Afkondigings 14 – 21 Augustus 2022

Vandag – Sondag 14 Augustus 2022:

  • Baie welkom by vanoggend se erediens en ‘n spesiale verwelkoming aan Dr. Gerrie van Deventer.
  • Ons skriflesing vanoggend kom uit Psalm 90. Die tema van die prediking is:‘n Wyse hart.
  • Sinodale offer vir Nuwe Geloofsgemeenskap Ontwikkeling (NGGO):
  • Kategese om 09h00.

Dit is Ds. Danie Goosen se afnaweek.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet. In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken. U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Augustus 2022 is beskikbaar in die voorportaal.

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerkkantoor beskikbaar.

Sondag – 21 Augustus 2022

  • Kategese om 09:00.
  • Prediker:  Ds. Danie Goosen.
  • Spesiale offer vir Solidariteit: Helpende Hand Mosselbaai.

Getuienisbediening

Die derde kwartaal se uitreikdatums vir Wolwedans boodskap, sop- en broodbediening is as volg: 24 Augustus 2022, 7 en 21 September 2022.

Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte en ons voorraad na Woensdag se uitreik is baie laag. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduurgare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Omgeebediening

Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie-bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en finansiële bydraes. Ons probeer met die gemeente se hulp help waar daar nood is.

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Ondersteuningsgroep

Die ondersteuningsgroep vergader eerskomende Donderdag, 18 Augustus 2022 om 14h00 in Lokaal 6.

Kontak gerus vir Riana Briers (081 039 8853) vir navrae, of om by ons groep aan te sluit.

Bestuurspanvergadering – 16 Augustus 2022

Die bestuurspan vergader eerskomende Dinsdagmiddag om 17h30 in die kerk onder die voorsitterskap van Willem du Preez. Ons vra u voorbidding vir die vergadering.

Bloedskenk

Baie dankie aan almal wat ‘n bydrae gemaak het op 4 Augustus 2022. Ons het ons mikpunt oorskry! ‘n Volle 62 pinte bloed is geskenk.

FEBA RADIO SE GEBEDSPUNT VIR SONDAG 14 AUGUSTUS 2022

FEBC SJINESE BEDIENING

Die LiangMu Bybelinstituut van FEBC VSA (die Sjinese bedienings) het onlangs ‘n aanvang geneem. Die instituut bied ‘n aanlyn-opleidingsprogram aan wat pastore en kerkleiers vir die Sjinese kerke oplei. Daar word tans twee klasse aangebied vir ‘n totaal van 51 studente. Ons dank die Here daarvoor.

Bid asseblief dat God die LiangMu Bybelinstuut sal beskerm, en hulle sal gebruik om leiers toe te rus om die Sjinese bediening te lei. Dit is veral nodig in die mees afgeleë gebiede van Sjina waar daar nie baie hulpbronne beskikbaar is nie.

Vir meer inligting, kontak ons:

Kantoornommer – (012) 335 5708; WhatsApp – 081 265 4801.

Daar word tans herstelwerk gedoen binne die kerkgebou. Ons vra verskoning vir enige ongerief / stof wat hierdeur veroorsaak word. Ons bedank u vir u begrip en geduld.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube. Die skakel word per WhatsApp aan u gestuur. Alternatiewelik is die skakel ook op ons gemeente webwerf beskikbaar by https://www.nggrootbrak.co.za.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525  044 620 2205

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

Webbladadres: https://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede: FNB tjekrekening

Rek Nr. 530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading