Ondersteuningsgroep se bekendstelling by Groenkloof

Die doel van die besoek was om die dienste van die bediening aan Groenkloof (Groot-Brakrivier) se mense bekend te stel, en om hulle persoonlik te kan ontmoet.

Daar was wonderlike belangstelling op 8 Februarie 2024 toe ons saam in Groenkloof se eetsaal tee en versnaperinge geniet het, wat deur Eben van die oord voorberei is.

Die Bestuurspan van NG Kerk Groot Brakrivier ondersteun die aksie finansieel wat dit moontlik maak om gratis vervoer te verskaf. Daar word bystand verleen met:

💫 Plaaslike ritte vir doktersafsprake, inkopies, biblioteek besoek en so meer.

💫 Vervoer na George en Mosselbaai vir doktersafsprake en hospital besoeke asook vir opname en ontslag.

💫 Die bied van emosionele bystand waar nodig.

💫 Die beskikbaarheid vir kuiers en ondersteuning by alleen mense.

Versoeke het aansienlik toegeneem na die besoek en ons versoek dat meer gemeentelede betrokke sal raak waar moontlik.

Die Ondersteuningsgroep kom een keer ‘n maand byeen vir beplanning en om te deel en van mekaar te leer.

Kontak persone:

Riana Briers: ‪081 039 8853‬

Riëtte Jansen van Rensburg: ‪082 928 9625

Ondersteuningsgroep besoek Youth Cafe en ander aksies

Die Ondersteuningsgroep bied hoofsaaklik rygeleenthede aan persone in die gemeenskap vir doktersafsprake en so meer. Wat dit so besonders maak, is die feit dat die bestuur van ons Kerk ons so goed gesind is en ons finansieël bystaan om dit te doen. Ek het ook groot waardering vir die gewillige groep mense wat soms op kort kennisgewing bereid is om iemand te help. Kosbare vriendskappe word ook hierdeur gesmee.

Ons het as groep die Youth Cafe in Greenhaven besoek op 7 September.

16 September het ons groep in medewerking met die Omgeebediening, as gasvrou opgetree by Kindersorg se Spogtee. Hierdie geleentheid is ook deur die bestuur van NG Kerk Groot Brak geborg. 

Youth Cafe in Groot Brak

Ons het vandag as ‘n groep die Youth Cafe in Groot Brak besoek en was ons stom geslaan oor alles wat in ons direkte omgewing gebeur waarvan ons nie bewus is nie. 

Die Youth Cafe is deur die Mosselbaai Maatskaplike Dienste program is Groot Brak gebou om die gemeenskap te ondersteun en die maatskaplike vraagstukke in die Gemeenskap te probeer oplos. Hulle het hande gevat met Wonderful Southern Africa Foundation.

Ons is vriendelik verwelkom deur Uniquen Michaels – wat ‘n intern vir die jaar by Youth Cafe is. Inligting rondom wat by die sentrum gebeur is met ons gedeel. Hulle doelwit is: “Give responsibly get rewarded handsomely” . Hulle doelwit is om die gemeenskap te verander/verbeter deur ‘n gevoel van verantwoordelikheid te skep.  

Die sentrum dien as ‘n veilige hawe vir die gemeenskap waar hulle op die volgende maniere ondersteun word: deur die jong mense asook ander werkloses te help om onder andere lewens orientering/ werk gereedheid/publieke optrede/Rekenaars vaardighede/CV’s op te ste.

Daar is ook ‘n volledige Klank ateljee waar hulle musiek lesse gee, musiek op te neem vir mense met die talent en hulle te help om volwaardige kunstenaars te word. Hulle doen ook uitvoerings en kan genooi word om in die gemeenskap op te tree.

Kinders word ook na-skool ondersteun met hulle huiswerk en het toegang tot ‘n volledige rekenaar sentrum vir navorsing en rekenaars vaardighede. 

Stat’s: Totale deelnemers aan die programme VIR 2022/23: 1281

            Suksesvolle werks plasings: 137

            Naskoolse bywoning: 113

            Vakansie program bywoning: 672

Hulle het ook ‘n Koffie stasie – die Barista: Jolyn – het in breër trekke vir ons vertel wat daar gebeur. Hulle bedien koffie aan enigiemand wat daar wil kom koffie drink en net met iemand te gesels oor hulle uitdagings. Dit dien as sifting om ondersteuning te bied  – berading en ondersteuning met geweld/dwelm afhanklikheid. 

Hulle het in Maart in samewerking met Groot Braknetwerk en De Dekke Spar ‘n Token vir ‘n beter toekoms begin. Die basiese idee is vir die gemeenskap, vakansiegangers en enige iemand om een of meer tokens by De Dekker Spar te koop en dit aan weerbares in die gemeenskap te gee, in plaas van geld. Hulle kom dan na die Youth Cafe waar hulle ‘n gesonde maaltyd ontvang en daar uit gevind word waarom die persoon op straat is en om hulle stories te deel. Hulle word dan uitgenooi om deel te neem aan die programme wat aangebied word of net om weer menswaardig te voel.

Hulle is ook deel van die Food SOCK Program wat ‘n volledige maaltyd bevat wat gekoop kan word vir R30/R40 – dit is ontwikkel in George, in samewerking met Francios Ferreira, om gesonde maaltye teen ‘n bekostigbare prys met min moeite te berei. Dit voed 2 of 4 persone.

In samewerking met Mosselbaai het hulle ‘n program waar hulle die gemeenskap ondersteun en opvoed rondom afhanklikheid. Hulle lei ook die publiek op om “sponsors” te wees vir iemand wat van drugs af wil kom.

