Hart vir Oekraïne: Gebedsbrief Desember 2021

Hiermee Michele se nuutste nuusbrief/gebedsbrief vir julle inligting en voorbidding asb. Die vlugte bly maar ‘n kopseer asook die verskillende lande se inperkings. Ons kan saam met hulle bly wees dat die alarmstelsel/ brandtrap asook alles wat daarmee verband hou suksesvol afgehandel kon word. Nou kan ons fokus om saam te bid oor die gebou en dat die harte van mense sal verander – iets wat net Hemel Vader mee kan help.

Liewe vriende en familie 

Hierdie tyd van die jaar is daar altyd so ‘n opgewondenheid. Laaste skooldag, laaste eksamenvraestel en almal is opgewonde om iewers heen te gaan, of sommer net uiteindelik net by die huis te kan bly en mekaar se geselskap te geniet.

Ons Vader gee vir ons mooi tye saam, om herinneringe vir ‘n leeftyd te maak met ons familie en vriende. Aan die einde, is dit wat die kosbaarste is in hierdie wêreld en elke mens wat ons lewens aangeraak het. Ons gesinnetjie het soveel herinneringe. Wanneer ons bymekaar is, is daar ‘n groot leemte. Ons mis vir Ockert en dit is onbeskryflik seer. Maar ons onthou die mooimaak, die liefde, grappies en lag. Daar is ook ‘n opgewondenheid om terug te gaan Reni toe. Om almal weer te sien, maar ook ‘n hartseer. Hoe gaan dit in Reni wees sonder Ockert? Hoe gaan ek in ons huis wees sonder hom? Daar is 26 jaar se herinneringe in daardie huis. Ons kinders wat hul eerste tree gegee het. Die rose by ons kamervenster. Oggend koffie in die bed. Ockert se plek aan die tafel. Hoe gaan ek dit hanteer? Gaan ek in ‘n bondeltjie op die bed lê, of gaan die Here in Reni, in ons huis, vir my vertroosting gee? Al wat ek weet en van seker is, is dat die Here baie naby die is, wat gebroke van hart is. 

Ons eerste Kersfees sonder Ockert. Ons eerste terugvlieg Oekraine sonder hom. Daar is soveel eerstes. Ockert het altyd alles gereël en besluite geneem. Nou moet ek dit doen en soms is dit oorweldigend. Soms is dit net van voor af so onwerklik en soms kan ek dit nog nie verwerk nie. Ek weet dat ons tye in Vader se hand is en daarin vind ek my rus. Die Prediker skryf: Daar is ‘n regte tyd vir alles, elke ding in hierdie wêreld gebeur op die regte tyd. Daar is ‘n tyd om gebore te word en ‘n tyd om te sterf, ‘n tyd om te plant en ‘n tyd om plante uit te trek. Daar is ‘n tyd om dood te maak en ‘n tyd om gesond te maak, ‘n tyd om af te breek en ‘n tyd om te bou. Daar is ‘n tyd om te huil en ‘n tyd om te lag. ‘n Tyd om te rou en ‘n tyd om te dans en in alle omstandighede, sal ons Hom loof en prys, want Hy is goed en Hy is genoeg. Jesus het alles oorwin en Hy heers tot in alle ewigheid. Ek het die Here, my Maker so nodig in elke besluit. Ek besluit om te dans voor die Here. Ek het een begeerte en dit is om gehoorsaam te wees en Sy wil te doen tot die einde. Ek luister na Justin Rizzo se lied “Tree/Found Faithful” oor en oor. Dit is my gebed.

Saterdag die 11de sou Ockert se verjaarsdag wees en ook twee maande wat hy nie meer hier met ons hier is nie. Hy is in die Hemel, in Vader se teenwoordigheid waar hy straal van blydskap. Ons sal die Here loof vir Ockert se lewe.

Die Here is goed, Hy regeer, en Hy is steeds God en Koning van ons lewens. Daar is nuwe hoop, nuwe lewe, ‘n nuwe toekoms saam met Jesus. Hy is my krag en sterkte. Hy gaan elke traan afvee. 

Die Here het die laaste tyd in Reni, vir my en Ockert soveel keer gesê, dat Hy alles ten goede laat meewerk vir die wat in Hom is. Dat Hy ‘n deur oopmaak en niemand dit sal dit kan toemaak nie, of as Hy ‘n deur toemaak, kan geen mens dit oopmaak nie. Hierin berus ek my. Ek glo steeds in Sy Woord. Dit is steeds waar.

Ek, Cilliers, Ivan en Mari-Alena sou eergister Oekraine toe gevlieg het. Ons vlieg kaartjies is eers gekanselleer en nou is Oekraine ook nog toe vir Suid-Afrikaners en ander Afrika lande. Dit oor die nuwe virus.

Die Here gee vir my, Psalm 23 oor en oor die week en ek weet dat Hy ons lei en op die regte tyd die deur sal oopmaak. Ek leer om in Hom, my Herder, te rus en vir Hom alles te gee. Ek verstaan nie altyd hoekom nie, maar ons Vader weet. Ek vertrou die Here, al maak dit nie sin nie. Hy weet wanneer ons gereed is om terug te gaan.

My Maker is my man en ek vertrou op Hom, om vir my te veg. Die stryd oor die gebou is nog nie verby nie. Grisha en Lilla, wil more oggend, met ons direkteur, Valia, praat. Hulle het vir haar gesê dat hulle nou 70% aandele van die gebou het. Al hoe hulle dit kon kry, is om vir Ockert “uit te sluit” as aandeelhouer. Bid asseblief saam dat al hierdie ongeregtighede einde sal kry. Ek gee oor, ek gee alles vir Vader, want ek kan nie hierdie stryd veg nie. Elke Sondag wat ons nog in die kerk gebou bymekaar kan kom is dit ‘n oorwinning. Bid asseblief vir Kolya en Aliona, Grisha en Lilla, dat die Here hulle oë sal oopmaak dat hulle sal sien teen Wie hulle veg. Bid vir inkering en dat hulle sien waarmee hulle besig is. 

Elke maand moet ons steeds die Here vertrou vir al die uitgawes om die gebou aan die gang te hou. Bid asseblief saam dat die Here wat Univermag, die kerk, al die jare instant gehou het, ook vorentoe vir ons sal sorg, vir my wysheid gee en nuwe bronne sal oopmaak om al die onkostes te dek. 

Bid asseblief vir Benjamin Cor wat nou alleen in Oekraïne is. Ons hoop dat ons Kersfees met hom sal kan wees.

Bid asseblief vir Ockert se ouers, pappa Hannes en ma Magda. Vir krag, vertroosting, en dat die Here hulle ook so styf sal vashou in hierdie tyd. Dit is baie moeilik vir ons almal, maar die Here is so naby. 

Bid ook asseblief vir Cilliers en Tanya. Hulle sou die 7 de Januarie in Reni trou, op my en Ockert se troudag. Cilliers het soveel onderhoude gehad vir werk in Pretoria, maar nog geen nuus nie. Hy maak nou klaar my sy studies as industriële ingenieur. Bid asseblief vir werk by die regte plek, waar die Here hulle wil gebruik in Sy koninkryk. Bid ook vir Hannes-Joshua en Anastasia vir nuwe deure wat die Here vir hulle oopmaak op die regte plek. Bid vir Ivan wat nog so jonk is en baie onseker en emosioneel is. Soms vra hy vrae soos, of die lewe nog sin het?

Ek prys die Here dat hy oopmaak en praat en vir gebed vra. 

Bid ook vir Mari-Alena wat ook groot besluite moet neem oor volgende jaar, haar studies en haar hart wat in Reni is. Bid dat sy net in die Here se wil sal bly. 

Bid vir ons leiers in Reni. Vir eenheid, vrede in hul harte en vertroosting. 

Ons wil die Here loof en prys vir Sy goedheid en voorsiening. ‘n Jaar gelede het ons so groot berg voor ons gehad met Raduga se brandweer stelsel. Vandag het Olga my laat weet dat alles gedoen is! Die nuwe brandalarm is voltooi. Die brandtrap is gebou. Daar is ‘n weerligafleier in plek. Die dakbalke is behandel soos nodig. Ons het vuurblussers oral opgesit soos nodig. Dankie aan elkeen wat bygedra het! Ons waardeer dit en Raduga kan voortgaan om ‘n veilige plek vir soveel kindertjies te wees.

Dankie vir elke gebed, vir elke brief en bemoediging, vir elke bydrae vir my en ons gesin en vir die werk in Reni. Hierdie Christus fees en nuwe jaar, gaan ons nuwe herinneringe maak en die ou herinneringe koester. Ons het mooi herinneringe, waarvoor ons as gesin so dankbaar is. Die Here is goed en getrou. 

Michele Potgieter


Reni, Ukraine

Sending Oekraïne

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading