Afkondigings – 25 September tot 2 Oktober 2022

Vandag – Sondag 25 September 2022:

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Ons Skriflesing vanoggend kom uit Jeremia 32 vers 1 tot 15. Die tema van die prediking is: Wanneer niks meer sin maak nie?
 • Geen Kategese.
 • Sinodale Offer vir Bediening aan die Jode by die deure.
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens. Almal is welkom.

Woensdag – 28 September 2022

 • Kooroefening om 17:15 by die orrel. Marida (082 471 0751). Alle belangstel-lendes is welkom.

Donderdag – 29 September 2022

 • Bloedskenk: Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag 29 September 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

Sondag – 2 Oktober 2022

 • Geen Kategese.
 • Prediker:  Ds. Fanie Bergh.
 • Spesiale Offer Eljada-Nasorg (Oudtshoorn).
 • Tee sal bedien word in die kerksaal na afloop van die erediens.

Vrydagaand 28 Oktober 2022

Sop, Sjerrie, Stoepstories en ander stuitighede!
Plek: Kerksaal Ken jy ’n bobaas stoepstorieverteller?

Tyd: 18:00 Kontak Johan Smit – 084 500 4296.

Koste: R50 pp

Saterdag 29 Oktober 2022 – Gemeentefees 09:00

Kom geniet ’n koppie koffie, tee of iets lekkers en kuier saam. Lyste met die oog op die gemeentefees sirkuleer tans in die gemeente, maar geldelike bydraes altyd welkom by die kerkkantoor of per direkte inbetaling in die bankrekening. Kom koop op die dag om teleurstelling te voorkom. Ons neem nie vooraf bestellings, maar Groenkloof kan met die kerkraad gesels om hulle goedere by die fees af te haal.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Oktober 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Verandering in eredienstye

Tydens die kerkraadsvergadering van 23 Augustus 2022, is daar besluit om vanaf 1 Januarie 2023 die eredienstye op Sondae te vervroeg vanaf 10:00 die oggend na 09:00 die oggend. Die Kategese sal skuif na 10:00 in die oggend direk na die erediens. Indien u nie die 09:00 oggenddiens by die kerk kan bywoon nie, is u welkom om die erediens by Groenkloof om 10:00 die oggend by te woon.

Indien u enige beswaar het teen die besluit vra ons dat u dit asseblief skriftelik so gou moontlik by die kerkkantoor indien.

Getuienisbediening

Die vierde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is 5 & 19 Oktober en 2, 16 & 30 November 2022. Uitdeel van Kerspakkies op 7 Desember 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Daar is dringende behoefte vir ‘n stootwaentjie en babaklere. Indien iemand hiermee kan help kan dit gedurende kantoorure by die kerkkantoor afgegee word.

D&M wat sendingwerk in Himalayas doen:

Nog ‘n SA paartjie wat geroep is om te help met die verspreiding van die Evangelie deur:

 • Een-tot-een gebed, evangelisasie en dissipelskap.
 • Opleiding, dissipelskap en ondersteuning van gelowige besigheidseienaars.
 • Bestuur restaurant wat ingerig is as ‘n oase vir families, waar gesinne uit die stadsgeraas kan kom.
 • Restaurant het bovertrek en ander ruimte vir byeenkomste van gelowiges, waar hulle sonder vrees van vervolging kan bymekaarkom.
 • Stap in die Himalayas.

Ons kan betrokke raak deur:

 • Vir hulle te bid.
 • Aan te sluit by hul WhatsApp – nuusberigte.
 • Hulle te besoek.
 • Hulle te ondersteun deur hul kalenders (op glanspapier – voorbeeld in voorportaal) te bestel teen R120.00 per kalender.

Kontak vir Emile Hurter by 082 554 1979 / emile.hurter@gmail.com vir verdere besonderhede.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. foto’s wat op die webblad geplaas word.

