Week 5 Groepgesprek – God praat met Sy mense- Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

  1. Hoe oortuig kan ons wees dat God ’n kommunikerende Wese is?
  2. Sou ons God se stem kon hoor sonder die Heilige Gees se
    tussenkoms?
  3. Op watter maniere het julle God al met julle hoor praat?
  4. Het julle al ooit moed verloor as dit voel asof jy nie God se stem kan hoor nie?
  5. In jou verhouding met God – hoe beleef jy Hom?

Week 5 God praat met sy mense
Week 5 God praat met sy mense
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading