Erediens – 16 Augustus 2020 NG Kerk Groot-Brakrivier

Prediker: Ds. Danie Goosen

Skriflesing: Genesis 15: 1 – 21

Liedere:
Lied 518

Apostoliese Geloofsbelydenis

 1. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde.
 2. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here;
 3. wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria;
 4. wat gely het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle
  neergedaal het;
 5. wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode;
 6. wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader,
 7. van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het.
 8. Ek glo in die Heilige Gees.
 9. Ek glo aan ʼn heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges;
 10. die vergewing van sondes;
 11. die opstanding van die vlees
 12. en ʼn ewige lewe.

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading