Week 4 Groepgesprek – God se mense praat met Hom- Ons is die plan: 9 weke van Transformasie

Skryf / Vul in

Bybelverse wat jou vandag aangespreek het:


Belewenisse en ervarings tydens vandag se Bybelstudie:


Wat het jy geleer of ontdek?


Verstaan jy die verskil tussen ’n kerk (of gemeente) met ’n
gebedsaksie en ’n biddende gemeente ? Deel jou mening met die groep.


Hoe het vandag se studie jou tot aksie geïnspireer? Hoe het jy geestelik gegroei of is jou lewe verander?


Iets wat jy graag met die groep wil deel of bespreek?


Gebed

Gebedsonderwerpe:


Boublokvrae of -stellings:

  1. Waarom is dit so moeilik om stil te wees en na God te luister?
  2. Waarom is ’n intieme verhouding met God nie moontlik sonder ’n toegewyde gebedslewe nie? Of is dit moontlik?
  3. Hoe is ons veronderstel om God te verteenwoordig? (Wees asb
    prakties.)
  4. Gebruik God NETbiddende mense om sy wil uit te voer?
  5. Wat is die verband tussen gebed en getuienis?

Week 4 Groepgesprek God se mense praat met Hom
Week 4 Groepgesprek God se mense praat met Hom
Doen die volgende

Onthou om die bladsy vir die week se groepgesprek te voltooi!

Inhoudsopgawe

Kopiereg
Dr. Frans Hancke.

Hierdie werk word deur kopiereg beskerm. Dit word aan u gebring deur die NG Kerk Groot-Brakrivier onder kopieregtoestemming soos verleen deur Dr. Frans Hancke aan die NG Kerk Groot-Brakrivier webtuiste. Enige kopieering of herverspreiding van hierdie materiaal is onderhewig aan goedkeuring van die kopiereghouer (Dr. Frans Hancke).

Sien ook die volgende kopiereg bepalings:
Kopiereg: Ons is die plan – 9 Weke van Transformasie

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading