Erediens – 7 November 2021

Tema: Die refrein van my lewe

Prediker: Dr. Frans Hancke

Orrelis: Mev. Elize Hancke

Skriflesing: Filippense 1: 12-21

Liedere:
Lied 489: 1,3
Lied 184: 1, 3 & 4

Klankbaan:

Kontak asseblief ds Danie Goosen vir verdere inligting.

Tel: 044 620 2736

Sel: 079 525 3624

Epos: danie.goosen@grootbrakrivier.ng.org.za

Webblad: https://nggrootbrak.co.za

Vir dankofferbydraes is die NG Groot-Brakrivier se bankbesonderhede soos volg:

FNB Tjekrekening

Takkode: 210314

Rek No: 53083186511

Snapscan https://pos.snapscan.io/qr/jYg_n45Q