAWI

Slegs 2% van alle Yao-mense is Christene en die res is oorwegend Moslem. Met vreugde loof ons die Here vir FEBA Malawi en die impak wat sy Litala FM in honderde Yao-mense se lewens maak. Mag hulle elke dag nader aan God groei en Sy goedheid aanskou.

Soos wat die bediening in Malawi groei, het Pastoor Amos en sy span meer mense nodig om te help. Bid asseblief dat die Here die regte mense sal stuur om te help met hierdie bediening by Litala FM.

Vir meer inligting, kontak ons: Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

NG Kerk George (Moedergemeente) Praktiese werkswinkel oor evangelisasie (Suid-Kaap) 18 – 25 September 2022

Die volgende aktiwiteite is beplan vir bogenoemde week. Die gemeente se ondersteuning en voorbidding word gevra:

 • Sondag 18 Sep. – Interkerklike erediens.
 • Dinsdag 20 Sep. – Konferensie om te besin oor die tema – “Die kerk se rol in sosiale genesing en kohesie”. ’n Groot aantal nie-regerings organisasies, kerkgenootskappe, sakelui, polisie en munisipaliteit is genooi om te besin oor die lewensomstandighede asook die opheffing van die menswaardigheid van ons gemeenskap.
 • Woensdag 21 Sep. – Praktiese werkswinkel oor evangelisasie (09:00-13:00).
 • Vrydag 23 Sep. – Internasionale ete.
 • Sondag 25 Sep. – Interkerklike sangdiens met genooide koor.

Navrae 083 302 8639.

Bespreek by spg@kaapkerk.co.za

NG Kerk Reebok Koorfees om 19:00 – 23 September 2022

Toegang: R50 per persoon by die deure.

Kore wat optree:

 • Reebok NG Kerkkoor
 • Benevolantparkkoor
 • Ge Gaudio (George)
 • Eden Cameratakoor
 • Sotto Voce

Opstandingsfees met blomme: 22-25 September 2022

Kom ons wees maar eerlik: COVID het ons almal lelik gepootjie en ons het behoefte aan goeie nuus en hoop.   Suidkerk bied daarom ‘n Blommefees aan wat die boodskap wil oordra dat daar hoop en oorwinning is oor alle negatiewe lewensomstandighede.  Ons noem dit:  OPSTANDINGSFEES MET BLOMME.

Die Blommefees sal DV 22-25 September plaasvind.  Dit word gehou in die kerksaal van NGK Mosselbaai-Suid in 15de Laan.  Die Blommeskou skop 22 September af met ‘n wydingsdiens om 18h00 in die kerkgebou. Dit neem die vorm aan van ‘n sangdiens waarby ons lofprysingspan en ander musikante gaan optree. Daar gaan daagliks ‘n teetuin in die kerksaal wees wat tussen 10h00 en 18h00 oop sal wees. Die blommeskou is oop na die wydingsdiens en daarna bedags 10h00 tot 19h00. Die teetuin bly egter net oop tot 18h00. Toegang is gratis. Kom verlustig u in die blommeskou wat ‘n boodskap van hoop oordra en geniet keurige gebak en drinkgoed in die teetuin. Almal in die gemeenskap word hartlik uitgenooi om hierdie fees te kom geniet.

Navrae kan gedoen word byds. Danie Smit by 084 701 4386.

DIE WEBTUISTE

(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 18 September 2022

 1. Link na die YouTube Preek van 18 September 2022.
 2. Kommunikasiebediening: “Stof tot nadenke: Hoe sê mens dankie”.
  ‘n Kort boodskap vir die week.
 3. Mosselbaai Ringsitting: 13 September 2022 te Groot-Brakrivier.
 4. Gemeentebrief: September 2022.
 5. Boekvoorlesing: Onverantwoordelik deur dr. Frans Hancke. Ou episodes kan ook geluister word.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07h00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314