Fred en Paula (Ywam)

Fred en Paula is ons plaaslike sendelinge wat by Ywam ingeskakel is. Hulle fokus deesdae hoofsaaklik op die opleiding van sendelinge en toerusting van leiers. Noudat hul kinders uit die huis is, kan hulle as egpaar saam reis en klas gee. Die opleidingsprogram is vol en die meeste van die tyd gaan deesdae aan die toerusting van gelowiges om dissipelmakers te maak. Fred en Paula se visie is om ‘n dissipelmakerspan onder elkeen van die 988 onbereikte volke-groepe in Afrika te sien. Paula gebruik ook kuns as hulpmiddel vir pastorale sorg vir vroue. Hulle is tans in Uganda vir 2 weke om ‘n seminaar oor moslem evangelisasie aan te bied en vandaar gaan hulle DV vir 2 weke Nigerië toe om Ywam mense te besoek en opvolg opleiding te doen.

Gebedsversoeke

Bid asseblief saam vir die uitbreiding van God se koninkryk deur die bemagtiging van plaaslike mense wat weer ander kan leer.

Bid ook vir hul beskerming op hierdie reis.

Kontak en bankbesonderhede

Kontak: Fred – 0793205935

Bank: Nedbank, rekening nr: 1983036374, Tak: Westgate, Takkode: 198341, Tjekrekening.