Ondersteuningsgroep

Ons bestaan uit ‘n groepie passievolle mense wat daarop ingestel is om ‘n verskil te maak in ons gemeente en ons gemeenskap.

Indien iemand opsoek is na enige emosionele of fisiese bystand, kontak ons by die onderstaande telefoonnommer en ons sal ons bes doen om van hulp te wees.

Ons bied die volgende aan:

 • Eensames wat geselskap nodig het;
 • Mense wat hulp nodig het met inkopies;
 • Vervoer na dokters;
 • Emosionele probleme; ens.

Indien ons nie self kan help nie, kan ons altyd iemand aanbeveel.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

FEBA RADIO SA – GEBEDSFOKUS: ONS BID VIR FEBC INDIë

FEBC se uitsendings kan bykans 300 miljoen Indiërs met die Goeie Nuus van Christus bereik. Elke brief, telefoonoproep, e-pos, SMS en WhatsApp boodskap word persoonlik deur die span by FEBC- Indië  beantwoord. Hulle werk op `n unieke wyse om die evangelie relevant vir die luisteraars te maak. Bid asseblief vir die gesondheid en veiligheid van die spanlede terwyl hulle na verskillende plekke reis om luisteraars te ontmoet.

Vir meer inligting, kontak ons: Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

DIE WEBTUISTE

(nggrootbrak.co.za)

Nuut op 25 September 2022

 1. Link na die YouTube Preek van 25 September 2022.

2 Kommunikasiebediening: “Stof tot nadenke: Waar vergader ons skatte?” ‘n Kort boodskap vir die week.

3. Boekvoorlesing: “Onverantwoordelik” deur dr. Frans Hancke. Ou episodes kan ook geluister word.

 1. Kerkbode van 16 September 2022.
 2. Getuienisbediening: Madagaskar se nuus.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Gemeentefees – Saterdag 29 Oktober 2022 – 09:00 tot 13:00

Pannekoektafel:
Ons benodig helpers vir bak en oprol van die pannekoeke. Indien u kan help skakel asb. Piet Snyman (082 297 3476).

Gebak:

Ons benodig baie produkte vir die koektafel. Enige gebakte items is welkom. Liana 084 764 6155.


U kan by enige tafel iets bring soos u kan.

SAMEROEPERS

1. KERRIE-EN-RYS:
250 ml @ R15 & 500 ml @ R30.
Barbara Gericke – 082 411 1222 / Corita du Preez – 084 265 9487.
2. JAFELS @ R20 ELK: Daar sal ’n aantal jafels beskikbaar wees op ’n eerste kom basis. Om egter teleurstelling te voorkom en ons ook te help met beplanning sal ons dit egter waardeer indien u asseblief steeds u bestellings per WhatsApp of sms by Annatjie van Rensburg – 0828710927 sal plaas.
3. ROOSTERKOEKE: Heel @ R15 elk / Konfyt @ R20 elk / Konfyt en Kaas @ R25 elk / Hoender Mayo @ R25 elk. Daar sal ook slap chips te koop wees. Amelia 072 975 0917.
4. PANNEKOEK: Piet Snyman 082 297 3476.
5. SOSATIES: Sosaties @ R18 elk. Geen bestellings!
Eddie Drost 082 920 1829.
6. VLEIS: Adolf Jonker – 076 910 2675.
7. GEBAK: Liana Boshoff – 084 764 6155.
8. GROENTE: Robert Crause – 071 243 9181.
9. WIT OLIFANT: Bring asb. enige goedere na die kantoor en ons sal dit daar sorteer. Ek sal goedere enige tyd by die huise gaan oplaai indien moeilik om self in te bring. Annalene de Swardt – 082 495 5011.
10. KINDERTAFEL: Pauline Richards – 079 557 8591.
11. POEDING: Elmari Olsen – 073 979 8868. Indien u ‘n poeding skenk dui net aan of dit ‘n warm of koue poeding is.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314