In kort: Hulle is daar vir die gemeenskap om hulle tuis te laat voel en hulle te ontvang met liefde en respek. Hulle het ook hande van die groter Groot Brak Gemeenskap nodig vir bewusmaking en om die minderes in die samelewing raak te sien en hulle op te help en waardigheid te gee.

Enige donasie rondom Klere, Finansieel, boeke en ook vaardighede is welkom en word waardeer.

Enige iemand is welkom om hulle te besoek en meer uit te vind of net te gaan koffie drink.

Kontak Besonderhede: 076 744 6998

www. wonderfulsa.co.za 

FAMSA Basiese Berading kursus

FAMSA bied in Augustus ‘n Basiese Beradingskursus aan. Enige persoon wat belangstel om vaardighede aan te leer, is welkom om dit by te woon.  Kostes is R350 per dag.

Kursus is 8 dae lank, wat opgebreek word in blok 1 en blok 2, van vier dae elk.  Maar beide blokke moet bygewoon word. 

Vriendelike groete

Nicolette Buitendag

DIREKTEUR/DIRECTOR

+27 (0)44 874 5811  |  +27 (0) 79 951 3764 |  68 Meade Street, George, South Africa  |  FACEBOOK

REQUEST HELP –  FAMSA renders Psychotherapeutic services to individuals, couples, groups and children.

Ondersteuningsgroep – 4 Augustus 2022

Depressie - Photo by Kat Smith: https://www.pexels.com/photo/woman-holding-her-head-551588/

Ons bestaan uit ‘n groepie passievolle mense wat daarop ingestel is om ‘n verskil te maak in ons gemeente en ons gemeenskap.

Die afgelope byeenkoms van 23 Junie, het ons gesprek hoofsaaklik gegaan rondom besondere behoeftes wat ons in ons omgewing raaksien en hoe ons dit kan aanspreek.

Indien iemand opsoek is na enige emosionele of fisiese bystand, kontak ons by die onderstaande telefoonnommer en ons sal ons bes doen om van hulp te wees.

Lees meer “Ondersteuningsgroep – 4 Augustus 2022”

Ondersteuningsgroep byeenkoms, 5 Mei 2022: Ons gesels oor: Depressie

In samewerking met Caritas Care Mosselbaai.

Die byeenkoms word geopen  deur Mardine Strauss.

Mia Bruhns [Pastorale Narratiewe Terapeut] is ons gasspreker oor Depressie.

Mia verduidelik kortliks die plastisiteit van die brein t.o.v depressie. Daar is voorheen geglo dat die mens se breinselle afsterf en dat dit dan finaal is. 

Nuwe navorsing wys dat die brein se plastisieit die vermoë het om sy struktuur te verander met leer.

Met depressie word daar ‘n probleem storie vasgelê, maar deur die gebruik van taal, kan ‘n alternatiewe verhaal geskep word. 

Die brein is, vir oorlewing, geneig om die negatiewe te onthou: vandaar die veg, vlug of vries reaksie om gevaar te vermy. Herhaalde negatiewe emosies/effek bou in die brein dikker aksons met meer dendriete.

Depressie is ‘n negatiewe effek of emosionele ervaring. Die limbiese sisteem is die deel van die brein wat betrokke is by ons gedrags- en emosionele reaksies. Die twee belangrikste strukture is die hippocampus en die amygdala. Die prefrontale korteks is ons logiese denke en met ‘n negatiewe effek, word dit omseil en ons reageer vinnig sonder om te dink.

Die hippocampus produseer nuwe neurone en is die basis van die brein se elastisiteit.

Die amygdala speel ‘n sentrale rol in die emosionele reaksies soos plesier, angs, vrees en woede en heg emosionele gewig aan ons herinnneringe. Herinnneringe met sterk emosionele betekenis is geneig om te bly. Angstige herinneringe kan gevorm en neergelê word [die verdikking van die neurone] na slegs ‘n paar herhalings.

Sodra die verdikte breinpaadjies gevorm word, moet die prefrontale korteks ‘n logiese verduideliking gee en ‘n probleem storie word gebore en versterk deur depressie en angs snellers.

Deur taal kan nuwe brein paadjies gevorm en versterk word. Die liggaam hou telling van trauma. 

Die persoon moet depressie nie as deel van sy identiteit sien nie, eerder as ‘n opponent waarteen hy kan opstaan. Sodoende word daar hoop geskep en eienaarskap.

 ‘Name it to tame it’.

‘n Nuwe voorkeur verhaal van die persoon se lewe word deur taal geskep. 

Die diskoerse van die kultuur waarin ons leef, hou depressie instand. Ons moet met woorde die negatiewe diskoerse wat ons gevange hou, afbreek.

Die Woord van God is vol verwysings mense met depressie en die invloed wat woorde op die mens het.

‘n Voorbeeld hiervan is:

Spreuke 18:21 

‘Die tong het mag oor dood en lewe; die wat lief  is om te praat, sal die gevolge dra.’

Ondersteuningsgroep

Eensaamheid is ‘n probleem wat toenemend voorkom in ons moderne samelewing en ook in ons eie gemeente, daarom het ons dit goed gedink om ‘n ondersteuning netwerk en groep te begin vir:

 • enkellopendes;
 • mense wat gemarginaliseerd voel;
 • nuwe intrekkers wat uitgesluit voel;
 • selfs mense binne ‘n verhouding wat eensaam voel;
 • of wat ookal jou omstandighede is, dalk weens verlies of siekte.
  Indien jy wil inskakel by so ‘n groep, of nodig het om net met iemand vertroulik te praat, kontak of whatsapp my.
  Riana Briers
  Sel: 081 039 8853