Afkondigings 13 November – 20 November 2022

Vandag – Sondag 13 November 2022:

 • Baie welkom by die erediens.
 • Baie geluk aan die Bright gesin wat vanoggend gedoop en belydenis van geloof aflê.
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit Gal. 3 vers 23 – 29. Die tema van die prediking is : Brief?
 • Spesiale Offer by die deure vir Up with Downs-skool.
 • Tee in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Ons kategese sluit vanoggend af. Hulle ontvang hulle getrouheidsertifikate en bring hulle kinderdankoffers.

Nuwe lidmate in ons gemeente:
Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir November 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Dinsdag – 15 November 2022

 • Kerkraadsvergadering 18:00 in die kerksaal.

Woensdag – 16 November 2022

 • Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstellendes is welkom.

Sondag – 20 November 2022

 • Prediker:  Dr. Nadia Marais.
 • Spesiale Offer vir die Kankervereniging.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Donderdag – 24 November 2022

 • Bloedskenk: Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag 24 November 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

HARTENBOS BEJAARDESORGDIENS 17 DESEMBER 2022

‘Ons wil asseblief ‘n beroep op al ons gemeentes doen om hulle harte en hande oop te maak ten bate van ons jaarlikse basaar.

Ons benodig poeding en gebak bestanddele asook gebak in enige vorm. Beskuit, klein koekies, groot koeke, terte, beskuit, ens.

Roomys bakke en plastiese sakke is ook ‘n groot behoefte.’

Kontak Elize Zinser 044 695 2386 / 044 695 1948

Ondersteuningsgroep

Ons groep wil graag mense ondersteun met:

 • Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies; maar ook
  vir emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
 • Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.

Skakel ons by 081 039 8853 – Kontak persoon Riana Briers.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Die vierde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 16 & 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

 • Kerspakkies vir 45 Wolwedans kinders

Spar en Pick ‘n Pay neem weer saam deel aan ons Kerskoepon projek waar ons vir 80 gesinne ‘n R400 koepon gaan gee op 7 Desember om hulle te help om Kersfees te geniet. Ons wil ook graag vir 45 kinders elkeen ‘n bederfpakkie gee van ‘n sappie, ‘n vrug, koekie en springmielies. Ons het ook gedink om die gemeente te vra om deel te wees van die projek deur of ‘n pakkie te pak en dit op 2 Desember by die kerkkantoor af te gee of ‘n bydrae te maak. By voorbaat baie dankie dat ons hierdie jaar op hierdie wyse kan afsluit.

OMGEEBEDIENING:  KERSPAKKIES

Ons probeer altyd met ons Desember kospakkies iets spesiaals vir Kersfees in die pakkies sit.

Hierdie jaar het ons leë koffieflesse in die voorportaal vir u geplaas.  Neem asseblief een en vul dit met wat u wil vir Kersfees – lekkers, waslap, ens. Enige iets wat harte sal bly maak. Bring dit asseblief terug voor begin Desember 2022. Ons moet 40 bottels vul.

Baie dankie vir u getroue ondersteuning.

Groenewaldfonds:

Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit op 30 November 2022. Die voorgeskrewe aansoekvorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asb. die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig.

FEBA RADIO SA:  GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBC Filippyne:

Die Filippyne het nog nie ten volle hulle ekonomiese en politieke potensiaal bereik nie. Die land het baie natuurlike hulpbronne; het demokratiese wortels en beskik oor ‘n goedopgeleide bevolking. Maar die regering versuim gereeld om die ernstige ekonomiese en maatskaplike kwessies aan te spreek. Dit beperk die ontwikkeling van die land, gevolglik leef die helfte van die bevolking in armoede. Hier volg enkele feite oor die Filippyne: Die bevolking is meer as 111 miljoen landsburgers. Ongeveer 30.5% van die bevolking is onder die ouderdom van 15 jaar. Daar is sowat 92.3% Christene in die land; en daarvan is sowat 12.3% Evangeliese Christene. (Inligtingsbron: https://operationworld.org/locations/philippines/ )

Ons gebed vir die week: Hou aan bid vir die luisteraars en vennote van die radioprogram,  Life-Changing,  en dat hulle gemotiveerd en in verbinding te bly met die radiostasie. Ons is dankbaar vir hul volgehoue ondersteuning en bid dat God hulle sal bewaar om tot seën vir ander te wees. 

Die webtuiste(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 13 November 2022

 1. Link na die YouTube Preek van 13 November 2022.
 2. Getuienisbediening: Die weekse nuusflits van Madagaskar.
 3. Gebedsgids November 2022:Is beskikbaar op die webtuiste.
 4. Kommunikasiebediening: “Stof tot nadenke: “ Hoe weet ons verseker?”. ‘n Kort boodskap vir die week.

Konsert 28 Oktober & Gemeentefees 29 Oktober

 • Ons dank die Here vir die wonderlike wyse waarop Hy die geleentheid geseën het asook elke persoon wat daarby betrokke was en dit ondersteun het. Baie dankie aan almal wat bygedra en gehelp het om van die konsert Vrydagaand en die gemeentefees Saterdag ‘n groot sukses te maak.

Biddag vir beskermingsdienste : 13 November 2022

As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm tevergeefs”.

Ps. 127:1(b)

Here ons vind troos in die feit dat ons U kan vertrou as ons Beskermer. Dankie, dat U ons beskerm soos die appel van U oog en ons wegsteek in die skaduwee van U vleuels (Ps. 17:8)

Dankie, Here, dat ons ons vrees met U kan deel oor die korrupsie in die beskermingsdienste. Dankie, vir dié wat diensbaar, passievol en met integriteit onder uiters moeilike omstandighede werk. Ons dra die beskermingsdienste se welvaart aan U op. Ons bid vir elke individu se:

 • Werksomstandighede (ure, vergoeding, bronne beskikbaar).
 • Naasbestaandes en geliefdes.
 • Verwerking van trauma.
 • Veiligheid.

Stel hulle in staat om standpunt in te neem vir dit wat reg is en nie vou onder die druk van die wêreld nie. Maak hul liggame sterk om die werklas te dra. Gee hulle die emosionele kapasiteit om die eise te hanteer. Rus U hulle geestelik toe om ligdraers vir U te wees.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading