Afkondigings 5-12 Junie 2022

Ned. Geref. Kerk  Groot-Brakrivier

5 Junie – 12 Junie 2022                                                             

Vandag – Sondag 5 Junie 2022: 

 • Baie welkom by vanoggend se erediens.
 • Nagmaal.
 • Ons skriflesing vanoggend kom uit Prediker 3 verse 1 tot 15.  Die tema van die prediking is: Aanvaarding en berusting?
 • Geen kategese.
 • Sinodale deuroffer vir Jeugwerk.

Nuwe lidmate in ons gemeente: 

Ons nooi nuwe lidmate om asb. na die erediens tot voor die kansel te kom waar ons u graag wil ontmoet.  In die voorportaal is ook vorms beskikbaar wat u kan voltooi sodat ons u vinnig kan leer ken.  U is welkom om ons te kontak of te kom inloer by die kerkkantoor Maandae, Woensdae & Vrydae tussen 08:00 & 13:00. 

Eredienste

Eredienste word op Sondae om 10:00 in die kerkgebou en die saal, indien nodig, gehou.  Daar sal aan die vereistes van Covid19 regulasies voldoen word by die aanbieding van die eredienste.  Skakel gerus die kerkkantoor (044 620 2205) indien u enige verdere inligting verlang.

Gebedsgidse:

Gebedsgidse vir Junie 2022 is beskikbaar in die voorportaal.  

Die gebedsgidse, dankofferkoeverte en Kerkbode is ook by die traliehek van die kerk-kantoor beskikbaar.

Blokbyeenkoms – 8 Junie 2022 

Blokke 11A en 11B (Pienaarstrand tot Heroldsbaai) se gesamentlike blokbyeen-koms vind Woensdagaand, 8 Junie 2022, om 18:00 plaas by Helgaard en Cecile Müller, Gleniquarylaan 243, Outeniquastrand).  

Kontak: Kobus Huysamen (044 879 0084).

Sondag – 12 Junie 2022

 • Biddag vir Jeug en Kategese.
 • Kategese om 09h00.
 • Prediker:  Ds. Danie Goosen (kerkgebou) en Ds. Basie Fourie (Groenkloof)
 • Spesiale offer vir Gemeente Instandhoudingsfonds.
 • Bevestiging van nuwe kerkraadslede.

Behoeftes vir Getuienisprojekte

Die voorsiening van materiaal, gare, borduur-gare, keramiek en wol is ook ‘n deurlopende behoefte en ons gee gereeld terugvoer van die produkte wat die mensies maak d.m.v. fotos wat op die webblad geplaas word.

Getuienisbediening
✓ pot of soup free vector eps, cdr, ai, svg vector illustration graphic art

Wolwedans boodskap, sop en brood bediening.

 • Die datums vir die tweede kwartaal se uitreike is 15 & 29 Junie 2022.
 • Die voorsiening van sop is ‘n deurlopende behoefte. Baie dankie vir die getroue ondersteuning.

Ons wil net baie dankie sê vir die positiewe reaksie op ons versoek – ons het nie net ‘n sitstootwaenjie ontvang nie maar sommer ‘n rolstoel ook.  Die rolstoel gaan gebruik word vir ‘n behoefte in Wolwedans wat nog nie sigbaar gemaak is nie. Ons kan maar net op ons knieë gaan en die Here loof en prys vir Sy voorsiening.

Selfone

Met Woensdag se uitreik na Wolwedans is aan ons bekendgemaak van twee van ons leiers wie se selfone gesteel is.  Ons wil hoor of daar dalk iemand is wat kan help met twee ou selfone.  Kontak asseblief vir Emile Hurter (082 554 1979) indien u kan help.

Naam vir Nie-winsgewende maatskappy

Die kerkraad het die registrasie van ‘n nie-winsgewende maatskappy in beginsel goedgekeur.  Dit gaan gebruik word om buite befondsing te bekom vir projekte wat ons in deernis wil bedryf in Groot-Brakrivier.  

Ons wil julle uitnooi om te help met ‘n naam vir die maatskappy.  Die naam moet aanduidend wees van wat ons doen.  

Vir die person wie se naam gebruik gaan word is daar koffie en koek by die Ou Pastorie Teetuin vir 2 persone.  

Stuur voorgestelde naam na emile.hurter@gmail.com of per WhatsApp of SMS na 082 554 1979.

Bloedskenking – 9 Junie 2022

Ons herinner u aan die bloedskenkingsgeleentheid, Donderdag 

9 Junie 2022, vanaf 15:00 tot 19:00 in die kerksaal.

(Navrae:  Christo Smit 083 447 9891)

Omgeebediening

Die omgeebediening voorsien maandeliks kruidenierswarepakkies aan behoeftige gesinne.  Kontak asseblief die kerkraadslid / kerkkantoor indien u bewus is van wykslede wat swaarkry weens finansiële of emosionele omstandighede.

U is welkom om ‘n bydrae te maak.  Enige nie-bederfbare produkte soos suiker, pasta, rys, konfyte, blikkieskos, seep, tandepaste, koffie, tee ens. is baie welkom asook winkelplastieksakke vir verpakking.

Ook enige klere, beddegoed, handdoeke, gordyne ens. is baie welkom vir die “Klerekas” waarvandaan dit weer versprei word aan diegene in nood.

Bydraes kan geplaas word binne die houers in die voorportaal van die kerkgebou op ‘n Sondagoggend of alternatiewelik op Maandae, Woensdae of Vrydae by die kerkkantoor afgegee word tydens kantoorure.  

Skakel Corrie Pieters (082 327 9527) vir verdere inligting.

KLUB-50+

Klub-50+ se volgende uitstappie is na Die Shweshwe Stop in Friemersheim, waar hulle ons vertel van die geskiedenis van Friemersheim.

Daar sal items beskikbaar wees om te koop wat deur die plaaslike vroue gemaak word van shweshwe materiaal.  Ons gaan ‘n koppie tee geniet, saam met ‘n eetdingetjie @ R40 per kop.  

Datum:  Woensdag, 8 Junie 2022

Koste:  R40 per person (bring asseblief saam die oggend van die uitstappie)

Vertrekpunt:  NG Kerk Groot-brakrivier 

(Ons kan sommer saam met mekaar ry om brandstof te spaar.)

Tyd: 9h30 vm.

RSVP:  Maandag, 6 Junie 2022 met Mariana 082 922 9291

Dankies

Ds. Paul & Hettie Roodt wil hiermee hul opregte dank betuig aan die kerkraad en die hele gemeente vir die afskeidstee op 8 Mei.  Ons het die geleentheid geniet, en waardeer al die moeite wat gedoen is.

Lynette de Jager – Eilande Sending (R4 450 kwartaallikse bydrae)

“Baie dankie vir die bydrae. Dit kom altyd op die regte tyd.“

Amos (R3 150), Nadine Durand (R3 150), VGK Groot-Brakrivier en Paula Berrington (R4 200) – Sê ook dankie vir hulle kwartaallikse bydrae.

YouTube Eredienste

YouTube eredienste is elke Sondagoggend om 07:00 beskikbaar op YouTube deur middel van die skakel wat per WhatsApp aan u gestuur word.  Al die dienste van ons gemeente wat voorheen op YouTube uitgesaai is, is steeds beskikbaar op YouTube.  U kan dus te enige tyd na vorige dienste kyk.  Die skakel na die YouTube dienste is ook op ons gemeente se webwerf beskikbaar.  https://www.nggrootbrak.co.za

Alfreda Stander (Skiba-kassier) is met verlof vanaf 7 tot 21 Junie 2022.

Ons dank u vir u volgehoue bydrae en ondersteuning van die werk van die Here.

Leraar: Danie Goosen (079 525 3624)

Posbus 9, Groot-Brakrivier, 6525          🕾 044 620 2205      Faks:  044 050 1532

e-pos: ngkgbr@mweb.co.za / tilliengk@live.co.za

  Webbladadreshttps://www.nggrootbrak.co.za

Bankbesonderhede:  FNB tjekrekening

Rek Nr.  530 831 865 11

Takkode 210314

Discover more from NG Kerk Groot-Brakrivier

Subscribe now to keep reading and get access to the full archive.

Continue reading