Afkondigings – 27 November tot 4 Desember 2022

Vandag – Sondag 27 November 2022:

 • Baie welkom by die erediens.
 • Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 122. Die tema van die prediking is : Aanstap rooies?
 • Spesiale Offer by die deure vir die Burger-Kersfonds.
 • Tee in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.
 • Kerssangdiens om 19:00 in die kerkgebou:

‘n Spesiale offer sal by die deure ingesamel word vir die Burger-Kersfonds. Hierdie fonds stel jaarliks ‘n paar honderd minder bevoorregte kinders in staat om by die Burger- Strandhuis te gaan bly vir ‘n lekker vyfdag-vakansie by die see.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Desember 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Woensdag – 30 November 2022

 • Die laaste kooroefening vir die jaar – 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstellendes is welkom.

Sondag – 4 Desember 2022

 • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.
 • Spesiale Offer vir die Hugenote-Kollege.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Desember eredienstye

Daar sal gedurende Desember slegs een erediens om 10:00 Sondae wees, met uitsondering van 25 Desember – Kersdag. Kersdag eredienstye is 07:00; 08:00; 09:00 & 10:00.

31 Desember – Oujaarsdiens

Die Oujaarsdiens sal om 18:00 plaasvind in die kerkgebou en nie om 23:30 soos op die kalender aangedui nie.

Sluiting van die Kerkkantoor:

Die kerkkantoor sal gesluit wees vir die tydperk 15 Desember 2022 tot 3 Januarie 2023.

HARTENBOS BEJAARDESORGDIENS 17 DESEMBER 2022

Ons wil asseblief ‘n beroep op al ons gemeentes doen om hulle harte en hande oop te maak ten bate van ons jaarlikse basaar.

Ons benodig poeding en gebak bestanddele asook gebak in enige vorm. Beskuit, klein koekies, groot koeke, terte, beskuit, ens.

Roomys bakke en plastiese sakke is ook ‘n groot behoefte.

Kontak Elize Zinser 044 695 2386 / 044 695 1948.

Ondersteuningsgroep

Ons groep wil graag mense ondersteun met:

 • Vervoer na doktersafsprake of vir inkopie.
 • Emosionele ondersteuning weens verlies van een of ander aard.

Soms het ’n mens net iemand nodig om te luister of by jou te sit.

Skakel ons by 081 039 8853 – Kontak persoon Riana Briers.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening

Die vierde kwartaal se laaste uitreikdatum vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

 • Kerspakkies vir 45 Wolwedans kinders

Spar en Pick ‘n Pay neem weer saam deel aan ons Kerskoepon projek waar ons vir 80 gesinne ‘n R400 koepon gaan gee op 7 Desember om hulle te help om Kersfees te geniet. Ons wil ook graag vir 45 kinders elkeen ‘n bederfpakkie gee van ‘n sappie, ‘n vrug, koekie en springmielies. Ons het ook gedink om die gemeente te vra om deel te wees van die projek deur of ‘n pakkie te pak en dit op 2 Desember by die kerkkantoor af te gee of ‘n bydrae te maak. By voorbaat baie dankie dat ons hierdie jaar op hierdie wyse kan afsluit.

Indien u ‘n EFT bydrae tot die Kerspakkies maak, meld asseblief by die verwysing baie duidelik : Kersprojek.

OMGEEBEDIENING:  KERSPAKKIES

Ons probeer altyd met ons Desember kospakkies iets spesiaals vir Kersfees in die pakkies sit.

Hierdie jaar het ons leë koffieflesse in die voorportaal vir u geplaas.  Neem asseblief een en vul dit met wat u wil vir Kersfees – lekkers, waslap, ens. Enige iets wat harte sal bly maak. Bring dit asseblief terug voor begin Desember 2022. Ons moet 40 bottels vul.

Baie dankie vir u getroue ondersteuning en die pragtige flesse wat ons reeds ontvang het. Alle uitstaande flesse moet asseblief nie later as 30 November by die kerkkantoor afgegee word nie.

Groenewaldfonds:

Aansoeke deur persone wat kwalifiseer vir studielenings uit die Groenewaldfonds sluit op 30 November 2022. Die voorgeskrewe aansoekvorm is by die kerkkantoor beskikbaar. Skakel asb. die kerkkantoor indien u enige verdere inligting benodig.

KERKRAADSVERGADERING

Tydens die kerkraadsvergadering gehou 15 November 2022 is die volgende persone as kerkraadslede verkies:

Ouderlinge:

Sarel Venter Voorsitter : Rentmeesterskapbediening

Dirk Visser Blok 4B Onder-Langstraat tot Kiewietlaan

Diaken:

Dorette Visser Blok 4B Onder-Langstraat tot Kiewietlaan

FEBA RADIO SA:  GEBEDSFOKUS – ONS BID VIR FEBC MONGOLIЁ:

Christenskap in Mongolië is vir die eerste keer in die moderne geskiedenis ‘n werklikheid! In 1989 het ons geweet van slegs tien Mongoolse gelowiges, maar teen 2022 het die aantal gelowiges tot ongeveer 100 000 gegroei, en die getalle groei steeds. Die kerk bestaan vir slegs een generasie, maar dit stuur honderde sendelinge na die mees onbereikte gebiede, bestuur nasionale bedienings en ontwikkel ‘n unieke aanbiddingsmusiek  in Mongoolse styl. Daar is steeds baie onbereikte nomadiese groepe wat die evangelie moet hoor, dus speel FEBC Mongolië ‘n sleutelrol om nuwe strategiese leiers op te lei om uit te gaan en die nomadiese groepe te bereik.

(Inligtingsbron: https://operationworld.org/prayer-calendar/09-03/)

Ons gebed vir die week: Bid vir Bat en Boogii, FEBC Mongolië se leierskap, dat God aan hul die nodige wysheid sal gee vir daaglikse bestuur en leierskap. Bid dat God hul passie brandend sal hou om die evangelie uit te dra na die mees onbereiktes! 

Almanakke 2023

Die almanakke vir 2023 is beskikbaar. Kerkraadslede en Dienswerkers wat nog nie hul blok se kalenders ontvang het nie kan gedurende kantoorure kom afhaal.

Die webtuiste(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 27 November 2022

1. Link na die YouTube Preek van 27 November 2022.

2. Getuienisbediening: Die week se nuusflits van België, Madagaskar en Portugal.

3. Gebedsgids Desember 2022:Is beskikbaar op die webtuiste.

4. Kommunikasiebediening: Stof tot nadenke: “Danksegging”. ‘n Kort

boodskap vir die week.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading