Afkondigings: 4 – 11 Desember 2022

Vandag – Sondag 4 Desember 2022:

 • Baie welkom by die erediens.
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 72. Kruip die Koning weg?
 • Bevestiging van kerkraadslede.
 • Spesiale Offer by die deure vir die Hugenote-Kollege.
 • Tee in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Desember 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte, Kerkbode en Gemeentebriewe is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Desember eredienstye

Daar sal gedurende Desember slegs een erediens om 10:00 Sondae wees, met uitsondering van 25 Desember – Kersdag. Kersdag eredienstye is 07:00; 08:00; 09:00 & 10:00.

Ds. Danie sal met verlof wees vanaf 26 Desember 2022 tot 5 Januarie 2023

Sondag – 11 Desember 2022

 • Prediker:  Ds. Fanie Bergh.
 • Spesiale Offer vir die Stranddiensspan.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

14 Desember – Skole sluit

Sluiting van die Kerkkantoor:

Die kerkkantoor sal gesluit wees vir die tydperk 15 Desember 2022 tot 3 Januarie 2023.

31 Desember – Oujaarsdiens

Die Oujaarsdiens sal om 18:00 plaasvind in die kerkgebou en nie om 23:30 soos op die kalender aangedui nie.

Ondersteuningsgroep

Ons groep wil graag mense ondersteun met:

 • Vervoer na doktersafsprake of vir inkopies.
 • Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.

Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.

Skakel ons by 081 039 8853 – Kontak persoon Riana Briers.

Getuienisbediening

Baie dankie aan almal wat so getrou deur die jaar betrokke was, op watter basis ookal, om te help met ons uitreike na Wolwedans asook ons sendelinge. Met u ondersteuning het dit ’n groot verskil in die lewens van kinders en bejaardes gemaak.

Ons laaste besoek vir die jaar is 7 Desember waartydens die Kerspakkies uitgedeel sal word.

Kerspakkies vir 45 Wolwedans kinders

Spar en Pick ‘n Pay neem weer saam deel aan ons Kerskoepon projek waar ons vir 80 gesinne ‘n R400 koepon gaan gee op 7 Desember om hulle te help om Kersfees te geniet. Ons wil ook graag vir 45 kinders elkeen ‘n bederfpakkie gee van ‘n sappie, ‘n vrug, koekie en springmielies.

 • Baie dankie vir elkeen wat ook met hierdie projek gehelp het.

Indien u ‘n EFT bydrae tot die Kerspakkies maak, meld asseblief by die verwysing baie duidelik : Kersprojek.

 • D&M van Himalayas se kalenders is ontvang en is beskikbaar by die kerkkantoor teen R120 elk. Dit is ’n manier hoe ons hulle kan ondersteun vir die werk wat hulle doen met die uitdra van die Evangelie in moeilike omstandighede.

OMGEEBEDIENING:  KERSPAKKIES

Ons probeer altyd met ons Desember kospakkies iets spesiaals vir Kersfees in die pakkies sit. Hierdie jaar het ons leë koffieflesse in die voorportaal vir u geplaas om enige iets wat harte sal bly maak daarmee te vul. Baie dankie vir u getroue ondersteuning en die pragtige gevulde flesse wat ons ontvang het. Ons is oortuig daarvan dat hierdie “bederfie” baie gaan beteken vir diegene wat dit ontvang.

FEBA RADIO SA:  GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBA KOREA:

Ons prys God vir die unieke Koreaanse Kerk! Die eerste Protestantse gemeente is in 1884 gestig, en vandaar het Suid-Korea ‘n groei beleef en het nou sowat 50 000 gemeentes. God het die Kerk geseën met ‘n reeks herlewings en vernuwing gebring, ook deur die tye van vervolging. Die leierskap is tans goed opgelei, en die sterk visie van die bediening is ‘n voorbeeld vir die wêreld. Korea het van die grootste gemeentes in die wêreld met gebedsbyeenkomste vroegoggend en saans.

(Inligtingsbron: https://operationworld.org/prayer-calendar/09-03/)

Ons gebed vir die week: Bid dat God sal voortgaan om die personeel van ons 13 FM – en 2 kortgolf stasies kragtig te gebruik in beide Suid – en Noord Korea. Bid ook vir die 50ste herdenkingsviering van FEBC-Korea se Jeju-kortgolfstasie in Junie 2023.

Almanakke 2023

Die almanakke vir 2023 is beskikbaar. Kerkraadslede en Dienswerkers wat nog nie hul blok se almanakke ontvang het nie kan gedurende kantoorure kom afhaal.

Die webtuiste(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 4 Desember 2022

1. Link na die YouTube Preek van 4 Desember 2022.

2. Getuienisbediening: Die week se nuusflits van België, Madagaskar en Oekraïne.

3. Gebedsgids Desember 2022: Is beskikbaar op die webtuiste.

4. Gemeentebrief Desember 2022: Is beskikbaar op die webtuiste.

5. Kommunikasiebediening: Stof tot nadenke: “Eer aan God”. ‘n Kort

boodskap vir die week.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading