Afkondigings 11 Desember 2022 – 8 Januarie 2023

Vandag – Sondag 11 Desember 2022:

• Baie welkom by die erediens en ’n spesiale verwelkoming aan ds. Fanie Bergh wat vanoggend se erediens lei.
• Ons skriflesing kom vanoggend uit Matt. 1:18-25, Hand. 4:12. Die tema van die prediking is : Jesus se geboorte – ’n Goddelike saak?
• Spesiale Offer by die deure vir die Stranddiensspan.

Nuwe lidmate in ons gemeente:
Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:
Gebedsgidse vir Desember 2022 is beskikbaar in die voorportaal.
Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar. Januarie 2023 se gebedsgidse sal ook later in Desember beskikbaar wees.

Desember eredienstye:
Daar sal gedurende Desember slegs een erediens om 10:00 Sondae wees, met uitsondering van 25 Desember – Kersdag. Kersdag eredienstye is 07:00; 08:00; 09:00 & 10:00.

Ds. Danie sal met verlof wees vanaf 26 Desember 2022 tot 5 Januarie 2023

Sondag – 18 Desember 2022:
• Prediker:  Ds. Danie Goosen.
• ’n Spesiale verwelkoming aan familie en vriende van die volgende ouerpare wie se babas vanoggend gedoop word:
 Anró & Wilmarié Boshoff (dogtertjie – Chrisendrie Zelmari).
 Johan & Danica de Klerk (seuntjie – Daniël Petrus).
 Emile & Phelia Klopper (dogtertjie – Margot Alette).
 Paul & Marli Delport (seuntjie – Leon Christiaan).
• Spesiale Offer vir die Bybelgenootskap by die deure.

Sluiting van die Kerkkantoor:
Die kerkkantoor sal gesluit wees vir die tydperk 15 Desember 2022 tot 3 Januarie 2023.

31 Desember – Oujaarsdiens:
Die Oujaarsdiens sal om 18:00 plaasvind in die kerkgebou en nie om 23:30 soos op die kalender aangedui nie.

VANAF 1 JANUARIE 2023 BEGIN EREDIENSTE OM 09:00

Sondag – 1 Januarie 2023:
• Prediker:  Dr. Frans Hancke.
• Spesiale Offer vir die Gemeente Instandhoudingsfonds.

Ondersteuningsgroep:

Ons groep wil graag mense ondersteun met:
• Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
• Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.
Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.
Skakel ons by 081 039 8853 – Kontak persoon Riana Briers.

Getuienisbediening:
Baie dankie aan almal wat so getrou deur die jaar betrokke was, op watter basis ookal, om te help met ons uitreike na Wolwedans asook ons sendelinge. Met u ondersteuning het dit ’n groot verskil in die lewens van kinders en bejaardes gemaak.

Kersprojek vir Wolwedans:
Baie dankie aan elkeen wat gehelp het om hierdie projek weer ‘n sukses te  maak  - deur voorbidding, bydraes en pakkies te pak. Ons kon Woensdag wegry met die wete daar is blymoedige harte en groot dankbaarheid by  ten minste 120 mense met wie ons die liefde van Jesus kon deel.


• D&M van Himalayas se kalenders is ontvang en is beskikbaar by die kerkkantoor teen R120 elk. Dit is ’n manier hoe ons hulle kan ondersteun vir die werk wat hulle doen met die uitdra van die Evangelie in moeilike omstandighede.

OMGEEBEDIENING

Gevulde Kersflesse vir kospakkies

Ons is sò dankbaar! Ons het 40 flesse uitgegee aan die gemeente om met iets lekkers vir Kersfees gevul te word.  Ons het 86 gevulde flesse terug ontvang. Hierdie gemeente is fantasties!!!! Baie-baie dankie. Die omgeebediening waardeer julle. Aan die einde van hierdie jaar wil ons ook vir almal bedank wie ‘n bydrae tot die bediening gelewer het, hetsy deur te werk, te luister, of enige iets te skenk. Sonder julle sal dit vir ons baie moeilik wees om ons opdrag te gehoorsaam.

Bloedskenking
Met die bloedskenking geleentheid op 24 November 2022 is 58 volpinte bloed geskenk. Baie dankie daarvoor, u skenking kan lewens red. Ons sal u in kennis stel wanneer die volgende geleentheid plaasvind.

FEBA RADIO SA:  GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBA MOSAMBIEK

Mosambiek het tans ‘n bevolking van sowat 33,2 miljoen mense waarvan 18 miljoen Christene is. Die aantal Christene mag indrukwekkend voorkom, maar die Islamitiese ekstremiste wat Christene vervolg, kan veroorsaak dat baie van die mense bang is om van Islam te bekeer en met Christus te wandel. Gewelddadige aanvalle wat ten doel het om hulle invloed en beheer te versprei, het al die lewens van baie gelowiges geëis. FEBA Mosambiek help om hoop te bring en die nodige hulpbronne te verskaf deur radio’s, oudiobybels asook voedsel uit te deel. Die stasies help ook weduwees om hulle eie gewasse te verbou as ‘n manier om ‘n inkomste te verdien en so te oorleef.

(Inligtingsbron:https://www.opendoorsuk.org/persecution/world-watch-list/mozambique/ )

Ons gebed vir die week: Bid dat God ons uitsaaiers as invloedryke stemme sal gebruik in die Zambezi-gemeenskap, waar hulle twee nuwe stasies, Voice of Hope en Impact FM, se uitsendings geniet.

Die webtuiste (nggrootbrak.co.za)

Nuut op 11 Desember 2022

 1. Link na die YouTube Preek van 11 Desember 2022.
 2. Kerssangdiens: ‘n Link na die video van die Kerssangdiens is beskikbaar op die webtuiste.
 3. Kommunikasiebediening: “Stof tot nadenke: ‘Feestyd saam met God’”. ‘n Kort boodskap vir die week.
  • Neem kennis dat enige verdere afkondigings oor die plasings op die webtuiste eers weer vanaf 8 Januarie beskikbaar sal wees.
  • Die YouTube preke van 18 Desember en 8 Januarie 2023 sal deur die vakansietyd op YouTube beskikbaar gestel word.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205
e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za
Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening
Rek Nr. 530 831 865 11
Takkode 210314