Afkondigings 12 Junie – 19 Junie 2022

Vandag – Sondag 12 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens. 
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Genesis 18 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Ongenooide gaste?
 • Bevestiging van kerkraadslede:
  – Bles de Wet (Voorsitter Erediensbediening)
  – Annatjie Janse van Rensburg (Blok 6A)
 • Kategese om 09h00.
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.

Nuwe lidmate in ons gemeente:

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 15 Junie 2022 

Blokke 12A en 12B (Reebok tot Mosselbaai en Fraai-Uitsig tot Klein-Brakrivier) se gesamentlike blokbyeenkoms vind Woensdagaand, 15 Junie 2022, om 18:00 plaas by Joey & Neels Leonard, Janaslot 3, Fraai-Uitsig. 

Kontak: Julie Viljoen (082 662 1749).

Sondag – 19 Junie 2022

 • Vadersdag.
 • Nasionale Biddag vir Blindes.
 • Geen Kategese.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen
 • Spesiale offer vir Instituut vir Blindes.

Bloedskenking 

Ons is dankbaar om terugvoer te gee van die bloedskenkgeleentheid wat 9 Junie in die kerksaal plaasgevind het. Daar is 62 pinte bloed geskenk. 70 Persone het aangemeld.  Ons moedig lidmate aan om hierdie uiters verdienstelike geleentheid te ondersteun. Skakel Christo Smith (083 447 9891) indien u enige navrae het.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Selfone

Met die vorige uitreik na Wolwedans is aan ons bekendgemaak van twee van ons leiers wie se selfone gesteel is.  Ons wil hoor of daar dalk iemand is wat kan help met twee ou selfone.  Dit is baie balangrik dat ons met hierdie leiers kan kommunikeer. Kontak asseblief vir Emile Hurter (082 554 1979) indien u kan help.

Omgeebediening

Groentepakkieprojek:

Baie dankie aan elkeen van die 7 spanne  wat ons hande met hierdie projek 

gevat het sodat dit steeds kan voortgaan tydens die donateur se 6 maande wat hy weg is.

Baie dankie ook aan almal wat ons bediening so getrou ondersteun met nie-bederfbare kruideniersware, klere, beddegoed, gordyne, handdoeke en ook materieel. Ons probeer met die gemeente se hulp help waar daar nood is.

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

Dankies

Lynette de Jager – Eilande Sending (R4 450 kwartaallikse bydrae)

“Baie dankie vir die bydrae. Dit kom altyd op die regte tyd.“

Amos (R3 150), Nadine Durand (R3 150), VGK Groot-Brakrivier en Paula Berrington (R4 200) – Sê ook dankie vir hulle kwartaallikse bydrae.

Naam vir Nie-winsgewende maatskappy

Die kerkraad het die registrasie van ‘n nie-winsgewende maatskappy in beginsel goedgekeur.  Dit gaan gebruik word om buite befondsing te bekom vir projekte wat ons in deernis wil bedryf in Groot-Brakrivier.  

Ons wil julle uitnooi om te help met ‘n naam vir die maatskappy.  Die naam moet aanduidend wees van wat ons doen.  

Vir die person wie se naam gebruik gaan word is daar koffie en koek by die Ou Pastorie Teetuin vir 2 persone.  

Stuur voorgestelde naam na emile.hurter@gmail.com of per WhatsApp of SMS na 082 554 1979.

FEBA RADIO SA – WEEKLKSE GEBEDSPUNT 

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.  Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is steeds beskikbaar op YouTube.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  Die skakel na die YouTube dienste is ook op ons gemeente se webwerf beskikbaar.  https://www.nggrootbrak.co.za

Alfreda Stander (Skiba-kassier) is met verlof vanaf 7 tot 21 Junie 2022.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading